Deň otvorených dverí 2018 - vo Fotoalbume

Život v našej škole

Zážitkové učenie

 

Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa.  Ak na vlastnej koži zažijeme niečo zaujímavé, vytvorí nám to skutočné spomienky, ktoré pretrvajú omnoho dlhšie, ako len nabiflené vedomosti.

Naša škola je miesto, kde poskytujeme žiakom radosť z učenia. Chceme, aby učenie bolo pre nich samozrejmosťou, radostným procesom  a zážitkom z objavovania.

Výskumy ukazujú, že človek si spravidla zapamätá:

  • 15% z toho, čo počul (napríklad výklad učiva v škole,    prednáška)
  • 25% z toho, čo videl
  • 50% z toho, čo časne videl a počul
  • 90% z toho, čo sám vykonával, či sám prežil

 

2. svetová vojna

  

Tvoje srdce

  

Putovanie po stopách solúnskych bratov

   

 

Motýlia záhrada v II. B

Zaujíma vás ako dlho žije motýľ, koľko trvá kým sa zakuklí húsenica motýľa?  Žiaci II. B triedy pozorovali ako sa z kukly vyliahne motýľ. Zažili všetko na vlastné oči. V máji si objednali húsenice motýľa a priamo v triede pozorovali, prežívali neuveriteľnú hru prírody – z kukiel sa vyliahli motýle Babôčky bodliakovej.

V piatok, presne vtedy, keď zvonilo na prvú vyučovaciu hodinu, z triedy sa ozývali  detské výkriky úžasu. Začali sa liahnuť motýle! Bolo to niečo prekrásne. Motýle sme niekoľko dní pozorovali a kŕmili v triede roztokom, ktorý sme si pripravili, aby motýle zosilneli. Neskôr žiaci prinášali motýľom prezreté ovocie. Keď motýle zosilneli, spoločne sme ich pustili do prírody. Žiaci zažili chvíle, ktoré inak poznajú iba z učebníc a obrázkov.

  

Sadenie žeruchy do škrupinky 2014

ŠKD popoludní, v rámci jarnej nálady zobúdzajúcej sa prírody sme sa nechali motivovať aj sviatkami Veľkej noci a nezabúdajúc na naše vedomosti o zdravej výžive sme sa pustili do práce! Teraz každý musí trpezlivo čakať na svoju “úrodu“ vitamínov, ktoré potom spoločne skonzumujeme!

Erika Peter a Ján Sopko z krúžku „Priatelia lesa“.

  

Fyzikálno-chemická exkurzia v Prešove

Dňa 11.4.2014 sa naši deviataci zúčastnili fyzikálno-chemicke exkurzie v Prešove. Navštívili Solivar a Hvezdáreň a Planetárium.

Hvezdáreň a planetárium v Prešove je vedecko-výskumnou inštitúciou v oblasti astronómie. Jej hlavným poslaním je šírenie najnovších poznatkov z astronómie a kozmonautiky medzi širokou verejnosťou. Návštevníci si môžu vybrať zo širokej ponuky náučných programov pod umelou oblohou.

Múzeum v Solivare patrí medzi národné kultúrne pamiatky. Je to komplex budov na čerpanie a varenie soli z jej roztoku, tzv. soľanky. Naši deviataci si mohli prezrieť budovy gápeľ, četerňu a varňu, ktoré slúžili na postupné čerpanie, čistenie, prepravu a separáciu soli. V poslednej budove sme videli expozíciu umeleckej činnosti manželiek pracovníkov i rozličných druhov solí – jedlá, relaxačná, technická.

   

Na bicykli po Tokaji

Žiaci 7. ročníka si na hodine matematiky vyskúšali, ako využiť mierku mapy v praxi. Na základe poznatkov z dejepisu, geografie, regionálnej výchovy, dopravnej výchovy, informatiky a matematiky sme sa vybrali spoznávať krásy južného Zemplína. Vypracovali sme „ Sprievodcu Tokajskou oblasťou pre cyklistov.“ Vo vytvorených brožúrkach nájdeme zaujímavé poznatky o histórii dedín od okresného mesta Trebišov až po obec Zemplín. Cyklisti si nájdu aj trasy s kilometrovníkom a približným časom presunu. Práve pri výpočtoch kilometrov a času žiaci využili svoje poznatky z matematiky pre prácu s mapou a jej mierkou.

  

Telesá

Aj takto vyzerá na hodine matematiky. Pomocou stavebnice žiaci zisťovali, ako sa mení objem kvádra a kocky v závislosti od jeho rozmerov, vyskúšali si znalosti o telesách, ich stope.

Stavebnicu využili aj pri náčrtoch nárysu, pôdorysu a bokorysu telies. Takto sme podporili priestorovú predstavivosť našich žiakov na hodine matematiky.

  

Les ukrytý v knihe

Štvrtáci sa učia na hodinách prírodovedy o živočíchoch a rastlinách , ktoré sa vyskytujú v našich lesoch a parkoch .

 Žiaci IV.A  triedy sa dňa  30. apríla, v rámci mesiaca lesov,  zúčastnili besedy s lesným pedagógom pánom Novikmecom . Pútavou formou im porozprával o  živote v lese, odhalil im rôzne pozoruhodnosti a tajomstvá, s ktorými sa na prechádzkach môžu stretnúť. Na ukážkach vetvičiek a semien stromov  im vysvetlil  ako rozoznávať  jednotlivé ihličnaté a listnaté stromy.

Žiaci si tak v srdiečkach domov odniesli nové príjemné  skúsenosti a vedomosti.

  

Tvorivá dielňa

Dňa 7.11.2014 naši prváci prežili príjemné popoludnie so svojimi rodičmi, súrodencami a starými rodičmi rozvíjaním svojej kreativity a zručnosti.

Deti , za pomoci svojich blízkych a s použitím rôzneho materiálu a techník, vyrábali z tekvičiek rôzne  strašidielka. Všetci účastníci tejto tradičnej jesennej akcie mali plné ruky práce pri vyhotovovaní zaujímavých výtvorov , no popritom sa príjemne zabávali pri ich výrobe. Všetci družne komunikovali o rôznych veciach, upevňovali si rodinné väzby a vzťahy ,  užívali si poobedie plné pohody a radosti zo vzájomnej prítomnosti. V závere nášho stretnutia prišiel čas potešiť sa z výsledkov našej práce a v podvečer triedu rozžiarili jedinečné svetielkujúce tekvičkové strašidielka.

                Deti boli odmenené rôznymi dobrotami, ktoré pripravili na ochutnávku naše šikovné mamičky a babičky. Radostné tváričky a veľké úsmevy boli dôkazom vydarenej akcie.

Prváci odchádzali domov  veselí, s novými skúsenosťami  a  príjemný zážitok zostane ešte dlho v ich srdiečkach. Výsledok nášho snaženia a tvorivosti môžete posúdiť aj sami na tejto internetovej stránke.

Touto cestou sa chcem poďakovať rodičom za to, že si našli čas , potešili najmä deti svojou prítomnosťou a odovzdaním skúseností .

 Tešíme sa s pani vychovávateľkou Majkou Dzurianinovou na stretnutia pri podobných akciách.

                                                                              Tr. uč.  Mgr. Iveta Kavuľová 

 


 


 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
  • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria