• Poklad ukrytý v jabĺčku ŠKD
     • Poklad ukrytý v jabĺčku ŠKD

     • Do galérie Poklad ukrytý v jabĺčku ŠKD boli pridané fotografie.

      Jeseň, bohatá pani, nám aj tento rok štedro nadelila úrodu vitamínov. Ponúka nám hrušky, hrozno a hlavne jablká.

      Každý z nás si na jabĺčku rád pochutí. A keď pani vychovávateľky pre nás pripravia v Školskom klube detí Jabĺčkový deň, neodolá nikto z nás detí.

      Okrem ochutnávky ovocia si pre nás aj tento rok pripravili rôzne súťaže a zábavné úlohy: jabĺčkový tanec, skladanie puzzle, spievaní piesní o jabĺčku, kreslene či modelovanie, alebo vymýšľanie básne.

      My už dávno vieme, že tajomstvo ukryté v jabĺčku, je zdravie. Preto nie len počas Jabĺčkového dňa, ale každý deň, by sme si mali dopriať takúto vitamínovú pochúťku, akou je ovocie.

    • Retro party
     • Retro party

     • Do galérie Retro party boli pridané fotografie.

       Jednou z vecí, na ktorú sa iste teší každý deviatak je organizovanie tradičného jesenného večierka. Od samého začiatku nám však bolo jasné, že chceme zmenu a sté výročie vzniku prvej česko-slovenskej republiky nám prišlo viac než vhod. Za tému tohtoročnej párty sme si teda jednohlasne zvolili retro. Celý piatkový večer, od samého začiatku až do poslednej minúty sa niesol v tomto duchu. Začali sme príhovorom, v ktorom sme v krátkosti vysvetlili, aké výročie si pripomíname a pokračovali ako inak, tancom. Hity, ktoré sa pár hodín niesli z telocvične však neboli len tak nejaké, boli to najväčšie hity celého storočia. Od tých najstarších až po najnovšie sme všetci stáli na nohách a tancovali, čo nám sily stačili. Nechýbali však ani krátke pauzy na vydýchnutie, ktoré sme vypĺňali súťažami či tombolou. Neboli sme si istí ako to celé dopadne, kameň zo srdca nám však spadol pri prvom potlesku, smiechu a pochvale. Bol to večer plný tanca, starej hudby, krásnych tematických kostýmov, súťaží, vystrájania no i poctenia si veľmi významnej udalosti  našich dejín. Ubehlo už pár dní, no stále nám pri každej konverzácii zablúdia myšlienky práve k tomuto večeru a chválime si ako dobre bolo. V mene všetkých deviatakov ďakujem všetkým učiteľom, žiakom a sponzorom, bez ktorých by sme túto akciu nikdy nezorganizovali a bez ktorých by sme sa celý večer nemohli zabávať.

     • Deň dobrovoľníctva

     • Do galérie Deň dobrovoľníctva boli pridané fotografie.

      V rámci Dňa dobrovoľníctva žiaci školy v spolupráci s pracovníkmi MHS v Trebišove vysadili v areáli školy stromy a kríky, ktoré nám spríjemnia naše životné prostredie.

    • Minihádzaná
     • Minihádzaná

     • Do galérie Minihádzaná boli pridané fotografie.

      V školskom roku 2018/2019  sa naša škola zapojila do  projektu celoslovenskej minihádzanárskej súťaže s názvom TIPOS minihandball liga. Žiačky 3. – 4.ročníka, ktoré navštevujú krúžok Minihádzaná, sa  budú zúčastňovať   okresných kôl súťaže v Michalovciach. Prípravného turnaja sme sa zúčastnili  24.10.2018  v hale Iuventa Michalovce.  

      Dievčatám  prajeme veľa úspechov v nasledujúcich kolách súťaže.

    • Cezpoľný beh
     • Cezpoľný beh

     • Do galérie Cezpoľný beh boli pridané fotografie.

      Víťazstvo na okresnom kole a dve medaily na krajskom kole v cezpoľnom behu.

           Naši traja najlepší bežci a bežkyne na stredné a dlhé trate v zložení Johana Lorincová, Dáša Sidorová,  Lujza Suchá, Rastislav Girman, Ervin Karvaš a Adrián Miško ovládli okresné preteky v cezpoľnom behu a zaslúžene si vybojovali celkové prvenstvo a postup na krajské kolo do Kysaku. V súťaži jednotlivcov obsadil R. Girman prvé a J. Lorincová druhé miesto.

       Na krajskom kole bola pripravená náročná kopcovitá trať  v priľahlom lese obce Kysak. Pretekov sa zúčastnilo 32 chlapcov a 35 dievčat zo všetkých okresov košického kraja. Rastislav Girman obsadil v súťaži jednotlivcov celkové tretie miesto a družstvo chlapcov skončilo druhé. Naše dievčatá skončili na piatom mieste.

      Našim dlhotratiarom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy i mesta a prajeme im ešte veľa športových úspechov.

    • Svetový týždeň vesmíru
     • Svetový týždeň vesmíru

     • Do galérie Svetový týždeň vesmíru boli pridané fotografie.

      Svetový týždeň vesmíru je medzinárodný sviatok a oceňuje sa ním vklad, ktorý veda a technika, zaoberajúce sa kozmom, prinášajú pre zlepšenie života človeka. Na celom svete sa počas tohto týždňa organizujú podujatia zamerané na vzdelávacie programy súvisiace s vesmírom. Aj žiaci 4.B sa zúčastnili besedy o Slnečnej sústave a pozreli si výstavu, ktorú organizovalo Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, útvar astronómie. Ďakujeme za náučnú prednášku, z ktorej si odnášame nové vedomosti o vesmíre.

    • Európsky týždeň športu - II.stupeň
     • Európsky týždeň športu - II.stupeň

     • Do galérie Európsky týždeň športu - II.stupeň boli pridané fotografie.

       25.9.-26.9.2018

      V rámci Európskeho týždňa športu, ktorý je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe, sa aj naša škola zapojila do tejto akcie a pripravila pre žiakov 5. až 9. ročníka rôzne pohybové aktivity.  

      Iniciatíva Európskej komisie  bola reakciou na prieskum Eurobarometra z roku 2017, podľa ktorého sa Európania zapájajú do športu a pohybových aktivít veľmi málo. Takmer 60 % Európanov vôbec nikdy necvičí alebo takmer nikdy nešportuje.

      Pre našich žiakov boli pripravené stanovištia, ktoré preverili ich fyzické sily. Žiaci so slabšou pohybovou aktivitou si našli tiež svoje uplatnenie. V utorok 25.9.2018 bolo pre žiakov 5.-6.ročníka pripravených osem stanovíšť:

      1. stanovište - Lano+ podlezenie
      2. Stanovište - Skok do diaľky
      3. stanovište - Podávania slammballu
      4. stanovište - Prekážková dráha – CrossFit
      5. stanovište - Beh na 60 m
      6. stanovište - Hod na cieľ
      7. stanovište - Slalom s loptami
      8. stanovište - Hod bremenom

      Po odcvičení na stanovištiach sa žiaci presunuli do telocvične, kde prebiehal vybíjaná medzi triedami. 4. – 5. ročníka.

       V  stredu 26.9.2018 bolo pre žiakov 7.-9.ročníka pripravených deväť stanovíšť:

      1. stanovište - Lano+ podlezenie
      2. stanovište - Skok do diaľky
      3. stanovište - Podávania slammballu
      4. stanovište - Prekážková dráha – CrossFit
      5. stanovište - Beh na 60 m
      6. stanovište - Hod na cieľ
      7. stanovište - Slalom s loptami
      8. stanovište - Hod bremenom
      9. stanovište - 5 – 10 – 5 drill

      Po odcvičení na stanovištiach sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi presunuli do parku na spoločný beh a prechádzku po parku.

       Naším zámerom bolo, aby sme žiakov motivovali k pohybu a aby sa žiaci na stanovištiach spojili, vzájomne spolupracovali a povzbudzovali sa k lepším výkonom. Veríme, že sa nám to aspoň trošku podarilo a žiaci prežili aktívny a veselý deň.

     • Príspevok do RZ

     • Príspevok na činnosť RZ je aj v školskom roku 2018/19  20 € / rodinu.  Uvítame možnosť uhradiť ho priamo na účet RZ.  Informácie k platbe nájdete v záložke "Platby" na hlavnej obrazovke po prihlásení. Dôležitý údaj je variabilný symbol. V Správe pre prijímateľa môžte uviesť meno žiaka. Ak školu navštevuje viac detí z jednej rodiny, posielajte príspevok len na jeden varaibilný symbol (jedného žiaka). Príspevok je možné uhradiť v dvoch splátkach alebo v jednej naraz.

    • Európsky týždeň športu 2018
     • Európsky týždeň športu 2018

     • Do galérie Európsky týždeň športu 2018 boli pridané fotografie.

      Žiaci 1. stupňa boli  #BeActive a zapojili  sa do Európskeho týždňa športu. Ukázali, že šport ich baví. Súťažili v rôznych disciplínach: prekážkový beh, beh na 60m, lezenie po lane, skok do diaľky, hod plnou loptou.

      Súťaženie sme ukončili spoločným behom v parku.

      Na Slovensku si zašportovalo takmer 155 000 detí a dospelých. Tešíme sa, že sme boli súčasťou.

    • Deň kroja na hodine geografie
     • Deň kroja na hodine geografie

     • Do galérie Deň kroja na hodine geografie boli pridané fotografie.

      Celoslovenský deň kroja je veľké podujatie, ktorého hlavné dejisko je Banská Bystrica. Pani učiteľka Tkáčová však iniciovala nápad, že túto udalosť prinesieme aj k nám,  a ozvláštnime si tak hodinu. Doma sme teda pripravili prezentácie, navštívili povalu  starej mamy a čakali sme  na piatok. Hodinu sme začali ukážkou krojov a pripomenutím si niektorých našich tradícií či zvykov,  a zakončili sme ju prezentáciami. Tie sa zaoberali Zemplínom z rôznych uhlov. Jedna bola o Zemplíne ako takom, druhá o jeho zvykoch a nesmeli chýbať ani tie o tradičných zemplínskych krojoch.  Táto hodina priniesla príjemný nádych folklóru do začiatku nášho školského roka a mne nezostáva nič iné, než sa za to pani učiteľke poďakovať. Ďakujeme!

      Sophia Gazdičová IX.A

    • Maratónska štafeta, maratónsky basketbal 2018
     • Maratónska štafeta, maratónsky basketbal 2018

     • Do galérie Maratónska štafeta, maratónsky basketbal 2018 boli pridané fotografie.

      Poslednou športovou akciou v školskom roku 2017/2018 bola maratónska štafeta. Jej 11. ročník sa konal za pekného počasia 27. 6. 2018 na našej atletickej dráhe. V podstate je to športová rozlúčka našich reprezentantov so školským rokom, ale aj so školou ako takou. Behu sa zúčastnilo 42 bežcov. Maratónsku trať o dĺžke 42 195 m (necelých 176 kôl) zvládli naši žiaci štafetovým behom za 2 hodiny 13 minúty a 13,51 sekundy. Rekord síce nepadol, ale uznanie patrí všetkým, ktorí tento beh zvládli. Odmenou im ako každoročne bola opekačka na školskom dvore.

       

      V ten istý deň sa ešte konal nočný basketbalový maratón, ktorého sa zúčastnili žiaci 6. až 9. ročníkov našej školy. Bývalí žiaci boli nápomocní pri pískaní a organizovaní turnaja. Osobitné poďakovanie patri pánovi Farovi, ktorý odpískal tretinu zápasov. Turnaj začal o 20. 00 hod. a skončil sa posledným 28. zápasom o 06. 45 hod. ráno. Spolu sa ho zúčastnilo 8 družstiev - 47 hráčov. Hrací systém bol každý s každým. Počas zápasov padlo spolu 840 bodov, čo je asi cca. 420 košov. Víťazom turnaja bol každý kto s nami vydržal do skorých ranných hodín. Športu a školskému roku 2017/2018 nazdar.

    • Rozlúčková diskotéka ŠKD
     • Rozlúčková diskotéka ŠKD

     • Do galérie Rozlúčková diskotéka boli pridané fotografie.

      Posledné júnové dni sa v škole už neučíme, nie sú žiadne písomky ani domáce úlohy.

      Najradšej by sme sa len jašili a skúšať by sa malo z tanca a bláznenia.

      V Školskom klube detí máme už tradične v posledné dni rozlúčku so školským rokom. Verte, že nikto nesmúti. Práve naopak - je to popoludnie plné zábavy a tanca. Taká má byť diskotéka.

      Stretli sme sa na školskom dvore. Dievčatá z II.B si pre nás pripravili na úvod divadelnú scénku a dievčatá z II. C nám zaspievali. Potom sa už pustila hudba “na plné pecky”, ktorá nás všetkých roztancovala. Po chvíli prišiel čas aj na dobroty. Sladkosti, ktoré máme tak radi, nám dodali energiu na ďalší tanečný maratón.

      V II.B si pre deti pripravila pani vychovávateľka Magda Sabová klobáskovú hostinu.

      Na opekačku celkom nevyšlo počasie, ale s tým si poradili naše tety kuchárky a klobásky pripravili v školskej kuchyni. Nám to neprekážalo, klobásky chutili výborne.

      Plné brušká treba vytancovať, tak sme sa rýchlo zapojili do diskotékového kola.

       

      Rozlúčiť sa so školou - diskotékou bol určite dobrý nápad. A takto veselo naladení sa tešíme na leto a prázdninové zábavné dni.

    • Viacboj - Majstrovstvá SR
     • Viacboj - Majstrovstvá SR

     • Do galérie Viacboj - Majstrovstvá SR boli pridané fotografie.

      23. Majstrovstvá SR v letnom viacboji všestrannosti, Rimavská Sobota, 23. 6. 2018

      Naši najvšestrannejší športovci sa predsa len dočkali

       

           Na majstrovstvách Slovenska v atletike, ktoré sa konali v Trnave sa naši reprezentanti školy medaily nedočkali. Samuel Demko obsadil v hode kriketovou loptičkou 5. miesto výkonom necelých 84 m a Michaela Lacková skončila v skoku do výšky na konečnom trinástom mieste.

