• 1.A v knižnici
     • 1.A v knižnici

     • Do galérie 1.A v knižnici boli pridané fotografie.

      Dieťa potrebuje čítaný príbeh ako soľ. Hľadá v ňom odpovede na svoje otázky. Dáva mu podnety na rozvoj svojej fantázie. Prežíva tu svoje emócie a spoznáva ich. Hranica medzi príbehom a dieťaťom je do určitého veku veľmi citlivá a nejasná. Dieťa ním žije, ponára sa do neho. Fantázia a skutočnosť majú k sebe veľmi blízko – dieťa stotožňuje skutočné s neskutočným, čo je možné aj vďaka silným emóciám, ktoré prežíva.

      Žiaci 1.A triedy boli v Zemplínskej knižnici v Trebišove  na pasovačke detského čitateľa. Teta z knižnice ich previedla po oddeleniach knižnice, vysvetlila im ako sa majú správať a kde  majú hľadať detskú literatúru.  Po pasovačke dostali čitateľské preukazy a na pamiatku toho  krásnu záložku.
       

      “Aby sme mohli čítať dobré knihy, nesmieme čítať zlé, lebo život je krátky a naše sily sú ohraničené.“

    • Prvácka akadémia
     • Prvácka akadémia

     • Do galérie Prvácka akadémia boli pridané fotografie.

      17. 5. 2018 sa v MsKS uskutočnila prvácka akadémia. Naši najmenší školáci si pre svojich najbližších pripravili krásne piesne, básne a tance. Svojím vystúpením potešili srdiečka a pohladili dušu. K programu sa pridali aj starší spolužiaci s ľudovým súborom ČERKOTKA, ľudovým rozprávaním a sprievodným slovom. Na tvárach sa zaleskli aj slzičky dojatia. Čas sa na chvíľu spomalil a všetci sme prežili krásne chvíle  radosti a  pokoja. Z našich malých prváčikov sa stali veľkí školáci.

    • Dejepisná exkurzia
     • Dejepisná exkurzia

     • Do galérie Dejepisná exkurzia boli pridané fotografie.

      Bolo stredajšie ráno. Ako každý deň aj 9. mája sme sa vybrali do školy. Nečakalo nás však obyčajné vyučovanie. Pred školou sme všetci siedmaci nastúpili do autobusu a vybrali sme sa na dejepisnú exkurziu. Náš smer bol jasný – Levoča a Spišský hrad. V ten deň sme spoznávali históriu našej krajiny  zblízka, na vlastnej koži. Región východného Slovenska je bohatý na historické pamiatky a my sme si vybrali tie, ktoré pozná a obdivuje celý svet.

      Po príchode do Levoče sme navštívili historickú radnicu, kde nám pani sprievodkyňa porozprávala o histórii mesta, mestských privilégiách a zaujímavej povesti o Bielej panej. V Dome  Majstra Pavla  sme  sa oboznámili s prácou a dielom  tohto vzácneho stredovekého rezbára, ktorý vytvoril aj najvyšší gotický oltár na svete. Dozvedeli sme sa, ako tvoril svoje diela a podľa ktorých znakov ich spoznáme. Po prehliadke múzeí sme si prezreli klietku hanby a námestie, ktoré je ukážkou staviteľstva a umenia stredoveku. Naše teoretické vedomosti o renesančnej architektúre sme si mohli overiť hľadaním staviteľských znakov a meštianskych domov na námestí.

      Popoludní sme navštívili Spišský hrad – unikátny príklad stredovekého kráľovského hradu, najväčší hradný komplex strednej Európy.  Jeho história sa začala písať už v 12. storočí a dodnes nám ju pripomínajú expozície umiestnené na hrade. Bolo to panstvo kráľovských  rodov  Arpádovcov,  Anjouovcov,  ale aj župana Imricha Zápoľského,  či šľachtických rodov Thurzovcov a  Čákiovcov. Nazreli sme do tajomnej stredovekej kuchyne, v hradnej kúpeľni sme videli ako dbali o hygienu  hradní páni.  Zoznámili sme sa aj s odvrátenou tvárou  stredoveku, mučiarňou, v ktorej sme spoznali rôzne spôsoby  mučenia. Najkrajším zážitkom bol nádherný výhľad,  ktorý sa nám naskytol , keď sme po úzkom a strmom schodisku vyšli na hradnú  vežu         ,, NEBOJ SA „. Vďaka peknému počasiu sme videli mestečko Spišské Podhradie, Spišskú kapitulu aj kaplnku na Sivej brade.

      Unavení, ale plný zážitkov z dejepisu i geografie sme sa v poobedňajších hodinách vrátili spokojní domov.

    • Motýle v III.B
     • Motýle v III.B

     • Do galérie Motýle v III.B boli pridané fotografie.

      Naša pani učiteľka nám objednala larvy motýľov – babôčky bodliakovej  a my sme sledovali ako sa vyvíjajú. Larvy boli umiestnené v plastovom pohári s viečkom, kde mali aj potravu.  Larvy sa nazývajú aj húsenice. Húsenice venujú svoj čas rastu a potrave.  Ich život trvá dlhšie ako život motýľov. Po dvoch týždňoch sa húsenice zakuklili. V kukle sa deje premena na motýľa. Kukly boli väčšinou nehybné a preložili sme ich do sieťky. Keď svoj vývin ukončili, praskol obal kukly a motýle vyliezli zo svojej kolísky. Keď sa motýľ dostane z kukly začne hneď nasávať vzduch, ktorým vypĺňa pokrčené krídla a tie nadobudnú svoj tvar a veľkosť. Motýľ sedí 3 minúty na tom istom mieste, kým mu nestuhnú krídla a nadobudnú pevnosť. Vyliahnuté motýle sme kŕmili sladkou šťavou z jabĺk a pomarančov. Po týždni sme motýle vypustili do voľnej prírody. Ktovie, kde si našli svoj domov? Možno blízko školy a sýtia sa sladkým nektárom z kvetov.                                                            

       

                                                                                                                                            Pavol  Kassay, III.B

       

    • Čokoládová tretra - Košice
     • Čokoládová tretra - Košice

     • Do galérie Čokoládová tretra - Košice boli pridané fotografie.

      Čokoládová tretra je šprintérsky pretek pre deti od 6-11 rokov. Súťaží sa na tratiach od 100 do 300 metrov. Tí najlepší si zabehnú finále na Zlatej Tretre.  Výnimočnú šprintérsku detskú súťaž  v minulosti podporil aj Usain Bolt. 

      Vo štvrtok sa na štart postavili stovky detí. Najlepší traja v každej kategórii sa kvalifikovali do slovenského finále, ktoré bude na Deň detí, 1.6. v Košiciach. Z našej školy sa to podarilo 2 žiakom:

      Róbert Holečka - 3. miesto- beh na 100m

      Peter Zamborský- 3. miesto- beh na 200m

      Šimonovi Karvašovi ušlo 3. miesto o 72 stotín sekundy.

      Ambasádormi boli rovnako ako pred rokom Danka a Janka Velďákové a v súčasnosti najväčšia osobnosť slovenskej dráhovej atletiky, šprintér Ján Volko. 

      Video na: https://www.tvkosice.sk/video/5afea5c74526ca4b424375bc

    • Sadíme my máje - ŠKD
     • Sadíme my máje - ŠKD

     • Do galérie Sadíme my máje - ŠKD boli pridané fotografie.

      Slovensko je krajina s bohatými a pestrými ľudovými tradíciami. A stavanie mája je jednou z nich. V predvečer prvého mája sa na celom Slovensku, v mnohých mestách a dedinách udržiava táto tradícia.

      V Školskom klube detí  si stavanie mája tiež radi pripomenieme. Lenže, my deti, večer v škole nie sme. Preto sme si máj pred školou postavili už popoludní. Chlapci dotiahli konárisko z brezy, dievky sa potešili a zábava sa začala. Zaspievali sme si, aj zatancovali a spotrebovali obrovské množstvo pestrofarebných stužiek, aby sme ho vyparádili, ako sa patrí.

      A taký krásny a bohatý sme ho umiestnili pred budovu školy. Nech ľudia vidia a tešia sa s nami, že aj deti v Školskom klube detí stále zachovávajú naše krásne ľudové tradície.

    • Prednáška o ochrane prírody v 2.B
     • Prednáška o ochrane prírody v 2.B

     • „Pozrite sa hlboko do prírody a potom všetko pochopíte lepšie.“

                                                                                                    Albert Einstein

           Dňa 3.5. 2018 v 2. B triede sa uskutočnila prednáška na tému týkajúcu sa problémov a aktivít v súvislosti s poškodzovaním životného prostredia. Snahou bolo prezentovať súčasné problémy v ochrane vody, životného prostredia a ukázať možnosti minimalizovania vzniku odpadov a jeho následného triedenia.

      Pán Ing. Miloš Kundek pre nás žiakov 2.B triedy pripravil zaujímavé dopoludnie. Videli sme dôsledky nezodpovedných ľudí voči životnému prostrediu. Triedili sme odpad, voňali sme pôdu, hladkali sme dážďovku, oboznámili sme sa s najbližšou národnou rezerváciou – TAJBA, súťažili, určovali, skúmali a vyhodnocovali. Najviac sa nám páčil záver, keď sme z papiera skladali, lepili a maľovali korytnačku. ĎAKUJEME.

       

      Do galérie Prednáška o ochrane prírody v 2.B boli pridané fotografie.

    • Jarné upratovanie ŠKD
     • Jarné upratovanie ŠKD

     • Do galérie Jarné upratovanie ŠKD boli pridané fotografie.

      To, že v Školskom klube detí kreslíme, spievame a tancujeme, je všetkým dávno známe. Okrem toho športujeme, súťažíme a tiež sa stále učíme niečo nové. No, že vieme aj upratovať, to je novinka aj pre nás. Vyhrnuli sme si rukávy, vzali si vrecia na odpadky a rukavice a spoločne sme sa pustili do jarného upratovania. Aby sme mali pekný školský dvor. Veď sa na ňom hrávame každý deň. Ani sme netušili, že upratovanie môže byť také zábavné.

    • Projekt - Misie na školách
     • Projekt - Misie na školách

     • Do galérie Projekt - Misie na školách boli pridané fotografie.

      Misie aj v škole?

                  A prečo nie? V dňoch 23. - 27. apríla 2018 redemptoristi s tímom mladých laikov robili misie  v ZŠ M. R. Štefánika v Trebišove. Asi 450 žiakov sa zúčastnilo motivačno-evanjelizačného projektu pod názvom Misie na školách. Pani riaditeľka RNDr. Iveta Kučerová otvorila dvere školy a téma misií  Pravé hodnoty života mohla zaznievať v rôznych formách, ktoré sú blízke mládeži a deťom. Milým prekvapením bolo, že ponuku stretnúť sa s misionármi prijali v jedno popoludnie  aj učitelia a zamestnanci školy. Každý deň v tejto škole prinášal nové priateľstvá, nové nádeje a slzy dojatia. Sväté misie sa zakončili slávnostnou svätou liturgiou vo farskom gréckokatolíckom chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky,  za účasti gréckokatolíckeho dekana o. Dušana Semana a rímskokatolíckeho dekana vdp. Jozefa Gnipa. Misijný tím tvorili Kristína Jakubová, Anna Gasperová, Mária Anna Kočišová, br. Gorazd Figura CSsR, o. Jozef Kišák CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR.

                Nech Boh žehná všetkých žiakov, učiteľov a všetkých zamestnancov ZŠ M. R. Štefánika v Trebišove.

       

      s. Jana

       

    • My a príroda VI. oddelenie ŠKD
     • My a príroda VI. oddelenie ŠKD

     • Do galérie My a príroda VI. oddelenie boli pridané fotografie.

      Život človeka je od nepamäti spojený s prírodou. Živý strom je skrýšou pre zvieratá a rôzne organizmy, v jeho korunách hniezdia vtáky, medzi koreňmi bývajú zvieratká.

      K nám do VI. oddelenia ŠKD sme pozvali členky z Klubu dôchodcov, ktoré si pre deti  pripravili kvíz o ochrane prírody. Zábavnou formou a hádankami deti riešili otázky spojené s ochranou prírody. Zhodli sme sa, že chrániť prírodu a okolie našich príbytkov, je úlohou nás všetkých.

      Prítomnosť p. riaditeľky Kučerovej a p. zástupkyne Lapitkovej deti v ich aktivite veľmi povzbudila. Po skončení kvízu, sa deti všetkým prítomným poďakovali vlastnoručne zhotovenou ružičkou. Kvízu sa zúčastnila aj p. Haburová, ktorá o vydarenej akcii informovala v týždenníku MY Zemplínske noviny.

   • Kontakty

    • Základná škola
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • lapitkova@zsmrstv.edu.sk
    • učtáreň: 056/6724223
    • M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
    • 035541113
    • 202 166 34 79
    • RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416 0901 704 093
    • PaedDr. Božena Vašková email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk Mgr. Renáta Lapitková email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk Telefón: 0903 645 685
    • Vedúca jedálne: Monika Dulovičová email: jedalen@zsmrstv.edu.sk Telefón: 0903 644 841
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
  • Fotogaléria

   • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2. turnus 09.03.2020-13.03.2020
   • Turnaj Minihandball Tipos liga
   • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz - 1. turnus 27.1.2020 - 31.1.2020
   • Ako trávime čas doma - ŠKD
   • Divadielko Snehulienka ŠKD
   • Keby som bol obchodníkom ŠKD
   • Valentín ŠKD
   • Fašiangy v ŠKD
   • Hviezdoslavov Kubín
   • KARNEVAL
   • Zima trochu inak - ŠKD
   • Aj v zime sa hráme vonku - ŠKD