• Školská knižnica
     • Školská knižnica

     • Oznamujeme žiakom, že od 1. októbra bude opäť otvorená školská knižnica, avšak v nových priestoroch bývalej multimediálnej učebňe.

        Otváracie hodiny:   utorok 9.00  -  14.00

                                       streda 9.00  -  14.00

      Teší sa na Vás vedúca knižnice Mgr. Anna Kasoniová

     • Deň kroja

     • Do galérie Deň kroja boli pridané fotografie.

      Deň kroja na vyučovacej hodine geografie

      Na Slovensku máme prekrásne kroje a všetky  ich bolo možné vidieť v Banskej Bystrici, dňa 07.09.2019, na 2. ročníku Dňa kroja.

      Aj my sme si na vyučovacej hodine geografie, vo štvrtok, 12.09.2019, pripomenuli tradície a zvyky našich predkov. Pani učiteľka Tkáčová nám rozprávala o typických jedlách slovenskej kuchyne a začala vyučovaciu hodinu netradične, chlebom a soľou. Potom sme prezentovali naše prezentácie o krojoch z regiónu. Na vyučovacej hodine sme kroje nášho regiónu spoločne obdivovali, naši spolužiaci boli dokonca oblečení v krojoch z oblasti južného Zemplína. Opisovali sme si jednotlivé časti ženského a mužského kroja a žasli nad krásou výšiviek a čipiek. V závere hodiny sme si zahrali  „krojované“ pexeso.

                                                                       Laura, žiačka z VIII.A

    • Európsky týždeň mobility ŠKD
     • Európsky týždeň mobility ŠKD

     • Do galérie Európsky týždeň mobility ŠKD boli pridané fotografie.

      Každoročne sa v septembri koná Európsky týždeň mobility. Tohto roku sa niesol v znamení hesla: Prejdime sa spolu! 

      My v školskom klube detí sme sa tiež zapojili, veď prechádzky máme radi. Vyrazili sme do ulíc mesta ale aj do nášho krásneho parku. Takto sme sa ,,krokom cez mesto" pripojili ku všetkým, ktorí sa  rozhodli podporiť túto akciu. Aby sa ľuďom veselšie kráčalo, skrášlili sme chodník pred našou školou pestrými kriedovými obrázkami. Nech nie je nuda. 

      Bolo to zaujímavé a veselé a sme radi, že sme išli všetkým príkladom. Tak aj Vám pripomíname, aby ste nezabudli: chôdza je pohyb a pohyb je zdravý. 

    • O kúsok lepšie Slovensko s MÍŠOM
     • O kúsok lepšie Slovensko s MÍŠOM

     • Do galérie O kúsok lepšie Slovensko s MÍŠOM boli pridané fotografie.

      Naša škola sa zapojila do projektu „O kúsok lepšie Slovensko s MÍŠOM“. 

      Túto akciu organizovalo mesto Trebišov. Cieľom akcie bolo skrášliť verejný priestor v historickom parku a vyčistiť prírodu od pohodených odpadkov. Dostali sme rukavice a vrecia na sklo, plasty a zmiešaný odpad. Spoločne sme sa pustili do práce a vyzbierali sme veľké množstvo odpadu. Skla sme nazbierali dve vrecia, jedno vrece plastu a dve vrecia komunálneho odpadu.

      Akcia mala aj výchovný charakter a viedla účastníkov k ochrane životného prostredia.

   • Kontakty

    • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • valcerova.danka@gmail.com
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
    • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com