• Odhlasovanie z obeda

    • Na odhlasovanie stravníka zo stravy, na sledovanie výšky finančného konta, na kontrolu odberu stravy a iných skutočností využívajte program : ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ONLINE (www.strava.cz)
     Jeho súčasťou je možnosť elektronického odhlasovania z obedacez odkaz:
     
     STRAVA NA PRIHLÁSENIE A ODHLÁSENIE - STLAČTE TU
     
     číslo jedálne je: 9184 
     
     Po kliknutí na hore umiestnenú ikonku sa dostanete do programu, kde do kolónky Užívateľ napíšete meno stravníka malými písmenami bez diakritiky a bez medzery v poradí priezvisko a meno /napr.: Šimon Novák = novaksimon/, do kolónky Heslo napíšete–ešte raz priezviskomeno. 
     Toto heslo si ihneď zmeňte a pri ďalšom spustení ŠJ-online už budete používať svoje vlastné heslo. 
     V nastavení užívateľa si môžete zadať svoju mailovú adresu, na ktorú Vám budú zasielané oznamy o odhlásení stravy, o stave konta, o neodobranej strave, o celkovom mesačnom prehľade výdaja stravy Vášmu dieťaťu. Po vypísaní prihlasovacích údajov tieto odošlete. Potom si v Menu vyberiete, či chcete dieťa odhlásiť resp. prihlásiť, pozrieť aktuálny stav Vašich preplatkov resp. nedoplatkov, ktoré sú vyčíslené stále ku koncu bežného mesiaca alebo len skontrolovať odber stravy. 
     Ak ste neuhradili stravné jedným zo spôsobov úhrady, aj v tom prípade môžete dieťa na stravu prihlásiť, ale len do výšky aktuálneho preplatku. 
     Ak je stav Vášho konta nulový, strava sa nedá prihlásiť. V Menu máte možnosť nastavenia údajov v Nastavení užívateľa. Všetky zmenené údaje odošlete. 
     
     Odhlasovanie zo stravy: ONLINE denne do 8.00 na daný deň
     
     
     V prípade poskytnutia informácií kontaktujte vedúcu ŠJ: 0903 644841

      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • lapitkova@zsmrstv.edu.sk
   • učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
   • 035541113
   • 202 166 34 79
   • RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416 0901 704 093
   • PaedDr. Božena Vašková email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk Mgr. Renáta Lapitková email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk Telefón: 0903 645 685
   • Vedúca jedálne: Monika Dulovičová email: jedalen@zsmrstv.edu.sk Telefón: 0903 644 841
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
 • Fotogaléria

  • PVO - II.A
  • Škola v prírode 2020
  • September v ŠKD
  • ČAROSVET – výtvarná dielňa
  • Deň dobrovoľníctva
  • Európsky týždeň mobility
  • Kde bolo, tam bolo, alebo ako sa maľuje s láskou...
  • Začiatok šk. roka 2020/2021
  • Záver školského roka 2019/2020
  • Netradičná online hodina s Hevierom
  • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2. turnus 09.03.2020-13.03.2020
  • Turnaj Minihandball Tipos liga