• OZNAM - Celoškolský aktív Rodičovského združenia

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že dňa 28.09.2023 o 16.00  sa v jedálni našej školy uskutoční celoškolský aktív Rodičovského združenia. Po jeho ukončení prebehnú zasadnutia triednych aktívov v jednotlivých triedach.

    • OZNAM - ŠKD
     • OZNAM - ŠKD

     • Organizácia činnosti v ŠKD od 5.9.2023

      6:15 - 7:30 - ranná služba - v 2.B triede

      07:30 - 07:55 - presun do tried a príprava na vyučovanie

      11:30 - 14:00 - ukončenie vyučovania, obed podľa harmonogramu, oddychové a relaxačné činnosti,        pravidelné striedanie tematických oblastí výchovy

      14:00 - 15:00 - rekreačné činnosti, pobyt vonku, striedanie tematických oblastí výchovy

      15:00 - 15:15 - osobná hygiena, olovrant

      15:15 - 16:00 - činnosti zamerané na prípravu na vyučovanie

      16:00 - 16:30 - oddychové a relaxačné činnosti

      16:30 - 17:00 - presun detí do zberného oddelenia, odchod domov

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční 4.9.2023 o 9:00 hod. na školskom dvore.

      Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov a Vášho práva namietať nájdete na https://zsmrstv.edupage.org/a/gdpr-1  alebo nás kontaktujte na tel. č. 056/6724223

     • Obnova školskej jedálne

     • Ako každý rok, aj v tomto roku sme sa počas prázdnin venovali opravám priestorov školy. Tentokrát sme realizovali prvú časť obnovy jedálne, ktorá pozostávala z výmeny podlahovej krytiny, stolov a vymaľovania. V ďalšej časti budeme pokračovať výmenou svietidiel a osadením akustických stropných panelov.

      Veríme, že žiakom bude v nových priestoroch ešte viac chutiť ...

       

     • Košice EXPO 2023 - Vyhodnotenie a prezentácia projektu MyMachine

     • Košice EXPO 2023 - Vyhodnotenie a prezentácia projektu MyMachine

       

      A JE TO TU! 

      Vážení priatelia! 

           Dňa 26.6.2023 sme objali nášho Matúša - robot Lízankomat, ktorého sme vymysleli a dohliadali sme na jeho výrobu. Náš spolužiak Peťko Novikmec ho za nás všetkých úspešne predstavil všetkým prítomným, ktorí organizovali projekt  a tiež celej verejnosti. Spoznali sme kolegov, novátorov, vedcov, konštruktérov, ... Videli sme ich nápady a tiež ich splnené sny. Boli sme inšpirovaní a motivovaní do ďalšej práce.

      ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa podieľali na našich zážitkoch, zábave, tvorivom vzdelávaní, poznaní a inšpirácií.   

      Prajeme krásne leto a snívajte!               

      Žiaci 3. B triedy

     • Technika

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Technika.

      TECHNIKA

       

      Na hodinách techniky v 5. ročníku sme počas školského roka prešli rôznymi témami. Oboznámili sme sa so súčasnými technickými zariadeniami, z ktorých žiaci vyrábali projekty. Potom sme sa vrátili do minulosti a oboznámili sme sa z rôznymi remeslami, ktorými sa ľudia živili. Jedno z najvandrovnejších remesiel - drotárstvo, sme si zároveň vyskúšali. Žiaci vyrobili rôzne ozdoby z drôtu. Naučili sme sa triediť odpad a z odpadového materiálu si žiaci vyrobili dačekovo-úžitvkový predmet - stojan na perá. Nakoniec sme sa zaoberali tkaninami, z akých materiálov sú látky vyrobené a žiaci si ušili kapsičky.

     • TURNAJ - Plážový mix volejbal

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album TURNAJ - Plážový mix volejbal.

      Turnaj v Plážovom MIX volejbale

      Dňa 27.6.2023 sa v areáli ZŠ M. R. Štefánika na plážovom ihrisku uskutočnil turnaj v Plážovom MIX volejbale základných škôl. S dvojročnou covidovou pauzou to bol 4. ročník. Družstvo tvorili štyria žiaci (2 dievčatá a 2 chlapci). Turnaja sa zúčastnili tri školy: ZŠ Komenskeho Trebišov, ZŠ Parchovany a usporiadateľská škola ZŠ M. R. Štefánika. Turnaj vyhrali každoroční účastníci turnaja, žiaci zo ZŠ Parchovany.

      Konečne poradie:

      1. ZŠ Parchovany A ( Alžbeta Palenčíková, Diana Kurišková, Sebastián Báča, Kevin Podraný, Sofia Ševčíková)

      2. ZŠ M. R. Štefánika 4 (Laura Maďarová, Kiara Vysokajová, Samuel Moroz, Samuel Poľacký)

      3. ZŠ M. R. Štefánika 1 (Soňa Burdová, Jana Knežová, Denis Toth, Peter Ivan)

      4. ZŠ M. R. Štefánika 3 (Ružena Zoššáková, Radka Tothova, Peter Záborský, Dominik Jevoš)

      5. ZŠ M. R. Štefánika 2 ( Saskia Sokolová, Ema Borčíková, Samuel Lajoš, Šimon Neckár)

      6. ZŠ Komenského B (Nikol Borňáková, Žofia Szathmáryova, Šarlota Marjovičová, Dorota Gurová, Dávid Egreši, Tobias Matu, Sebastián Bajus, Róbert Matu)

      7. ZŠ Komenského A (Olívia Ižová, Ema Balogová, Laura Vargová, Zoja Snížiková, Samuel Migaľ, Oliver Sokira, Dalibor Rigo) 

      8. ZŠ Parchovany B (Simona Podraná, Petra Boritášová, Sára Čonková, Adam Jakubec, Dominik Popaďák) 

       Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník. 

     • Plavecká súťaž o Pohár primátora mesta Trebišov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Plavecká súťaž o Pohár primátora mesta Trebišov.

      Plavecká súťaž o Pohár primátora mesta Trebišov

      Dňa 23.6.2023 sa na Trebišovskom kúpalisku uskutočnil 1. ročník plaveckej súťaže o Pohár primátora mesta Trebišov. Žiaci našej školy (Martinka Majovská 1. C, Michal Krištof 2. B,  Eliška Farová 3. C, Sofia Serbaylo 3. B, Marko Fazekaš 5. A, Kristína Majovská 6. A, Laura Sosnová 8. B) úspešne reprezentovali našu školu.  

      Michal Krištof si vyplával krásne 1. miesto v disciplíne 50 m voľný spôsobov, 1. - 4. ročník,

      Eliška Farová si vyplávala pekné  3. miesto v disciplíne 100 m prsia, 1. - 4. ročník,

      Marko Fazekaš si vyplával pekné 3. miesto v disciplíne 100 m prsia, 5. - 9. ročník.

      Kristína Majovská si vyplávala  pekné 2. miesto v disciplíne 100 m prsia, 5. - 9. ročník.

      Laura Sosnová si vyplávala pekné 3. miesto v disciplíne 100 m voľný spôsob 5. - 9. ročník.

      Naša najmladšia účastníčka súťaže Martinka Majovská získala diplom - plavecký talent. 

      Škola sa na základe získaných bodov v jednotlivých disciplínach umiestnila na 2. mieste. Žiakom ďakujem za výbornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov do ďalšie plávania.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 30.06.2023 o 9:00 hod. na školskom dvore. 

      Činnosť v ŠKD je v tento deň zrušená, obedy v školskej jedálni sa nepodávajú. 

      Z uvedeného podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov a Vášho práva namietať nájdete na https://zsmrstv.edupage.org/a/gdpr-1  alebo nás kontaktujte na tel. č. 056/6724223

       

     • Rozlúčka so školským rokom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčka so školským rokom.

      Rozlúčka so školským rokom

      Žiaci našej školy, ktorí navštevujú u nás detský ľudový súbor Čerkotka a hudobno-dramatický krúžok, pri ktorom vznikol aj detský recitačný a divadelný súbor MiRaŠik, nás posledný predprázdninový týždeň potešili pestrým hudobným programom.

     • Šamorín - celoslovenské kolo vo výbíjanej

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šamorín - celoslovenské kolo vo výbíjanej.

      Šamorín - celoslovenské kolo vo výbíjanej

      Žiačky našej školy (Viktória Naďaová 5. A, Simona Maňková 6. A, Natália Domoradová 7. A, Soňa Burdová, Jana Knežová, Alžbeta Naďová, Terézia Kusová, Nela Lajošová 7. C, Laura Maďarová, Sofia Sorochan, Lora Petrová a Lívia Zuščáková 7. C) sa 13. - 14. júna 2023 zúčastnili celoslovenského kola vo vybíjanej žiačok 5. - 7. ročníka ZŠ, ktoré sa konalo v Šamoríne v komplexe X-BIONIC Sphere. V konkurencii ôsmich ZŠ z ôsmich krajov žiačky obsadili 7. miesto. Pre všetkých to bola výborná skúsenosť a krásny zážitok z areálu.

      Žiačkam ďakujeme za výbornú reprezentáciu.

     • Bedminton - žiaci a žiačky na krajskom kole

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Bedminton žiaci KK, žiačky KK.

      Dňa 30.6.2023 sa žiaci našej školy (Peter Zámborský, Denis Tóth - 8. A a Šimon Karvaš 9. A) zúčastnili krajského kola v bedmintone v Košiciach. Vo výbornej konkurencii obsadili 4. miesto.

      Žiakom ďakujeme za výbornú reprezentáciu.  

      Dňa 31.6.2023 sa žiačky našej školy (Tamara Poľacká 5. A, Radka Tóthová 9. A) zúčastnili krajského kola v bedmintone v Košiciach. Vo výbornej konkurencii obsadili 5. miesto.

      Žiačkam ďakujeme za výbornú reprezentáciu.

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com