Štatút Postavenie a poslanie rodičovského združenia Organizácia rodičovského združenia Rodičovská rada Výbor rodičovského združenia Revízna komisia Predseda Hospodárenie rodičovského združenia Rozpočet Smernice 2 % z dane Kontakt

Rodičovské združenie

Štatút

Článok 1         Postavenie rodičovského združenia

Článok 2         Poslanie a úlohy rodičovského združenia

Článok 3         Organizácia rodičovského združenia

Článok 4         Práva a povinností členov rodičovského združenia

Článok 5         Hospodárenie rodičovského združenia

Článok 6         Záverečné ustanovenia

Článok 7         Účinnosť

Štatút v plnom znení je pre členov združenia k dispozícii v kancelárii združenia v škole.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
  • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria