Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
RNDr. Iveta Kučerová Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Renáta Lapitková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
PaedDr. Božena Vašková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Alena Kocáková Rozvrh
Výchovná poradkyňa
Triedna učiteľka: VII.A
Vedie krúžok: Kreatívna dielnička
 
 
RNDr. Gabriela Belasová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
 
 
Mgr. Veronika Farová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Florbal
Vedie krúžok: Volejbal
 
 
Mgr. Katarína Geletková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Biblický krúžok
 
 
Mgr. Eva Gibová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
Vedie krúžok: Nebojím sa testovania
 
 
Mgr. Daniela Gumanová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Anglický jazyk
 
 
Mgr. Ľubomír Halász Rozvrh
Učiteľ
Foto Mgr. Ivana Ilošvayová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
Vedie krúžok: Cestou-necestou
 
 
RNDr. Tatiana Jenčová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.C
Vedie krúžok: MAT-DEBAT
 
 
RNDr. Lucia Jurašková Triedna učiteľka: V.B
Vedie krúžok: Šikovné varešky
 
 
Mgr. Gabriela Karičková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Kasoniová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Iveta Kavuľová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Šikovníček
 
 
Mgr. Ľubica Kistyová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.C
Vedie krúžok: Anglický jazyk
 
 
Mgr. Andrea Kocáková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
Vedie krúžok: Tvorivé ručičky
 
 
PaedDr. Róbert Kundrák Rozvrh
Triedny učiteľ: VII.B
 
 
Mgr. Mária Lörinčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
Vedie krúžok: Školský časopis
 
 
Mgr. Magdaléna Lučanská Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Vševedko
 
 
PaedDr. Ján Lučanský Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Mária Mačugová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Jana Mantičová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: Ľudový súbor Čerkotka
 
 
Ing. Erika Matysová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
Vedie krúžok: Hravá matematika
Vedie krúžok: Testujeme
 
 
Mgr. Viera Mokáňová Rozvrh
Učiteľka
Foto Mgr. Michal Németh Rozvrh
Triedny učiteľ: IX.B
Vedie krúžok: Basketbal - dievčetá
 
 
PaedDr. Jana Nwokoyeová Brežinská Triedna učiteľka: V.A
Vedie krúžok: Hravá angličtina
 
 
Mgr. Andrea Petriková Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.C
Vedie krúžok: Školský časopis
 
 
Mgr. Katarína Račkovská Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
 
 
Mgr. Marek Semko Učiteľ
 
 
Mgr. Martin Sokol Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.C
Vedie krúžok: Florbal
 
 
PaedDr. Eva Strivinská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Denisa Telepčáková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Veselá angličtina
 
 
PaedDr. Tatiana Tkáčová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Tociková Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
Vedie krúžok: Mladí výtvarníci
 
 
Mgr. Valéria Tomková Rozvrh
Triedna učiteľka: V.C
 
 
Mgr. Peter Trella Rozvrh
Triedny učiteľ: V.D
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
 
 
Mgr. Dana Valcerová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Zámborská Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Malí športovci I
 
 
PaedDr. Jana Zubková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Vedie krúžok: Malí športovci II
 
 
Mgr. Jana Žižkovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Kreatívne hlavičky
Vedie krúžok: Ľudový súbor Čerkotka
 
 
Mgr. Martin Kohut Vedúci krúžku
Vedie krúžok: Minihádzaná
 
 
Ing. Monika Pačová Rozvrh
Asistentka učiteľa
 
 
Dana Berincová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Bc. Mária Čižmárová Vychovávateľka
 
 
Bc. Viktória Dzurovčáková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Miriam Guľvášová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Danica Köröšiová Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Logopédia
 
 
Mgr. Adriána Pavúková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Radka Piňková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Magdaléna Sabová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Jaroslava Tamášová Rozvrh
Vychovávateľka

© aScAgenda 2018.0.1076 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.11.2017

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
  • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria