Naši prváci

Štatút Postavenie a poslanie rodičovského združenia Organizácia rodičovského združenia Rodičovská rada Výbor rodičovského združenia Revízna komisia Predseda Hospodárenie rodičovského združenia Rozpočet Smernice 2 % z dane Kontakt

Rodičovské združenie

Výbor rodičovského združenia

Predseda:          Ing. Martin Bizub

Podpredseda:   JUDr. Ladislav Burda

Tajomník:           RNDr. Gabriela Belasová

Hospodár:         Slavomíra Kollárová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
  • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria