• Juraj Jánošík
     • Juraj Jánošík

     • V tomto roku si pripomíname 330. výročie narodenia odvážneho zbojníka Juraja Jánošíka.  Zbojníci prepadávali bohatých a chudobným ich bohatstvo dávali. Chýry o Jánošíkovej družine sa rýchlo šírili. Páni ho chceli chytiť a uväzniť, ale Jánošík im neustále unikal.  Nakoniec zomrel  v roku 1713 na popravisku na výstrahu ostatným. Jánošík sa stal legendou a  hrdinom mnohých ľudových piesní a povestí.

      V dňoch od  19.3. – 23.3.2018  pani učiteľky zo  žiakmi 1.stupňa  realizovali projekt o Jurajovi Jánošíkovi. Žiaci sa prostredníctvom prezentácií a povestí dozvedeli mnoho informácií o živote tejto legendy. Vypracovávali sme aj pracovné listy, pozreli si aj rozprávku o zbojníkovi Jurošíkovi a nakreslili krásne portréty Jánošíka  i  jeho valašky. Posúďte sami.

       

      Do galérie Juraj Jánošík boli pridané fotografie.

    • Návšteva školskej knižnice ŠKD
     • Návšteva školskej knižnice ŠKD

     • Do galérie Návšteva školskej knižnice ŠKD boli pridané fotografie.

      Marec sa nesie v duchu podpory trvalého záujmu o knihy. Preto 4. a 9. oddelenie  navštívili školskú knižnicu. Pani učiteľka Mgr. Anna Kasoniová nás pútavo previedla systémom fungovania školskej knižnice – ako si vybrať vhodnú a zaujímavú knihu, kde si ju vyhľadať, ako si ju vypožičať. Aby nezostalo len pri prechádzaní sa medzi regálmi plnými kníh, podujala sa aj na názornú ukážku, ako si knihu čítať. Nejde totiž len o to, čo najskôr prečítať celú knihu, ale povedané jej slovami – podstatné je AKO ju čítame. Pri čítaní je potrebné dať priestor aj vlastnej fantázii, premietať si v hlave to, čo čítame, akoby to bol film. Deti so záujmom počúvali a veríme, že mnohé z nich vyskúšajú tráviť čas s knihou v ruke, namiesto mobilu. Veď „nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť“.

    • Deň otvorených dverí 2018
     • Deň otvorených dverí 2018

     • Do galérie DOD 2018 boli pridané fotografie.

      V sobotu 17. 3. 2018 sa otvorili dvere našej školy pre budúcich prváčikov, starších žiakov a ich rodičov, ktorí mali záujem nahliadnuť do priestorov našej školy. 

       Pre budúcich prvákov si žiaci našej školy pripravili veselý a zaujímavý program. Pani riaditeľka všetkých rodičov oboznámila so Školským vzdelávacím programom, víziou školy a modernými učebňami, ktoré sú kvalitne  vybavené a vo veľkej miere prispievajú k inovatímnym formám výučby.

       Po programe v telocvični budúci prváci navštívili triedy, v ktorých sa stretnú v septembri už ako prváci.

      Predškoláci v motýlikovej triede, pod vedením pani učiteľky Mgr.  Kavuľovej a pani vychovávateľky Bc. Čižmárovej, absolvovali motivačné zoznamovacie aktivity v kruhu a mali možnosť overiť  si svoju fantáziu a motorické zručnosti prostredníctvom stavebnice Lego.

      V triede včielok, pod vedením pani učiteľky  Mgr. Lučanskej a pani vychovávateľky Piňkovej, sa deti zahrali s včielkami Bee-Bot a autíčkami Pro-Bot, a zároveň sa stali malými programátormi. Usmerňovali pohyb včielok a autíčok tlačidlami, aby sa dostali do cieľa. Blikajúce očká včielok a svetiel autíčok v cieli vyčarili úsmev na tvárach predškolákov.

       V malej telocvični budúcich prváčikov privítali piráti,  pod vedením  pani učiteľky Mgr. Ilošvayovej a pani vychovávateľky Köröšiovej. Pri veselej pesničke sa rozohriali a rozcvičili celé telo. Deti spoločne s pomocou pirátov prekonávali rôzne prekážky, ktoré ich doviedli až do cieľa – k sladkému pokladu.  

      Na všetkých nových žiakov sa veľmi tešíme !  

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • Pytagoriáda  je matematická súťaž určená žiakom základných škôl a nižších ročníkov osemročného gymnázia. Okrem správnosti vypočítaných príkladov o víťazstve rozhoduje aj čas, za ktorý súťažiaci vypočíta dané príklady.  Všetky kolá sa konajú pod dozorom poroty v jednotnom termíne na území celej Slovenskej republiky.

