Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
RNDr. Iveta Kučerová Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Renáta Lapitková Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: I.D
 
 
PaedDr. Božena Vašková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Alena Kocáková Rozvrh
Výchovná poradkyňa
Triedna učiteľka: VI.A
Vedie krúžok: Kreatívna dielnička
 
 
RNDr. Gabriela Belasová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
 
 
PaedDr. Ladislav Beň Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Jana Danková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Kreatívne hlavičky
 
 
Mgr. Katarína Geletková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Biblický krúžok
 
 
Mgr. Eva Gibová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
Vedie krúžok: Nebojím sa testovania
 
 
Mgr. Daniela Gumanová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
Vedie krúžok: Anglický jazyk
 
 
Mgr. Ľubomír Halász Rozvrh
Učiteľ
Foto Mgr. Ivana Ilošvayová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: Cestou-necestou
 
 
RNDr. Tatiana Jenčová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.C
Vedie krúžok: MAT-DEBAT
Vedie krúžok: Mladí matematici
 
 
Mgr. Gabriela Karičková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Kasoniová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Iveta Kavuľová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Šikovníček
 
 
Mgr. Ľubica Kistyová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.C
Vedie krúžok: Anglický jazyk
 
 
Mgr. Andrea Kocáková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
Vedie krúžok: Malý umelec
 
 
PaedDr. Róbert Kundrák Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.B
 
 
Mgr. Ivana Lacušová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
Vedie krúžok: Zábavná angličtina
 
 
Mgr. Mária Lörinčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
Vedie krúžok: Školský časopis
 
 
Mgr. Magdaléna Lučanská Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Vševedko
 
 
PaedDr. Ján Lučanský Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Mária Mačugová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Jana Mantičová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
 
 
Ing. Erika Matysová Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
 
 
Mgr. Viera Mokáňová Rozvrh
Učiteľka
Foto Mgr. Michal Németh Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.B
Vedie krúžok: Basketbal
Vedie krúžok: Krúžok loptových hier
 
 
PaedDr. Jana Nwokoyeová Brežinská Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
Vedie krúžok: Angličtina v bežnom živote
 
 
Mgr. Andrea Petriková Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.C
Vedie krúžok: Školský časopis
 
 
Mgr. Michaela Poláková Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Račkovská Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
 
 
Mgr. Marek Semko Učiteľ
 
 
Ľubov Siváková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Mgr. Martin Sokol Rozvrh
Triedny učiteľ: VII.C
Vedie krúžok: Florbal
 
 
PaedDr. Eva Strivinská Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.C
 
 
Mgr. Daniel Szücs Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Florbal
Vedie krúžok: Mladí hádzanári
 
 
Mgr. Denisa Telepčáková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
PaedDr. Tatiana Tkáčová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Tociková Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
Vedie krúžok: Mladí výtvarníci
 
 
Mgr. Zuzana Zámborská Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Malí športovci I
 
 
PaedDr. Jana Zubková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
Vedie krúžok: Bystré hlavičky
Vedie krúžok: Malí športovci II
 
 
Ing. Monika Pačová Rozvrh
Asistentka učiteľa
 
 
Dana Berincová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Bc. Mária Čižmárová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Bc. Viktória Dzurovčáková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Miriam Guľvášová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Danica Köröšiová Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Logopédia
 
 
Mgr. Adriána Pavúková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Radka Piňková Vychovávateľka
 
 
Magdaléna Sabová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Jaroslava Tamášová Rozvrh
Vychovávateľka

© aScAgenda 2017.0.1051 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
  • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria