• Vyučovanie od 15.3.2021 do 9.4.2021

     • V súlade s rozhodnutím ministra školstva s účinnosťou od 15.3.2021 otvárame prezečné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      Podmienkou účasti žiaka 1. stupňa na vyučovaní je:

      1. doklad o negatívnom teste nie starší ako 7 dní jedného z rodičov na Covid 19 - k nahliadnutiu pri príchode žiaka (zoznam MOM nájdete na stránke mesta Trebišov: https://www.trebisov.sk/aktuality/25032 )

      2. potvrdenie od zamestnávateľa o nevyhnutnej fyzickej prítomnosti rodiča na pracovisku - k nahliadnutiu pri príchode žiaka

      3. čestné vyhlásenie: https://zsmrstv.edupage.org/a/dokumenty-skoly (v záložke Dokumenty školy) - odovzdať v prvý deň nástupu na prezenčné vyučovanie

      4. prekrytie horných dýchacích ciest min. rúškom

       

      Všetci žiaci sú prihlásení na obed aj do ŠKD.

      Príchod do školy je možný už od 6:30 h. V každej triede je zabezpečená ranná služba - pedagogický dozor. Činnosť v ŠKD je do 16:30.

       

      Podmienkou účasti žiaka 2. stupňa na vyučovaní je:

      1. doklad o negatívnom teste žiaka nie starší ako 7 dní j na Covid 19 - k nahliadnutiu pri príchode žiaka

      2. čestné vyhlásenie rodiča: https://zsmrstv.edupage.org/a/dokumenty-skoly (v záložke Dokumenty školy) - odovzdať v prvý deň nástupu na prezenčné vyučovanie

      3. prekrytie horných dýchacích ciest min. respirátorom

       

      Rozdelenie žiakov 1. stupňa do skupín:

      1. ročník - I. skupina - 1.A + 1.B (vyučovanie bude prebiehať v 1.B) 

      1. ročník - II. skupina - 1.C + 1.D (vyučovanie bude prebiehať v 1.A) 

      2. ročník - (vyučovanie bude prebiehať v 2.C) 

      3. a 4. ročník - (vyučovanie bude prebiehať v 4.C) 

      Žiaci prichádzajú cez vedľajší vchod a odchádzajú domov cez hlavný vchod.

       

    • Úspechy našich žiakov
     • Úspechy našich žiakov

     • Naši žiaci sa aj v tomto zložitom období zúčastnili a boli úspešní vo vedomostných súťažiach:

      Peter Lešo (5.A)                    1. miesto   Matematická olympiáda,  kat. Z-5, okresné kolo

      Peter Lešo (5.A)                    2. miesto   Geografická olympiáda, kat. G, okresné kolo

      Tomáš Grimling (7.A)           1. miesto   Dejepisná olympiáda, kat. E, okresné kolo

      Veronika Kentošová (9.A)    1. miesto   Matematická olympiáda, kat. Z-9, okresné kolo

      Kristína Šrámková (9.A)       6. miesto   Matematická olympiáda, kat. Z-9, okresné kolo

      Kristína Šrámková (9.A)       3. miesto  Chemická olympiáda, kat. D, okresné kolo

      Iryna Slyvka  (8.A)                 2. miesto   Dejepisná olympiáda, kat. D, okresné kolo  

                                                      1. miesto   Dejepisná  olympiáda, kat. D, krajské kolo

      Adrián Girman (9.A)              2. miesto  Chemická olympiáda, kat. D, okresné kolo

      Damián Korbuľák  (9.A)        5. miesto  Chemická olympiáda, kat. D, okresné kolo

      Michaela Bérešová   (7.A)     1. miesto  Čo vieš o hviezdach?,   2. kateg., okresné kolo

      Monika Najmanová (8.A)       3. miesto  Čo vieš o hviezdach?,   2. kateg., okresné kolo

      Srdečne blahoželáme !

      Všetci žiaci postupujú na vyššie kolá, kde im prajeme veľa šťastia.

       

   • Kontakty

    • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
    • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
    • valcerova.danka@gmail.com
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
    • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com