Naši prváci

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Anglický jazyk pre žiakov 3. ročníka
Basketbal chlapci , dievčatá 7. - 9. ročník
Biblický krúžok pre žiakov 1. - 9. roč.
Environko pre žiakov 6. - 9. roč.
Flautový súbor Hra na zob. flaute pre žiakov 1. roč.
Florbal chlapcov/dievčatá 5. -9. roč.
Gymnastika dievčatá 5. - 9.roč.
Hravá angličtina pre žiakov 6.A
Kreatívna dielnička pre žiakov 5.-9. ročníka
Kreatívne deti pre žiakov 1. roč.
Logopédia pre žiakov 1. roč.
Ľudový súbor Čerkotka pre žiakov 1. - 6. roč.
Ľudový súbor Čerkotka pre žiakov 1.- 6. roč.
Malí športovci I pre žiakov 1.-4. ročníka
Malí športovci II pre žiakov 1. - 4. ročníka
Minihádzaná pre žiakov 1. - 4. roč.
Mladí výtvarníci pre žiakov 5. - 9. roč.
Mladý zdravotník pre žiakov 7.ročníka
Múdre hlavičky pre žiakov 4. B
Nápadníček pre žiakov 1. roč.
Nebojím sa testovania pre žiakov 9. C
Slovenčina na slovíčko pre žiakov 9.A
Šikovné varešky pre žiakov 5.a 6. ročníka
Šikovné varešky 2
ŠKD
Školský časopis pre žiakov 5. - 9. ročníka
Športové všeličo chlapci a dievčatá 6. - 9.ročník
Tanečný krúžok pre žiakov 5. --9. roč.
Testujeme pre žiakov 9.ročníka
Tvorivé ručičky pre žiakov 2. - 4. roč.
Veselá angličtina pre žiakov 2. ročníka
Volejbal pre dievčatá/chlapcov 6. - 9. ročníka
Zábavná angličtina pre žiakov 7.C

© aScAgenda 2019.0.1170 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.06.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
  • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria