Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

 

Profil verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:                      Základná škola

Sídlo:                                            M.R.Štefánika 910/51, 075 01  Trebišov

Štatutárny zástupca:                      RNDr. Iveta Kučerová, riaditeľka školy

IČO:                                              35541113

DIČ:                                              2021663479 

Telefón:                                         056/6724223

Fax:                                              056/6726655

E-mail:                                          riaditelka@zsmrstv.edu.sk

 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 

Mariana Siváková

Tel.: +421566724223

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
  • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria