Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Objednávateľ
Faktúra faktúry_decemberŠJ2021 s DPH 12.01.2022
Faktúra faktúry_december2021 s DPH 12.01.2022
Faktúra faktúry_novemberŠJ2021 s DPH 03.12.2021
Faktúra faktúry_november2021 s DPH 01.12.2021
Faktúra faktúry_októberŠJ2021 s DPH 09.11.2021
Faktúra faktúry_október2021 s DPH 02.11.2021
Zmluva Zmluva o nájme s DPH 13.10.2021
Faktúra faktúry_septemberŠJ2021 s DPH 04.10.2021
Faktúra faktúry_september2021 s DPH 04.10.2021
Faktúra faktúry_august2021 s DPH 02.09.2021
Zmluva Zmluva s DPH 11.08.2021
Faktúra faktúry_júl2021 s DPH 03.08.2021
Faktúra faktúry_jún2021 s DPH 02.07.2021
Faktúra faktúry_júnŠJ2021 s DPH 02.07.2021
Zmluva Zmluva s DPH 01.07.2021
Faktúra faktúry_máj2021 s DPH 03.06.2021
Faktúra faktúry_májŠJ2021 s DPH 03.06.2021
Faktúra faktúry_aprílŠJ2021 s DPH 06.05.2021
Faktúra faktúry_apríl2021 s DPH 06.05.2021
Faktúra faktúry_marec2021 s DPH 08.04.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/345
  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com