           Naši najvšestrannejší športovci sa nakoniec dočkali až na majstrovstvách SR vo viacboji všestrannosti v Rimavskej Sobote. Viacboj pozostáva z týchto disciplín: beh na 60 m, šplh na tyči, hod plnou loptou, skok do diaľky, beh na 1500m žiaci, 800 m žiačky a plávanie na 50 m bez rozdielu pohlavia. Tohto roku sa o titul železného žiaka, žiačku „pobilo“ najlepších 67 žiakov.

           Naši traja najvšestrannejší športovci siahli až na dno svojich síl, čo im v dvoch prípadoch prinieslo aj vytúžené pódiové  umiestnenie.

           Za ich výkony im ďakujeme a prajeme ešte veľa športových úspechov a samozrejme príjemné aj športom prežité prázdniny.

       

      Výsledky našich žiakov vo svojich kategóriách:

       

      M6- rok narodenia 2002- 2003: Samuel Demko, 3. miesto

                                                         Róbert Štim, 6. miesto

       

      Ž6- rok narodenia 2002- 2003: Michaela Lacková, 3. miesto

    • Kreslíme na chodník ŠKD
     • Kreslíme na chodník ŠKD

     • Do galérie Kreslíme na chodník ŠKD boli pridané fotografie.

      Všetci radi kreslíme. V Školskom klube detí, niekedy aj doma, pokreslíme kopec papierov.

      Kreslíme, čo máme radi, čo nás teší, aj to, ako sa cítime.

      A keď nám výkresy nestačia a tabuľa je tiež malá pre náš výtvarný talent, vezmeme si kriedy a maľujeme na chodníky.

      Aj v to štvrtkové popoludnie ste nás mohli vidieť pred školou, ako spoločne krášlime sivú asfaltovú plochu. Kreslili sme obľúbené rozprávkové bytosti, srdiečka či autá, ale hlavne sme všetci chceli namaľovať, ako veľmi sa tešíme na leto a prázdniny. Na chodníku vznikali hotové umelecké diela: slnká, dúha a celé kvetinové záhony.

      Ľudia chodili okolo a mali na tvárach široké úsmevy. My sme mali dobrú náladu a prsty zamazané od kriedy. (Niektorí aj oblečenie :-))

      Naše výtvory už zmyl dážď, ale nám to neprekáža. Veď vieme, že si to môžeme kedykoľvek zopakovať

    • Poznávací zájazd Londýn - Greenwich - Canterbury
     • Poznávací zájazd Londýn - Greenwich - Canterbury

     • Do galérie Poznávací zájazd Londýn - Greenwich - Canterbury boli pridané fotografie.

      V dňoch od 06.-11. júna 2018 sme sa zúčastnili poznávacieho zájazdu Londýn - Greenwich - Canterbury. Našu cestu sme začali v skorých ranných hodinách v stredu ráno o 03:30. Prechádzali sme cez Čechy, Nemecko, Luxembursko a Francúzsko. Cestu z Francúzska do Londýna sme absolvovali Eurotunnelom Calais.

      Do Greenwich sme dorazili na druhý deň  vo štvrtok ráno. Z Greenwich sme sa loďou presunuli do centra Londýna, kde sme navštívili Big Ben, Westminster Abbey, Whitehall, Downing Streer, Trafalgar Square. Deň sme ukončili atrakciou London Eye, odkiaľ sme mali krásny výhľad na celý Londýn.

      Na tretí deň hneď po raňajkách sme pokračovali v prehliadke Londýna. Navštívili sme  St. Pauls Cathedral, Millenium Bridge, London Bridge, Madame Tussauds, Sherlock Holmes Museum  a stanicu King´s Cross – nástupište 9 ¾ (Harry Potter).

      Na štvrtý deň po raňajkách sme dokončili prehliadku v Londýne prechádzkou v Hyde Parku. Navštívili sme Buckingham Palace, Piccadily Circus, Natural History Museum a nákupné centrum Primark na Oxford Street.

      Na piaty deň  po raňajkách sme išli do mestečka Canterbury, ktoré je známe slávnou katedrálou, kde pôsobil anglický biskup Thomas Becket. Po návšteve tejto katedrály sme nasadli do autobusu a cestovali sme naspäť domov na Slovensko.

      Na záver by sme sa chceli poďakovať p.uč. Nwokoyeovej a Kistyovej za zorganizovanie poznávacieho zájazdu.

       

      Benjamín Nwokoye, 6.A

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • Email školy: riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • Email správcu obsahu: riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com