• Rozprávkový čas Vianoc - ŠKD

     • Od Mikuláša cez Advent sme v našom školskom klube detí neustále tvorili rôzne dielka s vianočnou tematikou. Zdobili sme stromčeky, písali listy Ježiškovi, každý deň otvárali nové okienka adventného kalendára s úlohami, zbierali dobré skutky, vyrábali vianočné priania i ozdoby a pripravovali darčeky pre našich najmilších.

     • LEGO - ŠKD

     • Kto by nepoznal obľúbenú stavebnicu LEGO?

      Konštruktívne hry sú súčasťou ŠKD, no LEGO je kráľom. Deti si ho vždy vyberú ako prvé spomedzi všetkých hier. Opäť sme dokázali, že nás lego baví, máme veľkú fantáziu a vieme postaviť krásne stavby.

      Nech sa páči, pozrite sa! 

     • Pytagoriáda – kategória P3 a P4

     • Do galérie Pytagoriáda – kategória P3 a P4 boli pridané fotografie.

      Pytagoriáda – kategória P3 a P4

      Dňa 9.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo matematickej Pytagoriády. Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníkov. Popasovali sa s 15 úlohami počas 60 minút. Overili si svoje matematické vedomosti a zručnosti, šikovnosť a rýchlosť pri riešení úloh v rôznych oblastiach matematiky. Získali body nielen za správne výsledky, ale aj body za čas. Verte, že to nebolo úplne ľahké. Máme však šikovných žiakov, pretože úspešných riešiteľov školského kola je dosť. Sú to títo žiaci:

      3.ročník1.miesto – Alex Miško

                         2.miesto – Richard Košara

                         3.miesto – Zoja Savková

      Ďalší úspešní riešitelia: Sebastián Csorba, Maximilián Ledl, Petra Gergeľová, Matej Stričko, Samuel Uličný, Marko Fazekaš, Sofia Tejová, Gregor Maďar, Ema Malčická, Šimon Kocák, Jozef Kasarda, Patrik Süč, Karolína Krišáková, Soňa Bindasová, Adam Pavko.

      4.ročník1.miesto – Róbert Holečka, Adam Tejko

                         2.miesto – Kristína Majovská, Simona Maňková

                         3.miesto – Sebastián Géczi

      Ďalší úspešní riešitelia: Tomáš Leško, Jakub Rohaľ, Jakub Kačo, Šimon Schneider, Patrik Figeľ, Natália Kulínová.

      Všetkým blahoželáme a želáme veľa úspechov!

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“

                                           J. A. Komenský

      " Týmto videom by som chcel poďakovať a zároveň pozdraviť svoju školu, učiteľov,  žiakov a ich rodičov s blížiacimi sa Vianocami." 

      https://youtu.be/3zTMN0Gxb8Q

      Ak z malého prváčika vyrastie úspešný a šťastný mladý človek, tak práca učiteľa má zmysel.

      Alex Muchin, bývalý žiak. Ďakujem ♥️

     • Všetkovedko

     • Do galérie Všetkovedko boli pridané fotografie.

      Dňa 1.12.2020 sa žiaci 2. - 4. ročníka zúčastnili celoslovenskej súťaže Všetkovedko.

      Do súťaže sa prihlásilo 59 žiakov našej školy.

     • MIKULÁŠ

     • Do galérie MIKULÁŠ boli pridané fotografie.

      Mikuláš, Mikuláš

      Vitaj, vitaj, Mikuláš,
      čo v batohu pre nás máš?
      Cukríky i čokoládky
      a či dáky perník sladký?
      Celý rok sme poslúchali,
      aj si uši umývali.
      Žiaden z nás sa nebil veru,
      na kolene nemal dieru.
      Tak ako sme sľúbili,
      všetci sme sa ľúbili.
      Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,
      nikto z nás už čakať nechce.

              Aj tento rok prišiel. Ten, na ktorého čaká v tento deň každé dieťa. Prišiel k nám Mikuláš. A nebol veru sám. Mal pri sebe dvoch pomocníkov, ktorí mu pomáhali v neľahkej úlohe. Rozdať hŕbu sladkostí nám všetkým. Aby sme mali veselú náladu, hneď zrána nás všetkých čakal pre vchodom do školy. Deti mu za vďačnosť poďakovali riekankou, či básňou. Všetci sme sľúbili poslušnosť aj v ďalšom roku, aby mohol prísť opäť medzi nás.

   • Kontakty

    • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • valcerova.danka@gmail.com
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
    • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com