      PYTAGORIÁDA    v šk. roku 2017/2018:

      Okresné  kolo  -  úspešní riešitelia: ​​​​​​​

      Všetkým úspešným žiakom BLAHOŽELÁME.

    • Plavecký výcvik 3.A
     • Plavecký výcvik 3.A

     • Žiaci III.A  absolvovali  základný plavecký výcvik na plavárni ZŠ Bernolákova vo Vranove nad Topľou v termíne od 5.3. – 9.3.2018. Odborný výcvik viedli inštruktorky plávania Mgr. Zuzana Zamborská, PaedDr. Jana Zubková  a Mgr. Veronika Farová, pedagogický dozor Mgr. Mária Mačugová. Na začiatku a na konci výcviku boli overené aktuálne plavecké zručnosti žiakov. U žiakov sa rozvíjali základné pohybové aktivity: cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s vodou, splývanie, dýchanie, orientácia vo vode, súhra rúk a nôh  pri rôznych plaveckých štýloch – kraul, znak, prsia. Na záver výcviku boli plavecké preteky a bola vyhodnotená výkonnosť žiakov. Všetci žiaci boli za svoju snahu a usilovnosť pochválení a odmenení diplomom.

       

      Do galérie Plavecký výcvik 3.A boli pridané fotografie.

    • Vesmír očami detí 2018
     • Vesmír očami detí 2018

     • Vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže

      Aj v tomto šk. roku sme sa zúčastnili celoslovenskej výtvarnej súťaže – Vesmír očami detí.

      Do okresného kola súťaže sa spolu prihlásilo 22 základných škôl s 517 prácami. Preto nás veľmi teší, že výtvarné práce dvoch našich žiakov boli vo svojich kategória ocenené a postúpili aj do celoslovenského kola do Hurbanova.

                                         Výhercom srdečne blahoželáme, sú to: 

      Tomáš Leško – 6. r.  -  1.C, 1. miesto  v kategórii 1.-4. ročník , práca postúpila do celoslovenského kola, 

      Šimon Tóth9.r.  -   3.C,  práca postúpila do celoslovenského  kola,

      Nina Gašparová10.r. - 5. D,  1.miesto v kategórii 5.-9. ročník, práca postúpila do celoslovenského kola.

       

      Práce sú vystavené v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove – budova Koniarne od 12.3.2018 – 23. 3. 2018. (Titulný obrázok: Sarah Dzurovčáková, 3.B) 

      Do galérie Vesmír očami detí 2018 boli pridané fotografie.

    • S knihou od kúzla do kúzla v 1.B
     • S knihou od kúzla do kúzla v 1.B

     • Marec – prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom slnečných dní či prvých prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. O tom, že marec je mesiacom kníh sme si pripomenuli aj my žiaci 1. B.

      Veselé, dobrodružné,  ale aj napínavé rozprávky nám čítali naše mamky a babky. 

      Vyvrcholením tohto čitateľského týždňa bola Pasovačky v školskej knižnici za čitateľov školskej knižnice.

      Domov, ako pamiatku sme si odniesli našu prvú vlastnú knihu – s vlastnou rozprávkou a ilustráciou.

      Veríme, že kniha sa stanem naším najlepším priateľom!

      Tak dočítania!!!

      Do galérie S knihou od kúzla do kúzla v 1.B boli pridané fotografie.

    • V našej knižnici
     • V našej knižnici

     •      Aj  žiaci nižších ročníkov majú záujem o knihy, preto motivujeme deti, aby čo najviac čítali a prehlbovali tak lásku ku knihám.

           S myšlienkou „Vráťme knihy do nášho života“, žiaci II. B triedy, v marci – mesiaci kníh navštívili školskú knižnicu. Po rozhovore a prezentácii kníh v knižnici, sme si prečítali rozprávkový príbeh O snehuliakovi s horúcim srdcom. Deti si s radosťou rozdelili úlohy snehuliaka a zvieratiek vystupujúcich v príbehu. Rozprávkovým príbehom, v ktorom snehuliak rozdal zo seba všetko zvieratkám, ktoré potrebovali pomoc, a tým, že ho nakoniec slniečko roztopilo, poskytol vlahu aj snežienkam, sa deti rozlúčili so zimou a privítali jar.

      Do galérie V našej knižnici boli pridané fotografie.

    • Hviezdoslavov Kubín 2018
     • Hviezdoslavov Kubín 2018

     • Do galérie Hviezdoslavov Kubín 2018 boli pridané fotografie.

      Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá......

      Vo februári sme sa opäť stretli na školskom kole v prednese poézie a prózy s názvom Hviezdoslavov Kubín. Naši žiaci s láskou a citom prednášali poetické slová velikána slovenskej literatúry P. O. Hviezdoslava. Prežili sme príjemné dopoludnie umocnené krásou umeleckého slova. Chvála patrí všetkým súťažiacim, ktorí majú o prednes záujem, a takto motivujú aj svojich spolužiakov.

      Vyhodnotenie školského kola:

            1.kategória: poézia

       1. miesto: Evelyn Kačová (4.A)

       2. miesto: Viola Elisabeth Kollárová (3.C)

                        Leila Semková (2.B)   2.miesto OK

       3. miesto: Matúš Telepčák (2.B)

                        Rebeka Garanská (3.B)

           1. kategória: próza

       1. miesto: Patrik Kulín (4.B)  1.miesto OK

       2. miesto: Anna Molčányiová (4.A)

       3. miesto: Ella Bučková (3.A)

                        Emília Malecová (3.B)

       

            2.kategória: poézia

      1. miesto: Peter Toth (5.A)   1.miesto OK

      2. miesto: Laura Spišáková (6.A)

           2. kategória: próza

      1. miesto: Kristína Šrámková (6.A)  1.miesto OK

      2. miesto: Laura Zarycká (5.A)

                      Sára Takáčová (6.A)

      3. miesto: Nela Macková ( 5.D)

                 

          3. kategória: poézia

      1. miesto: Johanna Lorincová (8.A)  1.miesto OK

      2. miesto: Marianna Kolodiová (9.A)

                       Noemi Semková (7.A)

      3. miesto: Viktória Vereščáková (7.C)              

                       Sandra Varhaníková (8.A)

         3. kategória: próza

      1. miesto: Sophia Gazdičová (8.A)  1.miesto OK

      2. miesto: Patrik Viňaš (7.C) a Sofia Grimlingová (7.A)

      3. miesto: Natália Bogdányiová (8.A) a Rút Jacková (9.C)

       

      Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme, najmä tým, ktorí mali vynikajúce umiestnenia na okresom kole  a v apríli sa zúčastnia na krajskom kole  v prednese poézie a prózy v Michalovciach.  Budeme všetkým držať palce!

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

     • Do galérie Šaliansky Maťko boli pridané fotografie.

      Aj v tomto  roku sa naši žiaci zúčastnili súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Školské kolo sa uskutočnilo v mesiaci február a úspešní žiaci nás ďalej reprezentovali na okresnom a následne aj na krajskom kole v Košiciach. Na krajské kolo postúpil žiak Patrik  Viňaš zo 7. C triedy. Za úspešnú reprezentáciu školy  ďakujeme nielen učiteľom, ktorí ich pripravovali, ale predovšetkým samotným žiakom, ktorí majstrovsky a s úctou narábajú s krásou slova.

       

       

      Slovo je dar, ktorý čaká, až ho raz niekto rozbalí,

      odtrhne farebnú stužku a celý byt slovami zažiari.

      Slovo je oheň, ktorý aj iskru zapáli,

      ak si nedáš pozor, slovami môžeš aj rozžialiť.

        

      Slovo je krása, ktorá ťa oslní, omámi,

      slovo je neha, ktorú dnes dostávaš od mamy.

      Slovo je rieka, plynie a nevráti sa späť.

      Preto váž slová, ktorými oslovuješ svet.                          (A.P.)

                                               

      Vyhodnotenie školského kola:

      1. kategória: 1. miesto: Annabeth Viola Kollárová (3.C)

                           2. miesto: Natália Domoradová (2.A)

                           3. miesto: Nina Dufincová (2.B)

                                            Soňa Burdová (2.C)

      2. kategória: 1. miesto: Peter Toth (5.A)

                           2. miesto: Patrik Kulín (4.B)

                                            Simeon Lorinc (4.A)

                           3. miesto: Nela Macková (5.D)

                                            Sára Sováková ( 5.A)

      3. kategória: 1. miesto: Patrik Viňaš (7.C)     

                           2. miesto: Kristína Šrámková ( 6.A)

                           3. miesto: Laura Spišáková ( 6.A)

       

   • Kontakty

    • Základná škola
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • lapitkova@zsmrstv.edu.sk
    • učtáreň: 056/6724223
    • M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
    • 035541113
    • 202 166 34 79
    • RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416 0901 704 093
    • PaedDr. Božena Vašková email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk Mgr. Renáta Lapitková email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk Telefón: 0903 645 685
    • Vedúca jedálne: Monika Dulovičová email: jedalen@zsmrstv.edu.sk Telefón: 0903 644 841
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
  • Fotogaléria

   • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2. turnus 09.03.2020-13.03.2020
   • Turnaj Minihandball Tipos liga
   • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz - 1. turnus 27.1.2020 - 31.1.2020
   • Ako trávime čas doma - ŠKD
   • Divadielko Snehulienka ŠKD
   • Keby som bol obchodníkom ŠKD
   • Valentín ŠKD
   • Fašiangy v ŠKD
   • Hviezdoslavov Kubín
   • KARNEVAL
   • Zima trochu inak - ŠKD
   • Aj v zime sa hráme vonku - ŠKD