• Školský klub detí

    •    

     "Výchova je najväčší a najťažší problém, ktorý možno človeku uložiť  "       Kant

             Školský klub detí je školským zariadením pri ZŠ M. R. Štefánika v Trebišove. Zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku činnosť, zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania.

             Základným dokumentom školského klubu detí je Výchovný program ŠKD SLNIEČKO II, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť. V školskom klube detí sa snažíme:

     • poskytnúť deťom priestor na oddych a relaxáciu,
     • vytvárať vhodné podmienky pre kvalitnú prípravu na vyučovanie,
     • podporovať deti v tvorivosti a realizácii sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú,
     • rešpektovať individuálne rozdiely osobností  detí,
     • vytvárať podmienky pre zdravý telesný, psychický a sociálny rozvoj detí,
     • uspokojiť  ich záujmy a záľuby.

      

     Prevádzka v ŠKD:       ranná služba                                                          06 : 15 - 07 : 30 hod.

                                            popoludňajšia činnosť  v oddeleniach                11 : 30 - 16 : 30 hod.

                                            popoludňajšia služba                                            16 : 30 - 17 : 00 hod.

                                             

      Mesačný poplatok za ŠKD je 12 €.

     Poplatok je potrebné uhradiť do 15. dňa v mesiaci poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.

      ŠKD riadi zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie.

      

      V školskom klube máme 10 oddelení:       

      1. oddelenie vedie - Diana Zambová

      2. oddelenie vedie - Radka Piňková

      3. oddelenie vedie - Jaroslava Tamášová                                                                 

      4. oddelenie vedie - Dana Berincová

      5. oddelenie vedie - Bc. Viktória Dzurovčáková

      6. oddelenie vedie - Erika Chauturová

      7. oddelenie vedie - Monika Šebeöková

      8. oddelenie vedie - Miriam Guľvášová

      9. oddelenie vedie - Bc. Mária Čižmárová

     10. oddelenie vedie - Slavomíra Farkašová

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com