Deň otvorených dverí 2018 - vo Fotoalbume

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Anglický jazyk pre žiakov 2. ročníka
Anglický jazyk pre žiakov 6. ročníka
Basketbal - dievčetá chlapci , dievčatá 7. - 9. ročník
Biblický krúžok pre žiakov 1. - 8. roč.
Cestou-necestou pre žiakov 4.C tr.
Florbal chlapci 5. -9. roč.
Florbal dievčatá 5. - 9. roč.
Hravá angličtina pre žiakov 5.-6. ročníka
Hravá matematika pre žiakov 6. roč.
Kreatívna dielnička pre žiakov 5.-9. ročníka
Kreatívne hlavičky pre žiakov 3. roč.
Logopédia pre žiakov 1. - 2. roč.
Ľudový súbor Čerkotka pre žiakov 1. - 4. roč.
Ľudový súbor Čerkotka pre žiakov 1.- 4. roč.
Malí športovci I pre žiakov 1.-4. ročníka
Malí športovci II pre žiakov 1. - 4. ročníka
MAT-DEBAT pre žiakov 9. roč.
Minihádzaná pre žiakov 1. - 4. roč.
Mladí výtvarníci pre žiakov 5. - 9. roč.
Nebojím sa testovania pre žiakov 9. A
Počítačový krúžok pre žiakov 5. - 6. ročníka
Šikovné varešky pre žiakov 5.ročníka
Šikovníček pre žiakov 4.roč.
Školský časopis pre žiakov 5. - 9. ročníka
Školský časopis pre žiakov 5. - 9. ročníka
Tanečný krúžok pre žiakov 5. --9. roč.
Testujeme pre žiakov 9. roč.
Tvorivé ručičky pre žiakov 1.B
Veselá angličtina pre žiakov 1. ročníka
Volejbal pre dievčatá 5. - 9. ročníka
Vševedko pre žiakov 4. roč.

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
  • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria