Kontakt Oblasti činnosti Dôležité dátumy Dôležité web-stránky pre deviatakov, ôsmakov a piatakov Termíny prijímacích skúšok Zápis na štúdium na SŠ a podávanie prihlášok

Výchovná poradkyňa

Kontakt

Výchovný poradca: Mgr. Alena Kocáková

Výchovný poradca: Mgr. Alena Kocáková

Konzultačné dni: 

 

Konzultačné hodiny VP


Streda – 10.45 – 12.35 hod

Štvrtok – 10.45 – 12.35 hod

Piatok – 10.45 – 12.35 hod, alebo po telefonickej dohode

Konzultácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov sa dajú dohodnúť aj v iných termínoch podľa potreby a záujmu.

telefón: 0907 918 172

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
  • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria