Naši prváci

Školský klub detí Výchovný program ŠKD Slniečko Školský poriadok ŠKD Plán Práce ŠKD 2018/2019 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

ŠKD

2015/2016

 

Kreslím, kreslíš, kreslíme

Farebné kriedy, ozaj veľkú asfaltovú plochu, pekné počasie a fantáziu. Toto nám v školskom klube nechýba a deti sa mohli počas piatkového popoludnia vyblázniť s kriedami. Fantázia pracovala naplno a na chodníku pred našou školou vznikali nádherné umelecké diela. Škoda len, že táto galéria nevydrží navždy.