• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia,

  tu máte možnosť elektronicky vyplniť prihlášku Vášho dieťaťa do 1. ročníka ZŠ. Údaje žiaka vypĺňajte presne, s diakritikou.

  Trvalé bydlisko dieťaťa udávajte podľa trvalého bydliska matky alebo zákonného zástupcu, ktorému je zverené a podľa údajov v občianskom preukaze.

   

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Za správnosť vyplnených údajov zodpovedá zákonný zástupca. 

  V časti Poznámky môžete uviesť meno Vami preferovanej triednej učiteľky (Gumanová, Vincejová, Zámborská). Vaša voľba nie je pre školu záväzná.   

   

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421566684416
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841