Navigácia

Hlavná stránka

Čo nás čaká

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov       s mentálnym postihnutím.

Žiaci budú testovaní z/zo:
*matematiky (Špecifikácia testu z matematiky),
*slovenského jazyka a literatúry  (Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov).

Viac informácií o T5-2017 nájdete v dokumente Základné informácie T5-2017.

NÚCEM umožní žiakom absolvovať prípravu na T5-2017. Základným školám, ktoré majú licencie do elektronického testovacieho systému e-Test, sprístupníme v dňoch 8. – 10. novembra 2017 elektronické testy vhodné pre prípravu žiakov na T5-2017 zo všetkých testovaných predmetov. Tieto testy zverejníme po ukončení elektronického testovania na tejto webovej stránke. Školy, ktoré nemajú podmienky pre elektronickú prípravu žiakov na T5-2017, ich budú môcť využiť pri príprave žiakov na T5-2017 papierovou formou. 

Mapa

Sobota 25. 11. 2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
  • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria