• Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

     Trebišov

     Ul. kpt. Nálepku 1057/18,    075 01 Trebišov,    č.t. 056/6723850,  6723876, e-mail:  poradna@poradnatrebisov.sk

     www.poradnatrebisov.sk

      

     Je Vaše dieťa zrelé pre zaradenie do ZŠ ?

     Milí rodičia,

          vzhľadom na to, že aktuálne nie je možnosť osobného kontaktu, ponúkame Vám, aby ste svoje dieťa, čo sa týka jeho pripravenosti pre zaradenie do prvého ročníka ZŠ ohodnotili orientačne Vy sami na základe nižšie uvedených otázok.

         Pokiaľ zistíte u Vášho dieťaťa v niektorej z posudzovaných zložiek nedostatky, resp. vo všeobecnosti nie ste si istí, či má predpoklady pre zvládnutie učiva prvého ročníka ZŠ kontaktujte sa s odborníkmi nášho pracoviska CPPPaP na vyššie uvedené kontakty.

      

     1.Telesná zrelosť

     dokáže vaše dieťa skákať na jednej nohe ?

     - vie chodiť na bicykli bez oporných koliesok ?

     - zaviaže šnúrku na topánke ?

     - zručne zapne, rozopne gombíky na pánskej košeli ?

     2. Psychická zrelosť

     - dokáže samostatne, sústredene pracovať na úlohe, ktorú mu vy zadáte cca 15 -20 minút ?

     - má záujem, snaží sa úlohu splniť, dokončiť ?

     - drží správne ceruzku ?

     - dokáže samo bez vášho usmernenia nakresliť postavu, ktorá má hlavu oddelenú od trupu krkom. Na hlave sú nakreslené oči, nos, ústa a vlasy. Umiestni ruky, nohy na správne miesto na trupe. Nohy, ruky sú nakreslené dvojitými čiarami. Na rukách sú znázornené prsty v správnom počte ?

     - má vaše dieťa záujem o kreslenie? Dokáže pekne vyfarbiť omaľovánku ?

     - dokáže vaše dieťa jednoduchým spôsobom popísať, čo na obrázku vidí, čo sa tam deje. Dokáže vám povedať obsah čítanej alebo videnej rozprávky ?

     - je výslovnosť vášho dieťaťa správna ?

     - vie vaše dieťa spočítať, odčítať napr. predložené  farbičky  do 10 ?

     3. Emocionálna a sociálna zrelosť

     - má sklon vyžadovať veci plačom, trucovitým, vzdorovitým správaním, plače ak sa mu niečo nepodarí alebo mu niečo zakážete ?

     - dokáže počkať – nedožadovať sa pozornosti, ak sa mu chvíľu nevenujete, napr. ak sa rozprávate s niekým koho ste práve stretli?

     - hrá sa vaše dieťa s ostatnými deťmi v MŠ – t.j. vie sa pripojiť k ich hre, vie sa podieľať, rozvíjať spoločné hry s kamarátmi alebo iba presadzuje to, čo ono chce?

     - dokáže sa kontaktovať s cudzou osobou, dokáže odpovedať na jednoduché otázky Vášmu známemu – ako sa volá, kde býva, koľko má rokov atď. ?

     - dokáže byť dlhšiu dobu bez vašej prítomnosti ?

     - vedelo by ísť samo do menšieho obchodu a kúpiť  dve veci napr. maslo a dva rožky ?

      

     Spracovala: PhDr. Helena Litváková

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • Email školy: riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • Email správcu obsahu: riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com