Naši prváci

Štatút Postavenie a poslanie rodičovského združenia Organizácia rodičovského združenia Rodičovská rada Výbor rodičovského združenia Revízna komisia Predseda Hospodárenie rodičovského združenia Rozpočet Smernice 2 % z dane Kontakt

Rodičovské združenie

Rodičovská rada

PRIMÁRNE VZDELÁVANIE NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE
1.A  Mgr. Mário Fazekaš 5.A Mgr. Andrea Neupauerová
1.B Alena Vargová 5.B Ing. Peter Duč
1.C Ing. Monika Košarová 5.C Ing. Zuzana Rozsypalová
1.D Alena Šuľová 6.A JUDr. Ladislav Burda
2.A Mgr. Andrea Maňková 6.B Valéria Gregová
2.B Mgr. Ivana Jozefiová 6.C Ing. Júlia Veľková
2.C JUDr. Ladislav Burda 6.D Mgr. Dana Duplinská
3.A Jozef Domorád 7.A MUDr. Henrieta Miháliková
3.B RNDr. Miriam Lešová 7.B RNDr. Ingrid Juhásová
3.C Mgr. Lanka Lehončáková 7.C Erika Andréová
4.A JUDr. Ján Bučko 8.A Ing. Martin Bizub
4.B Martina Vereščáková 8.B Mgr. Ingrid Koller
4.C Slavomíra Kollárová 8.C Mgr. Jaroslav Vereščák
    9.A Martina Lörincová
    9.B Ing. Adela Filipová 
    9.C Helena Terpáková

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
  • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria