• Didaktické hry na I.stupni ZŠ
     • Didaktické hry na I.stupni ZŠ

     • Do galérie Didaktické hry boli pridané fotografie.

      Dňa 11.6.2019 sa uskutočnili  didaktické hry pre žiakov I. stupňa ZŠ z  učiva  Ochrana života a zdravia.  Ich cieľom bolo preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov  pri riešení mimoriadnych udalostí.  Žiaci si reálne vyskúšali presun a rýchle opustenie budovy v  prípade vyhlásenia poplachu. Poplach bol prekvapením hlavne pre našich prvákov.  Po organizovanom nástupe na školskom ihrisku sa žiaci postupne striedali na jednotlivých  stanovištiach, kde si preverili svoje vedomosti a zručnosti pri riešení rôznych úloh a aktivít z učiva Ochrana života a zdravia. Na niektorých stanovištiach si zasa preverili aj svoju pohybovú zdatnosť. 

    • Nové zážitky 2.C a 3.A
     • Nové zážitky 2.C a 3.A

     • Do galérie Nové zážitky 2.C a 3.A boli pridané fotografie.

      Žiaci sa zúčastnili exkurzie a školského výletu v Starej Ľubovni. Počas dvoch dní navštívili Meštiansky dom, Ľubovniansky hrad a Skanzen. Spoznali život našich predkov, ich zvyky a tradície. Jazdili na koni, strieľali z luku a kuše. Zažili dva dni plné pohybu v prírode bez mobilov a tabletov.

    • Deň detí ŠKD
     • Deň detí ŠKD

     • Do galérie Deň detí ŠKD boli pridané fotografie.

      1. jún sa nám vždy spája s Medzinárodným dňom detí a inak to nebolo ani u nás v školskom klube detí. Aj tento rok čakalo deti prekvapenie. Pani vychovávateľky pripravili popoludnie plné zábavy a súťaženia. Vďaka slnečnému dňu sa školský dvor premenil na ,,disco pod holým nebom”. Preverili si svoje zručnosti a šikovnosť a po absolvovaní všetkých aktivít dostali sladké odmeny. Deti odchádzali domov s dobrou náladou.Opäť sme  raz spolu zažili popoludnie plné smiechu a radosti.                                                    

      Veď Deň detí je len raz do roka...

    • Nočný beh
     • Nočný beh

     • Do galérie Nočný beh boli pridané fotografie.

      Žiaci našej atletickej škôlky si zabehli nočný beh- 300 m a 600 m. 

      1. miesto 300 m- Róbert Holečka

      3. miesto 300 m - Nicolas Farkaš

      3. miesto 300 m- Barbora Muchová

      1. miesto 600 m- Dominik Jevoš

      2. miesto 600 m- Peter Zámborský

      3. miesto 600 m- Barbora Babičová

    • Návšteva knižnice ŠKD
     • Návšteva knižnice ŠKD

     • Do galérie Návšteva knižnice ŠKD boli pridané fotografie.

      Už po druhý krát v tomto školskom roku sme s radosťou navštívili priestory Zemplínskej knižnice. Tentoraz nás čakalo čítanie z malej nenápadnej knižky od detskej spisovateľky Ivony Březinovej: Lentilka pre dedka Edka. Príbeh, napísaný z pohľadu vnúčika Dodka, ktorý rozpráva o svojom dedkovi Edkovi, bol natoľko pútavý a humorný, že nás celkom vtiahol do deja. Na záver pre nás pripravila milá pracovníčka knižnice rôzne čitateľské súťaže so zameraním na postreh, pozornosť, znalosti autorov i rozprávok zo sveta literatúry pre deti. Priebeh tejto akcie bol veľmi zábavný, a zároveň sme získali nové poznatky. Tešíme sa na ďalšiu návštevu knižnice.

    • Návšteva predškolákov v I.C
     • Návšteva predškolákov v I.C

     • Do galérie Návšteva predškolákov v I.C boli pridané fotografie.

      Koncom mája našu školu navštívili naši kamaráti – budúci prváci. Niektorých sme si pamätali zo škôlky a s niektorými sme sa ešte len zoznámili. Po vzájomnom predstavení sme im ukázali, čo všetko sme sa za rok v škole naučili. Predškoláci nám krásne zaspievali, za čo sme im my poďakovali tancom. Veľmi sme sa potešili, pretože sa osmelili a pridali sa  k nám.  Na pamiatku sme si spolu s pani učiteľkami vyrobili darček, ktorý nám bude pripomínať naše spoločné chvíle. 

                  Dúfame, že sa v septembri s mnohými znova zvítame.

                                                                                                                                         Žiaci z I. C

    • Čokoládová tretra 2019
     • Čokoládová tretra 2019

     • Do galérie Čokoládová tretra 2019 boli pridané fotografie.

      Naši malí atléti sa 22.5.2019 zúčastnili atetickej súťaže Čokoládová tretra 2019 v Košiciach.  Súťažili v behu na 100 m, 200m a 300 m. Peter Pilár a Peter Zámborský si svojim výkonom vybojovali postup na celoslovenské kolo. 

    • Exkurzia - Spišský hrad
     • Exkurzia - Spišský hrad

     • Do galérie Exkurzia - Spišský hrad boli pridané fotografie.

      Dňa 10.mája 2019 sa konala dlho očakávaná exkurzia pre žiakov siedmeho ročníka. Našou zastávkou bol poklad východného Slovenska – Spišský hrad, ktorý je do zoznamu UNESCO zapísaný už od roku 1993.

      Poobede sme sa zastavili na hlavnom námestí  Levoče v radnici, ktorej história siaha až do 15.storočia. Boli sme pri klietke hanby, no pozreli sme si aj dom Majstra Pavla. Vyrezal oltár v chráme Sv. Jakuba, ktorý je pokladaný za najvyšší gotický oltár na svete – meria 18,6 metra.

      Tento deň sme si užili a spomínali na stredoveké krásy a pamiatky východného Slovenska.

    • Turnaj Tipos Minihandball Liga
     • Turnaj Tipos Minihandball Liga

     • Do galérie Turnaj Tipos Minihandball Liga boli pridané fotografie.

      Žiačky 3.-4.ročníka z krúžku Minihádzaná sa zúčastnili 10.5.2019 posledného turnaja v sezóne 2018/2019 v Michalovciach.  Dievčatá – Natália Domoradová III.A, Zdenka Krokusová IV.B, Janka Starigazdová IV.B, Viktória Vlasatá IV.B, Kiara Vysokajová IV.B, Ružena Zoššáková IV.B, Ema Borčíková IV.C, Nela Horovská IV.C, Vanda Suchá IV.C, Laura Vargová IV.C  si vybojovali  krásne  2.miesto Košického regiónu (RCH Michalovce).  Srdečne dievčatám blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu sezónu aj s novými hráčkami.                                                                                                                                                   

                                                                                                                                Mgr. Žižkovičová,  Mgr. Ilošvayová

    • Akčný deň vrámci projektu „Elektroodpad-Dopad“
     • Akčný deň vrámci projektu „Elektroodpad-Dopad“

     • Do galérie Akčný deň vrámci projektu „Elektroodpad-Dopad“ boli pridané fotografie.

      Dňa 10.mája 2019 sa vo vestibule našej školy uskutočnil Akčný deň v rámci projektu „Elektroodpad-Dopad“. Zorganizovali ho členky záujmového útvaru ENVIRONKO-žiačky 6.D triedy. Pre vyše 100 zúčastnených mali členky akčného tímu pripravené zaujímavé aktivity-napr. triedenie odpadu, kvíz, osemsmerovka, tajnička, omaľovanky...

      Najúspešnejší súťažiaci si mohli za odmenu pomocou šablóny napísať na bavlnenú nákupnú tašku nápis „RECYKLUJEM“ a zobrať si ju domov, či ju darovať mame alebo starej mame ku Dňu matiek.

      Akcia sa vydarila a veríme, že prispela k zvýšeniu povedomia našich žiakov ako aj dospelých o dôležitosti separovania odpadu ako takého a elektroodpadu zvlášť.

      ________________________________________________________________________________

      RNDr.Tatiana Jenčová a členky záujmového útvaru ENVIRONKO - Ninka Gašparová, Nelka Macková, Miška Repovská, Miška Varanaiová, Viky Kováčová, Kika Mitrová

    • Enviro- geografia v V.A
     • Enviro- geografia v V.A

     • Do galérie Enviro- geografia v V.A boli pridané fotografie.

      Deň Zeme vyšiel práve na veľkonočný pondelok, na jarné prázdniny, ale to nevadí, je jedno, kedy sa má pripomínať vzťah k planéte Zem. Na vyučovacej hodine geografie s pani učiteľkou Tkáčovou sme robili veľa aktivít, ktoré nás viedli k ochrane planéty. Hovorili sme o životnom prostredí, o recyklácii, o zbere použitých batérii, o náhrade plastových fliaš, ktoré máme na vodu, sklenenými. Ďalšiu aktivitu sme venovali  rastlinstvu a živočíšstvu. Hovorili sme o chránených a ohrozených druhoch a potom sme vytvorili maketu korytnačky močiarnej z CHKO Tajba v našom okrese. V skupinách sme hovorili o životnom prostredí a kreslili plagát s témou Čo ja môžem urobiť. Všetky aktivity boli zaujímavé a ukázali nám, že Deň Zeme nepotrebujeme osobitne oslavovať jeden vybraný deň, ale každý deň.

                                                                                                                                              Žiaci 5. A triedy

    • Jarné upratovanie ŠKD
     • Jarné upratovanie ŠKD

     • Do galérie Jarné upratovanie ŠKD boli pridané fotografie.

      Ako každý rok, sme si aj tentoraz, zorganizovali v Školskom klube detí jarné upratovanie na školskom dvore.

      Pani vychovávateľky nám rozdali igelitové vrecia, do ktorých sme zbierali odpadky – papieriky, obaly zo sladkostí či plastové fľaše.

      Upratovanie sa nám páčilo a tešili sme sa z čistého dvora, na ktorom sa môžeme každý deň popoludní hrávať.

      Opäť sme si zopakovali, že odpadky nepatria na zem, ale do koša a že si poriadok a čistotu máme udržiavať po celý rok. nie len na školskom dvore, ale aj v priestoroch školy: v triede, na chodbách aj v našich skrinkách.

    • Sv. Trojhviezdie – Cyril, Metod, Gorazd
     • Sv. Trojhviezdie – Cyril, Metod, Gorazd

     • Do galérie Sv. Trojhviezdie – Cyril, Metod, Gorazd boli pridané fotografie.

      Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do XXIII. ročníka  výtvarnej súťaže  pod názvom Sv. Trojhviezdie – Cyril , Metod , Gorazd.

      V konkurencii mnohých základných škôl , stredných škôl a ZUŠ sa nám podarilo získať niekoľko ocenení. Ocenené práce zároveň postúpili do celoslovenského kola danej súťaže.

       

      Ocenení žiaci našej školy :      

      Simonka Maňková – 3.miesto, v kategórii 6-9 ročných,

      Radka Tóthová – 2.miesto, v kategórii 10-12 ročných,

      Anna Habaľová – 1.miesto,  v kategórii 13- 15 ročných.

       

      Všetkým blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole !

    • Stavanie mája ŠKD
     • Stavanie mája ŠKD

     • Do galérie Stavanie mája ŠKD boli pridané fotografie.

      Je taka tradicija, že pred peršim majom, postavia parobci dzivčatam pred domom maja. Šumny jej tot zvyk. I nam še barz pači, zato sebe ho u školskym klube pripominame.

      Preveľo farebnych pantľikoch sme na ňoho naviazali. Keľo ľem na ňoho vošlo, žeby sme ho vyparadzili jak še patri i žeby šicky vidzeli, že u našej škole mame veľo šumnych dzivkoch. Pri tym sme sebe zašpivali, kuščok aj potancovali a vešelo nam bulo.

      Joj... barz je dobre, že mame take šumne a vešele zvyky i u nas na vychodze a že sebe ich furt pripominame, žeby še na nich nezabudlo.

    • Deň Zeme ŠKD
     • Deň Zeme ŠKD

     • Do galérie Deň Zeme ŠKD boli pridané fotografie.

      22. apríl je vyhlásený za Svetový deň Zeme. Tento deň patrí našej planéte Zem a po celom svete sa konajú akcie a aktivity zamerané v prospech Zeme.

              Aj my deti z ŠKD sme venovali celý týždeň rôznym aktivitám zameraným na ochranu prírody, objavovaniu jej krás či triedeniu odpadu ..... 

               No najväčšou akciou, na ktorej sme sa zúčastnili, bolo podujatie, ktoré organizovalo mesto Trebišov a Správa CHKO Latorica Trebišov. Pri Mestskom kultúrnom stredisku nás čakal kultúrny program a rôzne tvorivé dielničky, kde sme si mohli vlastnoručne vytvoriť milé drobnosti z odpadového materiálu. Na tieto sa tešíme najviac. Cieľom všetkých aktivít bolo prehĺbiť náš vzťah k prírode a k šetrnému prístupu voči životnému prostrediu. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné podujatia. 

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • Email školy: riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • Email správcu obsahu: riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com