• Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • VÝSLEDKY

      Do súťaže sa zapojilo 49 žiakov našej školy z tried 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B a 4.C. Svoje vedomosti si overovali z oblasti slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky, vlastivedy, prírodovedy, informatiky a hudobnej výchovy. Do súťaže sa zapojilo 20 470 žiakov.

      Titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY získal súťažiaci, ktorý v rámci školy dosiahol najlepší percentil. Je to žiak, ktorý predbehol vo svojej kategórii najväčšie percento súťažiacich.

      Vyberáme tých najlepších z našej školy:

      6. miesto:    JAKUB IĽKO, 2.B trieda – titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY, VŠETKOVEDKO

      18. miesto:  TAMARA MAĎAROVÁ, 4. B trieda – titul VŠETKOVEDKO

      24. miesto:  ŠIMON TOTH, 3. C trieda – titul VŠETKOVEDKO

                           ADAM NAGY, 2.B trieda – titul VŠETKOVEDKO

       

      A tu sú ďalší VŠETKOVEDKOVIA:

      Ella Gnapová 3.B,  Ružena Zoššáková 3.B,  Rebeka Garanská 3.B, Dominika Gulaková 3.C, Nino Kožuch 3.C,  Viktor Biačko 4.A, Patrik Kulin 4.B, Sarah Ladányiová 4.C

      Ostatní súťažiaci získali titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ.

      Všetkým gratulujeme a tešíme sa s nimi!

      Do galérie Všetkovedko boli pridané fotografie.

    • Karneval
     • Karneval

     • „Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide ...", tak sa spieva v jednej ľudovej pesničke. Všetci dobre vieme, že fašiangy sú časom zábav, plesov a karnevalov. Po nich nasleduje pôst, cez ktorý všetka zábava utíchne až do Veľkej noci. Keďže zábavu majú radi nielen dospelí, ale aj deti, každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní  aj v  našej škole.  Karneval sa konal 1.februára a bol menšou odmenou za vysvedčenie a polročnú snahu našich detí. Pekne vyzdobená telocvičňa a dobrá nálada nechýbala, tak sa chceme o našu radosť s vami podeliť. Preto neváhajte,  pozrite si aj Vy naše zábery z tohto podujatia....

       

      Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

   • Kontakty

    • Základná škola
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • lapitkova@zsmrstv.edu.sk
    • Učtáreň: 056/6724223
    • M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
    • 035541113
    • 202 166 34 79
    • RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416 0901 704 093
    • PaedDr. Božena Vašková Mgr. Renáta Lapitková Email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk lapitkova@zsmrstv.edu.sk Telefón: 0903 645 685
    • Vedúca jedálne: Monika Dulovičová Telefón: 0903 644 841
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
  • Fotogaléria

   • Školské kolo Pytagoriády 2019/2020
   • Korčuliarky program v II.D
   • Rozprávkový čas Vianoc v ŠKD
   • Korčuliarsky výcvik II.C
   • Vianočná burza
   • Vianočná besiedka
   • Aktívna matematika
   • Korčuliarsky program
   • Vianoce v II.D
   • Mikuláš
   • Kultúrne vystúpenie žiakov našej školy pre členov klubu LPR
   • Trebišov očami detí, história a súčasnosť