• Stavanie mája ŠKD
     • Stavanie mája ŠKD

     • Do galérie Stavanie mája ŠKD boli pridané fotografie.

      Je taka tradicija, že pred peršim majom, postavia parobci dzivčatam pred domom maja. Šumny jej tot zvyk. I nam še barz pači, zato sebe ho u školskym klube pripominame.

      Preveľo farebnych pantľikoch sme na ňoho naviazali. Keľo ľem na ňoho vošlo, žeby sme ho vyparadzili jak še patri i žeby šicky vidzeli, že u našej škole mame veľo šumnych dzivkoch. Pri tym sme sebe zašpivali, kuščok aj potancovali a vešelo nam bulo.

      Joj... barz je dobre, že mame take šumne a vešele zvyky i u nas na vychodze a že sebe ich furt pripominame, žeby še na nich nezabudlo.

    • Deň Zeme ŠKD
     • Deň Zeme ŠKD

     • Do galérie Deň Zeme ŠKD boli pridané fotografie.

      22. apríl je vyhlásený za Svetový deň Zeme. Tento deň patrí našej planéte Zem a po celom svete sa konajú akcie a aktivity zamerané v prospech Zeme.

              Aj my deti z ŠKD sme venovali celý týždeň rôznym aktivitám zameraným na ochranu prírody, objavovaniu jej krás či triedeniu odpadu ..... 

               No najväčšou akciou, na ktorej sme sa zúčastnili, bolo podujatie, ktoré organizovalo mesto Trebišov a Správa CHKO Latorica Trebišov. Pri Mestskom kultúrnom stredisku nás čakal kultúrny program a rôzne tvorivé dielničky, kde sme si mohli vlastnoručne vytvoriť milé drobnosti z odpadového materiálu. Na tieto sa tešíme najviac. Cieľom všetkých aktivít bolo prehĺbiť náš vzťah k prírode a k šetrnému prístupu voči životnému prostrediu. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné podujatia. 

    • Deň Európy
     • Deň Európy

     • Do galérie Deň Európy boli pridané fotografie.

      Viete, koľko písmen má najdlhšie fínske slovo? Túto informáciu a veľa ďalších zaujímavostí o európskych krajinách sa žiaci dozvedeli počas špeciálneho dňa, ktorým sme si na našej škole ozvláštnili vyučovanie.

      Vo svete sa Deň Európy oslavuje 9.5., čo je taktiež dátum vyhlásenia Shaumanovej deklarácie a založenia Európskej únie. Pripomenuli sme si ho aj my, a to pomocou rôznych aktivít a hier.

      Žiaci mali možnosť testovať svoje znalosti v oblasti cudzích jazykov, súťažiť či dokonca pocítiť danú krajinu na vlastnej koži skrz tradičné jedlá. Nechýbal ani tanec a hudba.

      Tento deň bol príjemným spestrením, ktoré privítali tak žiaci, ako aj učitelia.

       

                                                                                                    Sophia Gazdičová, 9.A

    • Štefánikova latka - mestské kolo
     • Štefánikova latka - mestské kolo

     • Do galérie Štefánikova latka - mestské kolo boli pridané fotografie.

      Dňa 30.4.2019 ZŠ M.R.Štefánika organizovala 10.ročník v skoku do výšky. Súťaž prebiehala na vonkajšom hádzanárskom ihrisku. Skoku do výšky sa zúčastnili žiaci a žiačky zo siedmych ZŠ z Trebišova a okolia, a to ZŠ M.R. Štefánika, ZŠ Komenského Trebišov,  Cirkevná ZŠ s MŠ sv.Juraja Trebišov,  ZŠ Cejkov, ZŠ Pribinová Trebišov, ZŠ Svätej Rodiny Sečovce  a ZŠ Komenského Sečovce. Súťažilo sa podľa platných pravidiel v kategóriách dievčatá a chlapci.

      Po úvodných slovách p. riaditeľky RNDr. Ivety Kučerovej a organizačných slovách od p. učiteľa Mgr. Michala Németha sa mohlo začať súťažiť.

      Súťaž otvárali dievčatá, ktorých sa nám predstavilo 13 a začínali skákať od výšky 110 cm. Po krásnych skokanských výkonoch si 3. miesto vyskákala Diana Daňková zo ZŠ Pribinová Trebišov  výkonom 130 cm. Na 2. mieste sa umiestnila Mária Macková zo ZŠ Svätej Rodiny Sečovce, výkonom 139 cm a  1. miesto si vyskákala Karin Ďutmentová zo ZŠ Komenského Trebišov s výkonom 151 cm. Našu školu reprezentovali žiačky Soňa Litvová (VII.A) výkonom 125 cm, Adela Tomášová (VII.A)  výkonom 120 cm a Laura Tušaiová (VI.B) výkonom 115 cm.

      Súťaž pokračovala kategóriou chlapcov, kde sa predstavilo 19 žiakov, ktorí začínali skákať od výšky 125 cm. Našu školu reprezentovali 4 žiaci: Martin Koliščák (VIII.B), Rastislav Lietavec (IX.C), Samuel Novák (VIII.B) skočil 145 cm, Miroslav Lietavec (IX.C) skočil výkon 140 cm. Tak isto ako dievčatá aj chlapci podávali výborné výkony. 3.miesto si vyskákal Rastislav Lietavec zo ZŠ M.R.Štefánika Trebišov, výkonom 155 cm. Na 2.mieste sa umiestnil Martin Koliščák zo ZŠ M.R.Štefánika Trebišov, výkonom 155 cm. Na 1.mieste sa umiestnil Samuel Halkai z Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Juraja Trebišov, ktorý skočil výšku 160 cm.

      Ceny na 10.ročník Štefánikovej latky pre najlepších zabezpečili sponzori EURO-VAT spol. s.r.o. Nitra, pobočka Michalovce,   k-PRINT Trebišov, Sladká elegancia, ktorá venovala tortu pre skokana alebo skokanku, ktorý mal najviac úspešných skokov,  naša škola zakúpila medaile pre víťazov a všetci zúčastnení žiaci dostali vďaka sponzorskému daru od SWIDA Innovative, nášho bývalého žiaka Viktora Sučku balíček s občerstvením.

      Celkovo mali skokani na desiatom ročníku Štefánikovej latky 188 pokusov.

      Medaily, diplomy a sponzorské balíčky víťazom odovzdávala p.riaditeľka.

      Ďakujeme účastníkom za výborné výkony a prajeme im veľa ďalších športových úspechov.

      Vďaka patrí aj žiačkam z IX.A, Barbore Demesovej, Veronike Adamovej a Tatiane Majerníkovej a žiakom z V.A Patrikovi Kulinovi, Šimonovi Neckarovi, Borisovi Dragulovi a Petrovi Ivanovi z V.B, ktorí sa spolu s p.učiteľkou Mgr. Farovou starali o zdarný priebeh celého podujatia.

    • Volejbal - chlapci OK
     • Volejbal - chlapci OK

     • Do galérie Volejbal - chlapci OK boli pridané fotografie.

      Po úspešnej výhre na obvodovom kole vo volejbale sa naši chlapci (Róbert Štim, Koloman Lovas, Damián Matina, Julián Frederik Peter, Ervin Karvaš, Šimon Karvaš, Lietavec Miroslav, Erik Oboril) predviedli na okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.4.2019 v telocvični ZŠ Komenského v Trebišove. Po zmenách v súpiske si naši chlapci nakoniec vybojovali  3.miesto.

      Konečné poradie :

      1. ZŠ Čierna nad Tisou
      2. ZŠ Komenského TV
      3. ZŠ M.R.Štefanika TV
      4. ZŠ Kuzmice

      Na majstrovstva kraja postúpilo  družstvo ZŠ Čierna nad Tisou.

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • Do galérie Deň narcisov boli pridané fotografie.

      11.4.2019  zaplavili celú školu žlté narcisy. Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka  Ligy proti rakovine. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Veľmi pekne ďakujeme!

    • Štefánikova latka - školské kolo
     • Štefánikova latka - školské kolo

     • Do galérie Štefánikova latka - školské kolo boli pridané fotografie.

      Dňa 10.04.2019 sa uskutočnilo školské kolo v skoku do výšky. Žiaci boli rozdelení do 5 kategórií: kategória 4.ročník chlapci a dievčatá spolu, kategória dievčatá 5.-6.ročník a 7.-9.ročník a kategória chlapcov 5.-6.ročník a 7.-9.ročník. Súťažilo sa podľa platných pravidiel. Každý žiak mal na danú výšku 3 pokusy. Po všetkých troch neúspešných pokusoch žiak v súťaži nepokračoval.

      V kategórii najmladších, zo 4.ročníka súťažilo 22 žiakov.  Táto kategória začínala výškou  90 cm. Najlepší výkon dosiahol Dominik Jevoš s výkonom 108 cm skočeným na 1 pokus, na 2.mieste sa umiestnil Filip Ramšák s výkonom 105 cm, 3.miesto si vyskákal  Nino Kožuch s výkonom 105 cm.

      V kategórii dievčatá 5.-6.ročník sa predstavilo 25 žiačok. Žiačky začínali na výške 100 cm. Po krásnych výkonoch vyhrala Laura Tušaiova s výkonom 127cm,  na 2.mieste sa umiestnila Tiffany Tomášíková  s výkonom 121 cm, na 3.mieste sa umiestnila Timea Ujhelyiová s výkonom 121 cm.

      V kategórii chlapcov 5.-6.ročník súťažilo 18 žiakov. Žiaci začínali výškou 105 cm. 1.miesto si vyskákal Matej Filip s výkonom 123 cm, na 2.mieste sa umiestnil Adam Cabada s výkonom 120 cm a na 3.mieste Samuel Mento s výkonom 120 cm.

      V kategórii dievčatá 7.-9.ročník súťažilo 8 žiačok. Žiačky začínali skákať od výšky 110 cm. Najlepší výkon si vyskákala Kristína Andrašová s výkonom 128 cm, 2.miesto si vyskákala Sarah Brindová s výkonom 120 cm a 3. miesto Alexandra Makeľová s výkonom 120 cm.

      V kategórii chlapcov 7.-9.ročník súťažilo 18 žiakov.  Žiaci začínali na výške 120 cm. Po krásnych skokanských momentoch a pekných výkonoch si 1.miesto vyskákal Alex Teplický s výkonom 161 cm, ktorý začínal skákať od výšky 145 cm,  2.miesto si vyskákal Martin Koliščák s výkonom 158 cm, ktorý začínal skákať od výšky 130 cm  a 3.miesto Samuel Novák s výkonom 155 cm.

      Štyri žiačky a  štyria žiaci s najlepšími dosiahnutými výkonmi postupujú na mestské kolo Štefánikovej latky (10.ročník) v skoku do výšky, ktoré sa bude konať 30.4.2019 na ZŠ M.R.Štefánika v Trebišove.

      Všetkým zúčastnením gratulujeme ku krásnym výkonom a aj osobným rekordom.

     • Deň otvorených dverí - 31.marca 2019

     • Do galérie Deň otvorených dverí - 31.marca 2019 boli pridané fotografie.

       Už každoročne sa otvárajú brány základných škôl, aby boli nápomocné rodičom a ich deťom pri výbere základnej školy, ktorá bude ich druhým domovom počas nasledujúcich deviatich rokov. Nie je to ľahké, správne sa rozhodnúť, preto každý rok  v tento slávnostný deň, DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, naši učitelia v spolupráci  so svojimi žiakmi pripravujú  bohatý  a zaujímavý program.  

        Tento raz  sme pre našich milých predškolákov pripravili veselý program a zaujímavé aktivity. Predškoláci si pozreli priestory našej školy, budúce prvácke triedy, učebne na druhom stupni, školskú knižnicu a v školskej jedálni na nich čakalo sladké prekvapenie, na ktorom si radi zamaškrtili.

          Výberom tej správnej školy začína nové, náročné obdobie nielen pre deti, ale aj pre ich  rodičov. Začína sa obdobie náročnej a zodpovednej práce, plnej pochopenia, trpezlivosti a pomoci. Veď nie nadarmo sa hovorí, že výchova je najväčší a najťažší problém, ktorý možno človeku uložiť.

    • Kytička uvitá z lásky
     • Kytička uvitá z lásky

     • Do galérie Kytička uvitá z lásky boli pridané fotografie.

      Dňa 2.4.2019 boli žiaci našej školy potešiť starších ľudí na nemocničnom oddelení v Trebišove. Z krásnych melódií ľudových i populárnych piesní, ľudového rozprávania i z prednesu umeleckých textov sme uvili kytičku a s radosťou sme  ju všetkým pacientom odovzdali.

      Odmenou pre nás bol ich úprimný potlesk a milé slová pochvaly a vďaky. Vrátili sme sa šťastní a s vedomím, že pacienti aspoň na chvíľu zabudli na svoje starosti.

    • Kraslice v ŠKD
     • Kraslice v ŠKD

     • Do galérie Kraslice v ŠKD boli pridané fotografie.

      Už sa nám vyčasilo, vonku je krásne, o to viac sa môžeme tešiť na jarné sviatky.

      Do školského klubu detí sme si prizvali p. Jožiovú, ktorá sa takmer 30 rokov venuje zdobeniu vajíčok horúcim voskom. Deťom v VI. oddelení vysvetlila techniku zdobenia, ukázala im svoje vyzdobené kraslice a trpezlivo, s láskavým prístupom, maľovala s deťmi škrupinky z vajíčok, ktoré si deti už vyfúknuté doniesli z domu. Zároveň ukázala deťom, ako najľahšie a najrýchlejšie môžu vajíčko zo škrupinky dostať von.

      Deti si s radosťou odnášali svoje výrobky domov s ubezpečením, že doma budú s maľovaním vajíčok pokračovať, aby sa v maľovaní ešte viac zdokonalili.

    • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz
     • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz

     • Do galérie Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz boli pridané fotografie.

      Posledný marcový týždeň 25.3.-29.3. 2019  sa 33 žiakov zo 7.A, 8.A a 9.A a 9.B zúčastnilo lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu (LVVK) v stredisku Jasná, Nízke Tatry.

      V pondelok po ubytovaní a požičaní si lyžiarskeho výstroja v hoteli, sme zamierili na svah, kde sme žiakov rozdelili do troch skupín, od úplných začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých.

      Večer boli pre žiakov pripravené prednášky. V pondelok bola prednáška o základnom lyžiarskom výstroji v utorok rozdiel medzi klasickým a carvingovým lyžovaním, v stredu o topografii a vo štvrtok si žiaci pripravili svoj vlastný program.

      V stredu poobede sme nelyžovali, ale išlo sa do Aquaparku Tatralandia, kde si žiaci oddýchli a vyšantili sa na ponúkaných atrakciach.  Žiaci, ktorí nešli do Tatralandie mali na Bielej Púti pripravené hry na snehu, počas ktorých sa stretli z horským záchranárom na snežnom skútri, ktorý bol ochotný sa so žiakmi vyfotiť.

      Vo štvrtok poobede sa v Crystal bare na Bielej Púti uskutočnila autogramiáda s Majsterkou sveta v obrovskom slalome Petrou Vlhovou.

