Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
RNDr. Iveta Kučerová Rozvrh
Riaditeľka
 
 
Mgr. Renáta Lapitková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
PaedDr. Božena Vašková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Alena Kocáková Rozvrh
Výchovná poradkyňa
Triedna učiteľka: VII.A
Vedie krúžok: Kreatívna dielnička
 
 
RNDr. Gabriela Belasová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
 
 
Mgr. Veronika Farová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Florbal
Vedie krúžok: Volejbal
 
 
Mgr. Katarína Geletková Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Biblický krúžok
 
 
Mgr. Eva Gibová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
Vedie krúžok: Nebojím sa testovania
 
 
Mgr. Daniela Gumanová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Anglický jazyk
 
 
Mgr. Ľubomír Halász Rozvrh
Učiteľ
Foto Mgr. Ivana Ilošvayová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
Vedie krúžok: Cestou-necestou
 
 
RNDr. Tatiana Jenčová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.C
Vedie krúžok: MAT-DEBAT
 
 
RNDr. Lucia Jurašková Triedna učiteľka: V.B
Vedie krúžok: Šikovné varešky
 
 
Mgr. Gabriela Karičková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Kasoniová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Iveta Kavuľová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Šikovníček
 
 
Mgr. Ľubica Kistyová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.C
Vedie krúžok: Anglický jazyk
 
 
Mgr. Andrea Kocáková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
Vedie krúžok: Tvorivé ručičky
 
 
PaedDr. Róbert Kundrák Rozvrh
Triedny učiteľ: VII.B
 
 
Mgr. Mária Lörinčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
Vedie krúžok: Školský časopis
 
 
Mgr. Magdaléna Lučanská Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Vševedko
 
 
PaedDr. Ján Lučanský Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Mária Mačugová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Jana Mantičová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: Ľudový súbor Čerkotka
 
 
Ing. Erika Matysová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
Vedie krúžok: Hravá matematika
Vedie krúžok: Testujeme
 
 
Mgr. Viera Mokáňová Rozvrh
Učiteľka
Foto Mgr. Michal Németh Rozvrh
Triedny učiteľ: IX.B
Vedie krúžok: Basketbal - dievčetá
 
 
PaedDr. Jana Nwokoyeová Brežinská Triedna učiteľka: V.A
Vedie krúžok: Hravá angličtina
 
 
Mgr. Andrea Petriková Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.C
Vedie krúžok: Školský časopis
 
 
Mgr. Katarína Račkovská Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
 
 
Mgr. Marek Semko Učiteľ
 
 
Mgr. Martin Sokol Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII.C
Vedie krúžok: Florbal
 
 
PaedDr. Eva Strivinská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Juraj Šatala Učiteľ
 
 
Mgr. Denisa Telepčáková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Veselá angličtina
 
 
PaedDr. Tatiana Tkáčová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Tociková Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
Vedie krúžok: Mladí výtvarníci
 
 
Mgr. Valéria Tomková Rozvrh
Triedna učiteľka: V.C
 
 
Mgr. Peter Trella Rozvrh
Triedny učiteľ: V.D
Vedie krúžok: Počítačový krúžok
 
 
Mgr. Dana Valcerová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Zámborská Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Malí športovci I
 
 
PaedDr. Jana Zubková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Vedie krúžok: Malí športovci II
 
 
Mgr. Jana Žižkovičová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Kreatívne hlavičky
Vedie krúžok: Ľudový súbor Čerkotka
 
 
Slavomíra Farkašová Asistentka učiteľa
 
 
Anastázia Huďová Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Martin Kohut Vedúci krúžku
Vedie krúžok: Minihádzaná
 
 
Ing. Monika Pačová Rozvrh
Asistentka učiteľa
 
 
Soňa Polanská Asistentka učiteľa
 
 
Dana Berincová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Bc. Mária Čižmárová Vychovávateľka
 
 
Bc. Viktória Dzurovčáková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Miriam Guľvášová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Danica Köröšiová Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Logopédia
 
 
Mgr. Adriána Pavúková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Radka Piňková Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Magdaléna Sabová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Jaroslava Tamášová Rozvrh
Vychovávateľka

© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.02.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
  • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria