• Deň dobrovoľníctva

     • Do galérie Deň dobrovoľníctva boli pridané fotografie.

      V rámci Dňa dobrovoľníctva žiaci školy v spolupráci s pracovníkmi MHS v Trebišove vysadili v areáli školy stromy a kríky, ktoré nám spríjemnia naše životné prostredie.

    • Minihádzaná
     • Minihádzaná

     • Do galérie Minihádzaná boli pridané fotografie.

      V školskom roku 2018/2019  sa naša škola zapojila do  projektu celoslovenskej minihádzanárskej súťaže s názvom TIPOS minihandball liga. Žiačky 3. – 4.ročníka, ktoré navštevujú krúžok Minihádzaná, sa  budú zúčastňovať   okresných kôl súťaže v Michalovciach. Prípravného turnaja sme sa zúčastnili  24.10.2018  v hale Iuventa Michalovce.  

      Dievčatám  prajeme veľa úspechov v nasledujúcich kolách súťaže.

    • Cezpoľný beh
     • Cezpoľný beh

     • Do galérie Cezpoľný beh boli pridané fotografie.

      Víťazstvo na okresnom kole a dve medaily na krajskom kole v cezpoľnom behu.

           Naši traja najlepší bežci a bežkyne na stredné a dlhé trate v zložení Johana Lorincová, Dáša Sidorová,  Lujza Suchá, Rastislav Girman, Ervin Karvaš a Adrián Miško ovládli okresné preteky v cezpoľnom behu a zaslúžene si vybojovali celkové prvenstvo a postup na krajské kolo do Kysaku. V súťaži jednotlivcov obsadil R. Girman prvé a J. Lorincová druhé miesto.

       Na krajskom kole bola pripravená náročná kopcovitá trať  v priľahlom lese obce Kysak. Pretekov sa zúčastnilo 32 chlapcov a 35 dievčat zo všetkých okresov košického kraja. Rastislav Girman obsadil v súťaži jednotlivcov celkové tretie miesto a družstvo chlapcov skončilo druhé. Naše dievčatá skončili na piatom mieste.

      Našim dlhotratiarom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy i mesta a prajeme im ešte veľa športových úspechov.

    • Svetový týždeň vesmíru
     • Svetový týždeň vesmíru

     • Do galérie Svetový týždeň vesmíru boli pridané fotografie.

      Svetový týždeň vesmíru je medzinárodný sviatok a oceňuje sa ním vklad, ktorý veda a technika, zaoberajúce sa kozmom, prinášajú pre zlepšenie života človeka. Na celom svete sa počas tohto týždňa organizujú podujatia zamerané na vzdelávacie programy súvisiace s vesmírom. Aj žiaci 4.B sa zúčastnili besedy o Slnečnej sústave a pozreli si výstavu, ktorú organizovalo Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, útvar astronómie. Ďakujeme za náučnú prednášku, z ktorej si odnášame nové vedomosti o vesmíre.

    • Európsky týždeň športu - II.stupeň
     • Európsky týždeň športu - II.stupeň

     • Do galérie Európsky týždeň športu - II.stupeň boli pridané fotografie.

       25.9.-26.9.2018

      V rámci Európskeho týždňa športu, ktorý je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe, sa aj naša škola zapojila do tejto akcie a pripravila pre žiakov 5. až 9. ročníka rôzne pohybové aktivity.  

      Iniciatíva Európskej komisie  bola reakciou na prieskum Eurobarometra z roku 2017, podľa ktorého sa Európania zapájajú do športu a pohybových aktivít veľmi málo. Takmer 60 % Európanov vôbec nikdy necvičí alebo takmer nikdy nešportuje.

      Pre našich žiakov boli pripravené stanovištia, ktoré preverili ich fyzické sily. Žiaci so slabšou pohybovou aktivitou si našli tiež svoje uplatnenie. V utorok 25.9.2018 bolo pre žiakov 5.-6.ročníka pripravených osem stanovíšť:

      1. stanovište - Lano+ podlezenie
      2. Stanovište - Skok do diaľky
      3. stanovište - Podávania slammballu
      4. stanovište - Prekážková dráha – CrossFit
      5. stanovište - Beh na 60 m
      6. stanovište - Hod na cieľ
      7. stanovište - Slalom s loptami
      8. stanovište - Hod bremenom

      Po odcvičení na stanovištiach sa žiaci presunuli do telocvične, kde prebiehal vybíjaná medzi triedami. 4. – 5. ročníka.

       V  stredu 26.9.2018 bolo pre žiakov 7.-9.ročníka pripravených deväť stanovíšť:

      1. stanovište - Lano+ podlezenie
      2. stanovište - Skok do diaľky
      3. stanovište - Podávania slammballu
      4. stanovište - Prekážková dráha – CrossFit
      5. stanovište - Beh na 60 m
      6. stanovište - Hod na cieľ
      7. stanovište - Slalom s loptami
      8. stanovište - Hod bremenom
      9. stanovište - 5 – 10 – 5 drill

      Po odcvičení na stanovištiach sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi presunuli do parku na spoločný beh a prechádzku po parku.

       Naším zámerom bolo, aby sme žiakov motivovali k pohybu a aby sa žiaci na stanovištiach spojili, vzájomne spolupracovali a povzbudzovali sa k lepším výkonom. Veríme, že sa nám to aspoň trošku podarilo a žiaci prežili aktívny a veselý deň.

     • Príspevok do RZ

     • Príspevok na činnosť RZ je aj v školskom roku 2018/19  20 € / rodinu.  Uvítame možnosť uhradiť ho priamo na účet RZ.  Informácie k platbe nájdete v záložke "Platby" na hlavnej obrazovke po prihlásení. Dôležitý údaj je variabilný symbol. V Správe pre prijímateľa môžte uviesť meno žiaka. Ak školu navštevuje viac detí z jednej rodiny, posielajte príspevok len na jeden varaibilný symbol (jedného žiaka). Príspevok je možné uhradiť v dvoch splátkach alebo v jednej naraz.

   • Kontakty

    • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
    • Email školy: riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • Email správcu obsahu: riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
    • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com