Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Anglický jazyk pre žiakov 1. ročníka
Anglický jazyk pre žiakov 8. ročníka
Angličtina v bežnom živote pre žiakov 9. ročníka
Basketbal chlapci 7. - 9. ročník
Biblický krúžok pre žiakov 1. - 8. roč.
Bystré hlavičky pre žiakov 4.C
Cestou-necestou pre žiakov 3. roč.
Florbal dievčatá 5. - 9. ročník
Florbal chlapci 5. -9. roč.
Kreatívna dielnička pre žiakov 5.-9. ročníka
Kreatívne hlavičky pre žiakov 2. roč.
Krúžok loptových hier dievčatá 5. - 9. ročník
Logopédia pre žiakov 1. - 2. roč.
Malí športovci I pre žiakov 1.-4. ročníka
Malí športovci II pre žiakov 1. - 4. ročníka
Malý umelec pre žiakov 4. ročníka
MAT-DEBAT pre žiakov 9. roč.
Mladí hádzanári pre žiakov 1.-3. roč.
Mladí matematici pre žiakov 6.-8. ročníka
Mladí výtvarníci pre žiakov 5. - 9. roč.
Nebojím sa testovania pre žiakov 9. A
Šikovníček pre žiakov 3.A
Školský časopis pre žiakov 5. - 9. ročníka
Školský časopis pre žiakov 5. - 9. ročníka
Tanečný krúžok pre žiakov 5. --9. roč.
Vševedko pre žiakov 3. roč.
Zábavná angličtina pre žiakov 6. - 7. ročníka

© aScAgenda 2017.0.1051 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
  • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria