Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Mačugová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Štefanová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Barnová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Kavuľová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Lučanská
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Ilošvayová
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viktória Lešková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Denisa TelepčákováDiS..art.
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Kocáková
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Zubková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Zámborská
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Daniela Gumanová, PhD.
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Račkovská
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Farová
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Eva Strivinská
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Natália Peterčaková
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Gibová
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Valcerová
VI.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Petra Tothová
Foto Foto Foto Foto Foto
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Nwokoyeová Brežinská
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Lucia Jurašková
VII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Valéria Tomková
VII.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Trella
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Lörinčíková
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Gabriela Belasová
VIII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Kistyová
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Kocáková
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Róbert Kundrák
IX.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Petriková

© aScAgenda 2020.0.1192 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.10.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
  • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria