• Deň dobrovoľníctva

     • Do galérie Deň dobrovoľníctva boli pridané fotografie.

      Počas týždňa dobrovoľníctva sa viaceré triedy našej školy aktívne podieľali na zveľadení prostredia školského pozemku. Práce prebiehali vo vonkajšom areáli. Spolu s učiteľmi a údržbárom sme upravovali atletickú dráhu – zametali lístie, zbierali konáre, sektor na skok do diaľky prerýľovali a rozbežisko zbavili trávnatého porastu. Na tenisových kurtoch sme zbierali gaštany. Hrable, fúrik, lopata, či metla boli našimi priateľmi a práce nám išli od ruky a hlavne s úsmevom. Všetci sme si uvedomili potrebu aktívne sa zúčastniť na skrášlení okolia školy  a s výsledkom sme spokojní. Všetkým ďakujeme za aktívnu účasť a už teraz sa tešíme na jesenné hrabanie lístia.

      Žiaci 8.D a 6.B

     • Európsky týždeň mobility

     • Do galérie Európsky týždeň mobility boli pridané fotografie.

      Každý rok prebieha  od 16. do 22. septembra v Európe kampaň Európsky týždeň mobility – ETM, ktorú  na Slovensku koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia. Témou ročníka 2020 bola Čistejšia doprava pre všetkých! Cieľom tejto kampane je motivovať jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná doprava, pešia chôdza či cyklistika, čím by mohli prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia, a tak urobiť z miest a dedín príjemnejšie miesto pre život a prácu.

      Malí aj veľkí žiaci našej školy si tiež uvedomujú dôležitosť ochrany životného prostredia pred emisiami uhlíka, ktoré nepriaznivo vplývajú na životné prostredia, a preto  sa iniciatívne zapojili do  kampane  ETM týmito aktivitami:

      • Environmentálna výchova v mestskom parku
      • Do školy pešo alebo bicyklom
      • Vychádzky do okolia školy a mestského parku
      • Maľovaný chodník

      Celý týždeň mnohí žiaci našej školy chodili do školy pešo, na bicykli alebo na kolobežke. Deti z prvého stupňa zdobili chodníky  svojimi kreatívnymi kresbami. Na uskutočnenie a realizáciu pohybových aktivít využili učitelia a žiaci našej školy blízkosť krásneho a  jedinečného parku, ktorý poskytuje množstvo chodníkov a trás vhodných na chôdzu, cyklistiku ako aj  inline korčuľovanie. Takto  žiaci strávili čas v príjemnom  prostredí a zároveň prispeli svojou troškou k ochrane životného prostredia.

     • Kde bolo, tam bolo, alebo ako sa maľuje s láskou...

     • Do galérie Kde bolo, tam bolo, alebo ako sa maľuje s láskou... boli pridané fotografie.

      Kde bolo, tam bolo, alebo ako sa maľuje s láskou...

      Kedysi dávno žila ovečka s menom Vlnka. Chumáčiky jej vlny sa premenili na ľahučké obláčiky, ktoré sa v šikovných rukách zmenili na obrazy a tie pomenovali slovom – tapiséria.

      Žiaci III.B navštívili Zemplínsku knižnicu a zúčastnili sa tvorivého ilustrátorského workshopu s výtvarníčkou Ľubicou Suchalovou Harichovou.

      Ukázala deťom maľovanie ľavou a pravou rukou súčasne. Pokúsila sa to naučiť aj deti, pretože touto technikou sa stimuluje opačná hemisféra mozgu, čo má blahodarný vplyv na ich fantáziu.

      Pri tvorivej práci s vlnou pod rukami výtvarníčky a detí vznikli unikátne dielka – tapisérie, pričom deti pochopili, ako vzniká a čo je to tapiséria a ako darček si domov odniesli svoje vlastné tapisérie.

     • POKYNY  PLATNÉ OD 15.9.2020 V SÚVISLOSTI S PREVENCIOU PROTI OCHORENIU COVID-19

     •  

      ŠKOLA

      • zákaz vstupu do budovy školy platí pre sprevádzajúce osoby všetkých žiakov (aj žiakov 1. ročníka)
      • žiaci vstupujú do školy dvoma prednými vchodmi

              -   hlavný vchod: I.A, I.C, II.C, III.A, III.B, III.D,  IV.B, V.B, VI.A, VI.B,                                                         7. ročník, VIII.B,VIII.C, IX.A, IX.B  

             -    vedľajší vchod: I.B, I.D, II.A,  II.B , III.C, IV.A, IV.C, V.A, V.C, V.D,                                                            VI.C,  VIII.A, VIII.D, IX.C

      • realizuje sa ranný filter s námatkovým meraním teploty od 7.15 hod
      • triedy sa delia na skupiny podľa rozvrhu
      • ostatné opatrenia zostávajú v platnosti

       

      ŠKD

      • ranná služba v ŠKD trvá od 6.15 do 7.35 hod. v triede 3.B (vstup hlavným vchodom) – žiaci majú povinnosť mať rúško počas celej doby pobytu v zbernej triede
      • oddelenia ŠKD pracujú v riadnom režime
      • popoludňajšia služba v ŠKD trvá od 16.35 do 17.00 hod. v triede 3.D - žiaci majú povinnosť mať rúško počas celej doby pobytu v zbernej triede
      • svoje dieťa si rodič môže vyzdvihnúť  z ŠKD po vyučovaní do 14.00 hod. alebo v čase od 15.00 do 17.00 hod. pri hlavnom vchode
      • odchod dieťaťa domov je potrebné nahlásiť telefonicky vychovávateľke alebo dozor konajúcemu pedagógovi
   • Kontakty

    • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • valcerova.danka@gmail.com
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
    • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com