• Školský klub detí

    •    

     "Výchova je najväčší a najťažší problém, ktorý možno človeku uložiť  "       Kant

             Školský klub detí je školským zariadením pri ZŠ M. R. Štefánika v Trebišove. Zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku činnosť, zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania.

             Základným dokumentom školského klubu detí je Výchovný program ŠKD SLNIEČKO, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť. V školskom klube detí sa snažíme:

     • poskytnúť deťom priestor na oddych a relaxáciu,
     • vytvárať vhodné podmienky pre kvalitnú prípravu na vyučovanie,
     • podporovať deti v tvorivosti a realizácii sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú,
     • rešpektovať individuálne rozdiely osobností  detí,
     • vytvárať podmienky pre zdravý telesný, psychický a sociálny rozvoj detí,
     • uspokojiť  ich záujmy a záľuby.

      

     Prevádzka v ŠKD:       ranná služba                                        06 : 15 - 07 : 30 hod.

                                            popoludňajšia činnosť                       11 : 30 - 17:00 hod.

                                             

      Mesačný poplatok za ŠKD je 8 €.

     Poplatok je potrebné uhradiť do 15. dňa v mesiaci poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.

      ŠKD riadi zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie.

      

      V školskom klube máme 9 oddelení:       

      1. oddelenie vedie - Diana Zambová

      2. oddelenie vedie - Radka Piňková

      3. oddelenie vedie - Jaroslava Tamášová                                                                 

      4. oddelenie vedie - Dana Berincová

      5. oddelenie vedie - Danica Köröšiová

      6. oddelenie vedie - Magdaléna Sabová

      7. oddelenie vedie - Monika Šebeöková

      8. oddelenie vedie - Miriam Guľvášová

      9. oddelenie vedie - Mgr. Adriána Pavúková 

  • Kontakty

   • Základná škola
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • lapitkova@zsmrstv.edu.sk
   • učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
   • 035541113
   • 202 166 34 79
   • RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416 0901 704 093
   • PaedDr. Božena Vašková email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk Mgr. Renáta Lapitková email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk Telefón: 0903 645 685
   • Vedúca jedálne: Monika Dulovičová email: jedalen@zsmrstv.edu.sk Telefón: 0903 644 841
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
 • Fotogaléria

  • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2. turnus 09.03.2020-13.03.2020
  • Turnaj Minihandball Tipos liga
  • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz - 1. turnus 27.1.2020 - 31.1.2020
  • Ako trávime čas doma - ŠKD
  • Divadielko Snehulienka ŠKD
  • Keby som bol obchodníkom ŠKD
  • Valentín ŠKD
  • Fašiangy v ŠKD
  • Hviezdoslavov Kubín
  • KARNEVAL
  • Zima trochu inak - ŠKD
  • Aj v zime sa hráme vonku - ŠKD