Deň otvorených dverí 2018 - vo Fotoalbume

Štatút Postavenie a poslanie rodičovského združenia Organizácia rodičovského združenia Rodičovská rada Výbor rodičovského združenia Revízna komisia Predseda Hospodárenie rodičovského združenia Rozpočet Smernice 2 % z dane Kontakt

Rodičovské združenie

Rodičovská rada

PRIMÁRNE VZDELÁVANIE NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE
1.A  Mgr. Andrea Maňková 5.A JUDr. Ladislav Burda
1.B Mgr. Ivana Jozefiová 5.B Gabriela Vendelová
1.C JUDr. Ladislav Burda 5.C Ing. Júlia Veľková
2.A Anežka Domorádová 5.D Mgr. Dana Duplinská
2.B RNDr. Miriam Lešová 6.A MUDr. Henrieta Miháliková
2.C Mgr. Lanka Lehončáková 6.B RNDr. Ingrid Juhásová
3.A JUDr. Ján Bučko 6.C Mária Zambová
3.B Martina Vereščáková 7.A Ing. Martin Bizub
3.C Slavomíra Kollárová 7.B Viktor Kalán
4.A Marína Bubeňková    7.C Jana Grančayová 
4.B Mgr. Andrea Neupauerová      8.A Martina Lörincová
4.C Mgr. Štefánia Schneiderová                                        8.B Adela Filipová 
    8.C Helena Terpáková
    9.A Mgr. Magdaléna Kolodiová
    9.B Andrea Bérešová
                                           9.C Miroslava Szücsová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
  • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria