• Tvorivá dielňa v I.A
     • Tvorivá dielňa v I.A

     • Do galérie Tvorivá dielňa v I.A boli pridané fotografie.

      Naša trieda sa dňa 19.decembra rozžiarila a niesla sa v nej už od rána sviatočná nálada.

                                                          „Vianoce sú, keď sme spolu,

                                                            keď rodina sadá k stolu.

                                                             Mamka, ocko, detičky,

                                                                                                    dedkovia i babičky.

       

                         Vianoce sú od Ježiška,

                          dal nám lásku do balíčka.

                            Bolo jej dosť. Dostal každý.

                         Rozdelil ju raz a navždy.“

                   -týmito slovami sme o 16.00 hod. začínali náš vianočný darček v podobe programu pre rodičov a starých rodičov. Ďalej nasledovala pekná kolekcia veršov, piesní, kolied a hier. Po slávnostnej časti programu sme pokračovali malým občerstvením. Všade rozvoniavalo vianočné pečivo, ktoré pripravili naše šikovné mamičky. Príjemným spestrením večera bola kreatívna výroba malých vianočných ikebán. V triede zavládla pravá vianočná atmosféra, ktorú si určite mnohí odniesli spolu so svojimi dielkami i do svojich domovov.

                   Vďaka Vám rodičia a starí rodičia, že ste prijali pozvanie, za prekrásne a výnimočné chvíle spoločné, na ktoré budeme dlho spomínať.

      Všetkým želáme šťastné a veselé Vianoce!

    • Vianočné posedenie v I.D
     • Vianočné posedenie v I.D

     • Do galérie Vianočné posedenie v I.D boli pridané fotografie.

       

      Biely sneh, na okne kvety mrazivé,

      všetky deti už túžia po zime.

      So zimou Vianoce prichádzajú,

      radosť do detských očí prinášajú.

       

      Zas sú tu sviatky, na ktoré sa všetci azda najviac tešíme. Majú svoje čaro pre malých i veľkých. V dnešnej uponáhľanej dobe a v čase, keď žijeme čoraz rýchlejšie, je potrebné sa aj pozastaviť. Takým malým, ale krásnym pozastavením sú pre nás Vianoce, čas, kedy sme si bližší ako inokedy a snažíme sa zabudnúť na bežné problémy. Preto práve teraz sa žiaci 1.D stretli so svojimi najbližšími, kde si tancom, spevom a vinšami pripomenuli čaro Vianoc. Potom si všetci žiaci so svojimi rodičmi pri horúcom čaji vyrobili krásne vianočné pozdravy, ktorými potešia svojich blízkych.

    • Tvorivá dielňa IV.B
     • Tvorivá dielňa IV.B

     • Do galérie Tvorivá dielňa IV.B boli pridané fotografie.

      Pokojná sviatočná atmosféra, spev kolied, vianočné pečivo i čaj nám pripomenuli obdobie blížiacich sa Vianoc. Celou triedou sa niesla vôňa ihličia a škorice. Aj žiaci IV.B  spolu s rodičmi prežili príjemné predvianočné popoludnie, počas ktorého si  vyrobili krásne vianočné ikebany a vianočné ozdoby.

    • Vianočná ikebana v I.B
     • Vianočná ikebana v I.B

     • Do galérie Tvorivá dielňa - Vianočná ikebana v I.B boli pridané fotografie.

      K vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí pečenie medovníkov, vianočné dekorácie, stromček, darčeky, slávnostne prestretý stôl, koledy a piesne. To všetko spolu dotvára čaro Vianoc.

      V tento krásny predvianočný čas žiaci I.B triedy privítali svojich rodičov a starých rodičov. Celý podvečer sa niesol v duchu tradícií a príjemnej vianočnej atmosféry. Na úvod sa žiaci predstavili všetkým prítomným hosťom krátkym kultúrnym programom uvitým z básničiek, piesní, kolied, vinšov a tanca. Potom sa  už všetci netrpezlivo pustili do práce, aby mohli vyrobiť vianočné dekorácie – ikebany. Fantázii sa medze nekladú, a preto vďaka šikovným rukám a tvorivým nápadom vznikli krásne vianočné ikebany, ktoré budú zdobiť príbytky našich domovov.

    • Vesmír a slnečná sústava
     • Vesmír a slnečná sústava

     • Do galérie Vesmír a slnečná sústava boli pridané fotografie.

      Dňa   11. 12. 2017    sa   konalo okresné kolo    astronomickej súťaže   „Vesmír  a  slnečná sústava. “ Tejto súťaže sa zúčastnili aj naši štvrtáci, ktorí súťažili v dvoch dvojčlenných družstvách. Popasovali sa s úlohami rôzneho charakteru overujúce ich  teoretické vedomosti, ale i  logické myslenie a postreh.

       

       

      Naši štvrtáci dosiahli nasledovné výsledky:

      3. miesto:
      Emília  Malecová, IV.B

      Oliver Rohaľ, IV.C

      4. miesto:
      Oliver Mackanič, IV.A

      Damián Pavúk, IV. A

      Všetkým srdečne blahoželáme!

    • Mikulášsky turnaj
     • Mikulášsky turnaj

     • Do galérie Mikulášsky turnaj boli pridané fotografie.

      7.12.2018 sa žiačky z krúžku Minihádzaná zúčastnili Mikulášskeho hádzanárskeho turnaja  v Michalovciach. Okrem radosti z hry dievčatá zažili aj stretnutie s maskotom Iuventy Michalovce, ktorý ich obdaroval sladkou odmenou i kľúčenkou. Dievčatám srdečne blahoželáme   ku krásnemu  4.miestu z 10.zúčastnených družstiev.  

    • Zemplin špiva i hutori - okresné kolo
     • Zemplin špiva i hutori - okresné kolo

     • Do galérie Zemplin špiva i hutori - okresné kolo boli pridané fotografie.

      Každá pieseň, každá nôta

      pekná je a žiaduca,

      ak dá silu do života,

      ak dá silu do srdca.

       

         Zo srdca každého z nás zaznievajú slová, ktoré sa dokážu poskladať do krásnej melódie a ovplyvňujú náš život. A práve ľudová pieseň je pre nás ako vzduch, ktorý potrebujeme každý deň dýchať. Upokojí nás, poteší i povzbudí. V nej prežívame lásku, radosť, šťastie i smútok. Je klenotom našej ľudovej kultúry.

         Takéto nádherné melódie ľudových piesní zaznievali dňa 27. 11. 2018 na okresnej súťaži  ZEMPLIN ŠPIVA I HUTORI, na ktorej nás žiaci, speváci našej školy, reprezentovali a získali takéto výborné ocenenia.

       

      I. STUPEŇ:

      SPEV - SÓLO: 1. MIESTO  - KRISTÍNA   MAJOVSKÁ  

      SPEV -SKUPINA  ČERKOTKA : 1. MIESTO - NELA HOROVSKÁ

                                                                               LAURA VARGOVÁ

                                                                               EVELYN KAČOVÁ

                                                                               ZDENKA KROKUSOVÁ

                                                                               KIARA VYSOKAJOVÁ

                                                                               SARAH  DZUROVČÁKOVÁ

      ZEMPLIN HUTORI - ĽUDOVÉ ROZPRÁVANIE :1. MIESTO - ZOJA SAVKOVÁ

                                                                                                       SOFIA LOVÁSOVÁ

                                                                                                        NATAŠA ŠTEFANKOVÁ

                                                                                    3. MIESTO - MATÚŠ TELEPČÁK

                                                                                                         MATEJ KOLODI

      II. STUPEŇ:

      SPEV SÓLO :  2. MIESTO - VIKTÓRIA BIROVÁ

      SPEV - DUO:  1. MIESTO - NOEMI SEMKOVÁ, ESTER CZUĽBOVÁ

                              2. MIESTO - SANDRA VARHANIKOVÁ, JOHANNA LÖRINCOVÁ

      ZEMPLIN HUTORI - ĽUDOVÉ ROZPRÁVANIE : 1. MIESTO - MÁRIA PLAVNICKÁ,  VIKTÓRIA BIROVÁ

    • Hodina deťom
     • Hodina deťom

     •  

      Dňa 9.novembra 2018 sa naša škola zapojila do zbierky HODINA DEŤOM. Vyzbierali sme krásnych 194,26 Eur. Ako vidno naše deti majú sociálne cítenie.

                                                                                                    p.uč. Nwokoyeová

    • Hovorme o jedle
     • Hovorme o jedle

     • Do galérie Hovorme o jedle boli pridané fotografie.

      Už po štvrtýkrát sa naša škola zapojila do zaujímavého projektu, zameraného na propagáciu zdravej výživy a zdravého stravovania – HOVORME O JEDLE. Opäť sme boli úspešní! Vyhrali sme 1.miesto v dennej téme „Ako funguje jedlo v tele“, spomedzi celkovo 289 zaregistrovaných škôl. Do tejto témy sa zapojili triedy II.B, IV.B, VII.A a VIII.A. Získali sme tak finančnú odmenu 330€ na nákup učebných pomôcok. Srdečne im blahoželáme, ale veľká vďaka patrí aj ostatným zúčastneným triedam, ktoré si spolu s pani učiteľkami a učiteľmi pripravili veľa zaujímavých aktivít.

      RNDr. G. Belasová – koordinátorka projektu

     • Projekt „Elektroodpad-Dopad“

     • Do galérie Projekt „Elektroodpad-Dopad“ boli pridané fotografie.

            V tomto školskom roku sa naša škola v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica a spoločnosťou  SEWA  zapojila do projektu „Elektroodpad-Dopad“.

           Cieľom tohto projektu je poukázať na životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby cez každodenné používanie až po likvidáciu, ale tiež ukázať žiakom možnosti vlastného zodpovedného správania sa v tejto oblasti.  

           Súčasťou projektu sú okrem zberu drobného elektroodpadu (kontajner je umiestnený v hlavnom vstupnom vestibule naľavo od zubnej ambulancie) i dištančné úlohy, prostredníctvom ktorých si môžu žiaci zvýšiť vedomosti a praktické zručnosti v oblasti jeho separácie.

           Prvou dištančnou úlohou bol anonymný dotazník, ktorý vytvoril akčný tím projektu-koordinátorka pre environmentálnu výchovu a žiačky-členky školského záujmového útvaru Environko.

       

      RNDr.Tatiana Jenčová, koordinátorka environmentálnej výchovy

      a členky záujmového útvaru Environko

    • Šarkaniáda ŠKD
     • Šarkaniáda ŠKD

     • Do galérie Šarkaniáda ŠKD boli pridané fotografie.

      Vietor fúka, šarkan letí, kopec víta všetky deti.

      Hola, hola, hou, letí šarkan oblohou.

      V priestoroch Školského klubu detí sa uskutočnila šarkaniáda. Naším plánom bola výroba šarkanov a ich následné vypustenie. S deťmi sme si pripravili pomôcky a s nadšením sme sa pustili do práce. Začali sme vyrábať, strihať, lepiť a farbiť. Bola to celá paleta pestrých farieb.

      Jeseň je typická pre púšťanie šarkanov, ale my sme nimi vyzdobili školu.

      Nech nám až do zimy pripomínajú farby jesene. 

    • Zemplin špiva i hutori
     • Zemplin špiva i hutori

     • Do galérie Zemplin špiva i hutori boli pridané fotografie.

      Školské kolo súťaže sa uskutočnilo 20.11.2018.  Popoludnie sa nieslo v duchu  krásnych ľudových piesní i hovoreného slova.  Porota hodnotila osobitne spevákov jednotlivcov, duetá a folklórne skupiny a takisto hovorené slovo. 

      Porota rozhodla nasledovne:

      I. Kategória  - SPEV

      1.miesto:  Majovská  Kristína, II.B  (postup na okresné kolo)

      2.miesto:  Tomášová  Klaudia, I.C  (postup na okresné kolo)

      3.miesto: Lajošová  Nela, III.A

       

      I. Kategória  - HOVORENÉ  SLOVO

      1.miesto:  Savková Zoja, Lovásová  Sofia a  Štefanková Nataša,  I.A  (postup na okresné kolo)

      2.miesto:   Matúš  Telepčák,  III.B

      3.miesto:  Kolodi  Matúš, III.C

       

      II. Kategória  - SPEV

      1.miesto:  Birová  Viktória,  VI.A  (postup na okresné kolo)

      2.miesto:  Guláková  Dominika ,  IV.C

      3.miesto: Garanská  Rebeka,   IV.B

       

       II. Kategória  - HOVORENÉ  SLOVO

      1.miesto: Birová  Viktória, Plavnická  Mária, VI.A  (postup na okresné kolo)

       

      IV. Kategória  - DUO

      1.miesto:  Czuľbová  Ester,  Semková  Noemi,  VIII.A (postup na okresné kolo)

      1.miesto: Varhaniková  Sandra, Lörincová  Johanna, IX.A (postup na okresné kolo)

       

      V. Kategória  - SPEVÁCKA  SKUPINA

      1.miesto:  ČERKOTKA  - Koščáková  Rebeka III.C, Sarah  Vivien Dzurovčáková, Zdenka  Krokusová, Kiara  Vysokajová  zo IV.B, Nela  Horovská, Laura  Sosnová, Laura  Vargová zo  IV.C, Evelyn Kačová V.A (postup na okresné kolo)

       

      Víťazom i  všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme. Postupujúcim prajeme veľa šťastia na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 27.11.2018 v MsKS Trebišove.

    • Týždeň zdravej výživy
     • Týždeň zdravej výživy

     • Do galérie Týždeň zdravej výživy boli pridané fotografie.

      Týždeň zdravej výživy  5.11.-9.11.2018

      Každý z nás vie, že zdravá strava, ktoré obsahuje potrebné množstvo vitamínov a minerálov je  pre život človeka veľmi dôležitá. A preto je veľmi potrebné vytvárať a upevňovať zdravé stravovacie návyky už od útleho detstva. Deti na prvom stupni ZŠ  sú milé a ústretové na prijímanie nových informácií.

      V týždni zdravej výživy sme sa preto snažili hravými a zaujímavými metódami sprístupniť informácie, čo je pre ich organizmus prospešné a zdravé. V našej škole sme sa popasovali s rôznymi spôsobmi oboznámenia sa so Zdravou výživou. Téma tohto týždňa sa žiakom veľmi páčila a na vybraných úlohách  pracovali s veľkou chuťou a odhodlaním i  pozorne načúvali novým informáciám.

      Spoločne si 1.stupeň urobil vo vestibule školy – Výstavku ovocia a zeleniny, pri ktorej sa zastavili a obdivovali ovocie a zeleninu našich záhrad nielen žiaci našej školy, ale aj rodičia a starí rodičia.

    • V knižnici ŠKD
     • V knižnici ŠKD

     • Do galérie V knižnici ŠKD boli pridané fotografie.

      Priestory Školského klubu detí sme vymenili za knižnicu, kde sme sa pri príležitosti ,,Noci divadiel“ zúčastnili bábkového predstavenia ,,Eduard a jeho zázračná cesta“. Zoznámili sme sa zo smelým zajkom Eduardom a spolu s ním zažili jeho podmorské dobrodružstvá. Predstavenie sa všetkým veľmi páčilo a my sme mali krásny kultúrny zážitok.

    • Strašipárty ŠKD
     • Strašipárty ŠKD

     • Do galérie Strašipárty ŠKD boli pridané fotografie.

         Nastal čas Jesene. Bohatá pani maľuje svojimi farbami prírodu a v tomto čase sa všetci chystáme zapáliť sviečky na hroby. My deti sa však viac tešíme na Halloween.

                  Vždy, keď si do školy prinesieme masky, nevieme ostať pokojní, keď na nás volajú zo skrinky alebo z rohu triedy schované v taškách. Ako keby hovorili: „Obleč si maaa!“ A keď konečne nastane ten moment a my už ako strašidlá a nie deti vkročíme do jedálne, ktorá sa zmení na čarovné a tak trochu strašidelné miesto, nevieme sa prestať tešiť.

      Halloween je síce strašidelný sviatok plný hrôzy, no program, ktorý pre nás pripravili naše pani vychovávateľky bol vzrušujúci. Za úlohu sme mali získať desať kľúčov. Jeden za každý deň, kedy bude naša škola počas jesenných prázdnin zatvorená. Ale nebolo to celkom ľahké. Museli sme plniť rôzne úlohy. Skladať puzzle alebo hľadať písmenká rozmiestnené v jedálni a z nich zložiť slovo. Obrázok aj uhádnuté slovo nám napovedali, kde máme ukryté kľúče hľadať. Jeden z kľúčov sme získali za pesničku, ďalší za uhádnutú halloweenskú hádanku.

      Všetko sme zvládli, spoločne sme si zatancovali, pobavili sme sa a zároveň zažili niečo dobrodružné. Počas jesenných prázdnin sme ešte dlho spomínali na Halloweenskú strašipárty, ktorú sme v Školskom klube detí zažili.

       

       

    • Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

     • Do galérie Záložka do knihy boli pridané fotografie.

      V priebehu októbra prebiehal v školskej knižnici 9. ročník česko-slovenského projektu: Záložka do knihy spája školy po názvom- Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. Do projektu sa zapojilo 50 žiakov I. stupňa a 50 žiakov II. stupňa, ktorí pre žiakov partnerskej ZŠ s MŠ Veľký Slavkov v Prešovskom samosprávnom kraji vytvorili dary- záložky. Vyrábali ich s láskou a nadšením. Súčasťou projektu boli aj akcie v školskej knižnici- exkurzie a návštevy školskej knižnice, hodiny hlasného čítania alebo dramatizácie bájok. Týchto akcií sa zúčastnilo 135 žiakov našej školy.

      Všetky tieto akcie projektu prispeli k rozvíjaniu priateľských vzťahov s inými žiakmi, ale aj k lepšiemu vzťahu detí k čítaniu a hlavne ku knihám.

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • Email školy: riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • Email správcu obsahu: riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com