      Každý deň ráno po rozcvičke a pred raňajkami  boli žiakom bodované izby. Z  dievčenských izieb mali najlepšie upratané izby Čierna L. a Litvová S. Z chlapčenských izieb mali najupratanejšiu izbu Mihálik S. a Korbuľák D.

      V piatok doobeda si žiaci vyskúšali slalomovú dráhu s fotobunkou  na Otupnom. Súťažili všetci žiaci 1. a 2. skupiny bez rozdielu v ktorej skupine začínali. Vyhodnocovali sa traja najlepší z každej skupiny a samoplatcovia.

       Z 1.skupiny, ktorú viedol Mgr. M. Németh sa zo  samoplatcov na prvých troch priečkach umiestnili: 1.miesto Sofia Gazdičová (9.A) časom 16,55``, 2.miesto Ema Dulovičová (8.A) časom 17,19`` a 3.miesto  Lujza Suchá (8.A) časom 17,80``.  Zo 7.A triedy sa z chlapcov na prvých troch priečkach umiestnili: 1.miesto Kocák Oliver časom 16,63``,  2.miesto Németh Sebastián  časom 17,42`` a 3.miesto Karvaš Matej časom 17,83``.  U dievčat zvíťazila Kentošová  Veronika 18,03`` pred druhou Kristínou Šramkovou 21,97``.

      Z 2. skupiny, ktorú viedla Mgr. V. Farová sa z dievčat  na 1.mieste umiestnila Minďarová Natália  (7.A) časom 23,45``, na 2.mieste sa umiestnila Čierna Laura (7.A) časom 26,16``, na 3.mieste  Spišáková Laura (7.A) časom 30,45``. Z chlapcov sa na 1.mieste umiestnil Béreš Richard (7.A) časom 22,95``, na 2.mieste sa umiestnil Korbuľák Damian (7.A) časom 24,16``, na 3.mieste Mário Filip (9.B) časom 24,27``

      Žiaci z 3.skupiny sa zdokonaľovali v lyžovaní na Bielej Púti.

      Lyžiarsky kurz sme ukončili bez úrazu a s výbornou náladou a kopou zážitkov.

    • Vybíjaná
     • Vybíjaná

     • Do galérie Vybíjaná boli pridané fotografie.

      Dňa 22.marca 2019 sa žiačky zo 7.A Čierna Laura,  Litvová Soňa, Minďarová Natália, Kentošová Veronika, Jurčaková Adela, Vašková Patrícia, 7.B Žoriová Veronika, 7.C Rabatinová Alexandra a žiačky 6.A Cabadová Viktória, Birová Viktória, Fecková Tatiana, Guláková Terézia, Kolesárová Katarína zúčastnili okresného kola vo vybíjanej dievčat, ktoré sa konalo v telocvični ZŠ Pribinová v Trebišove. Okresného kola sa zúčastnili 4 družstvá,  ZŠ  M.R.Štefánika Trebišov,  ZŠ  Čierna nad Tisou, ZŠ Streda nad Bodrogom a ZŠ Pribinova Trebišov.

      Hralo sa systémom každý z každým.  Družstvá boli silné a zápasy vyrovnané, bolo sa na čo pozerať. Na poslednom 4. mieste sa umiestnila ZŠ zo Stredy nad Bodrogom. ZŠ Čierna nad Tisou, Pribinová Trebišov a M.R.Štefánika Trebišov mali zhodne 1 prehru a 2 výhry. Poradie sa určilo na základe počtu vybitých hráčov súpera a počtu vybitých vlastných hráčov. Na základe toho sa na 3. mieste umiestnila ZŠ Čierna nad Tisou, na 2. mieste ZŠ M.R.Štefánika Trebišov a na 1. mieste ZŠ Pribinová Trebišova s postupom do krajského kola.

      Žiačkam gratulujeme k víťazstvu 2. miesta a víťazom prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

      Družstvá  na prvých troch miestach dostali  diplomy a poháre.                                         Mgr. Veronika Farová

    • Deň vody ŠKD
     • Deň vody ŠKD

     • Do galérie Deň vody ŠKD boli pridané fotografie.

      Svetový deň vody sa oslavuje na celom svete každoročne 22. marca.  My v ŠKD sme sa radi k tejto oslave pripojili. Aj sme si na počesť vody pripili. Samozrejme, pitnou vodou.

      O vode sme sa rozprávali, maľovali sme ju, spievali o nej piesne. Vodu sme ochutnávali, ovoniavali a súťažili, napríklad, kto skôr vypije svoj pohár vody cez slamku. To bolo zábavné.

      Opäť sme si pripomenuli, že vodou máme šetriť, lebo hoci je taká obyčajná, predsa je vzácna.

       

    • ZEMPLÍN CUP Mini
     • ZEMPLÍN CUP Mini

     • Do galérie ZEMPLÍN CUP Mini boli pridané fotografie.

      21. marca 2019 sa v Športovej hale v Trebišove uskutočnil školský turnaj v minihádzanej žiakov a žiačok ZEMPLÍN CUP Mini, ktorý pripravil Športový klub ZEMPLÍN Trebišov. 
      Na turnaji sa zúčastnilo 8 družstiev, ktoré tvorili žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ. Naši žiaci obsadili konečné 1.miesto a domov si odniesli diplom, medailu a krásny športový zážitok.  Blahoželáme.

    • Smelý zajko ŠKD
     • Smelý zajko ŠKD

     • Do galérie Smelý zajko ŠKD boli pridané fotografie.

      Navštívil nás Smelý zajko. Škoda, že nebol živý. No aby sme to vysvetlili: bol to hrdina z knihy Jozefa Cígera Hronského, ktorú sme si v jednotlivých oddeleniach školského klubu detí čítali.

      V spoločnom projekte, do ktorého sme sa všetci zapojili, sme spolu zo Smelým zajkom zažili veľa dobrodružstiev, navštívili rôzne miesta a stretli veľa známych aj neznámych zvierat.

      Cestovali sme po celom svete a nevyhnutne sme si museli so sebou zbaliť pár vecí do batôžka. Každý podľa vlastných potrieb a predstáv. Vyrobili sme si lietadlá, aby sme ako on  mohli vyletieť do oblakoch. Zahrali sme si divadielko, spolu s ním sme si zaspievali aj zatancovali ba aj zabubnovali, aby nám cestovanie rýchlejšie zbehlo. Aby sme na Smelého zajka nezabudli, v tvorivých dielňach sme si vyrobili rôznych zajkov.

      Zajko je odvážny, rád spoznáva nové miesta, no nakoniec sa mu predsa len zacnelo za domovom a dospel k poznaniu, že ,,všade dobre, doma najlepšie.´´

  • Kontakty

   • Základná škola
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • lapitkova@zsmrstv.edu.sk
   • učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
   • 035541113
   • 202 166 34 79
   • RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416 0901 704 093
   • PaedDr. Božena Vašková email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk Mgr. Renáta Lapitková email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk Telefón: 0903 645 685
   • Vedúca jedálne: Monika Dulovičová email: jedalen@zsmrstv.edu.sk Telefón: 0903 644 841
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
 • Fotogaléria

  • PVO - II.A
  • Škola v prírode 2020
  • September v ŠKD
  • ČAROSVET – výtvarná dielňa
  • Deň dobrovoľníctva
  • Európsky týždeň mobility
  • Kde bolo, tam bolo, alebo ako sa maľuje s láskou...
  • Začiatok šk. roka 2020/2021
  • Záver školského roka 2019/2020
  • Netradičná online hodina s Hevierom
  • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2. turnus 09.03.2020-13.03.2020
  • Turnaj Minihandball Tipos liga