Navigácia

Partners

Tešíme sa na Vás !

Novinky

 • Dňa 18. 5. 2016  o 9:00 hod. sa uskutoční písomná skúška z matematiky pre žiakov 4. ročníka, ktorí majú záujem od školského roka 2016/2017 pokračovať v triede s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov.

  Prihlášku je potrebné odovzdať do 16.5.2016.

 • 29. 4. 2016

  "Spievajže si, spievaj, spevavé stvorenie,

  veď je spev najmilšie tvoje potešenie.""

  Dňa 26.4.2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska, ktorého sa zúčastnilo 17. žiakov. Víťazi postupujú na okresné kolo.

  Výsledky: I.kategória 1. miesto.Viktória Birová III.C

                                  2. miesto Anna Molčányiová IV.B

 • 6. 4. 2016

  Marec je mesiac, keď si väčšmi uvedomujeme význam kníh v našom živote. Sprevádzajú nás odmalička  a v škole sa učíme lepšie odhaľovať ich tajomstvá.Čítanie je osvojovanie si sveta okolo nás i v nás. Je to zmocňovanie sa neznámeho a nepoznaného. Veď predsa čítame aj realitu okolo seba, znaky, šifry, kódy, čítame tváre, mimiku, čítame krajinu, ulice, gestá... Dokonca sa usilujeme preniknúť aj za text toho, čo je nečitateľné alebo nechce byť prezradené. Pomáha nám v tom aj umelecký prednes prečítaného textu. O tom je súťaž v  umeleckom prednese poézie a prózy, ktorú na počesť významného slovenského básnika nesie názov  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.

Sobota 30. 4. 2016

Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
 • 056/6724223

Fotogaléria