• Deň Zeme v 1. B triede

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme v 1. B triede.

      Deň Zeme v 1. B triede

      22. 4. 2024 si žiaci 1. B triedy rôznymi aktivitami pripomenuli sviatok našej Zeme. Pozreli si edukačné video o triedení odpadov, rozprávali sa o prírode a tvorili. V tento deň sme skĺbili všetko, čo sme sa počas prvého trištvrťroka naučili v slovenskom jazyku, matematike, prvouke a napokon nám nechýbala  ani pohybová hra.

      Žiaci si rozvíjali slovnú zásobu, precvičovali písanie, čítanie, počítanie, riešili úlohy a hlavne sa učili spolupracovať, aby aj v budúcnosti zvládli riešiť problémy,  ktoré sa budú týkať práve ochrany našej prírody, našej Zeme.

     • Krajské kolo biblickej olympiády

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Krajské kolo biblickej olympiády.

      Krajské kolo biblickej olympiády

      V dňoch 16. aprila sa zúčastnili žiačky:

      Sofia Lovasová, Laura Maďarová, ViKtória Hamžiková, krajského kola biblickej olympiády, kde obsadili krásne 2.  miesto.

      Dňa 18. apríla sa mladší žiaci Matej Lukáč z 3.B,Sofia Slabá z 3. B a Zojka Baranišinová zo 4. C, zúčastnili krajského kola biblickej súťaže, kde tiež obsadili 2. miesto.

      Mladší žiaci postupujú do ďalšieho kola,ktoré je naplánované na 6. a 7. mája. Držíme im palce!
       

     • Programujeme micro:bity

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Programujeme micro:bity .

      Programujeme micro:bity na 2. stupni           Žiaci 2. stupňa si na hodine informatiky programovali v programovacom prostredí MakeCode. Najprv začali jednoduchými úlohami, kde programovali zobrazenie mena a postupne programovali vlastnú animáciu. Každý si programoval podľa vlastnej fantázie, napr. prichádzajúci mrak s bleskom, rastúci kvet, tancujúceho panáčika alebo zobrazenie a zmiznutie svojej animácie.

          Postupne sa pustili aj do zložitejších úloh, kde už vyskúšali použiť zabudovaný akcelerometer s gyroskopom. Programy stiahli do micro:bitov, ktoré im za použitia náhodnej premennej po zatrasení vygenerovali napr. známku z blížiacej sa písomky. Dievčatá si naprogramovali klasickú hru „ľúbi ma/neľúbi ma“ a micro:bit im odpovedal srdiečkom alebo krížikom zobrazeným po zatrasení na displeji.

      Zábavnou aktivitou bolo aj programovanie merania krokov, pričom zisťovali, koľko krokov musia prejsť, aby sa dostali do jedálne alebo okolo átria školy. Micro:bit si pripevnili jednoducho o nohu a výsledky si potom porovnali.

       

      Hodiny boli logicky prepojené so zvyšujúcou sa obťažnosťou, ktorú žiaci ani nevnímali, lebo sa učili formou zaujímavých hier. Na hodinách nesedeli iba za počítačom, ale s micro:bitom chodili po celej škole. S micro:bitmi sa žiaci učia ako fungujú zariadenia v reálnom živote.

     • Recyklujeme zubné kefky s Curaprox Slovensko

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zber kefiek na recykláciu = plastové nádoby.

      Zberom zubných kefiek sme získali nádoby pre školu od firmy Curaprox Slovensko

      V týždni od 18.3.2024 do 22.3.2024 sme vyzbierali 572 zubných kefiek a dostali sme 5 košov na odpadky z recyklovateľného plastu. Na škole je zriadené trvalé odberné miesto, kde sa môžu vkladať kefky do zberných boxov počas celého roka. Ďakujeme

     • ARAKOVO

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ARAKOVO.

      A R A K O V O

      Našu školu navštívilo ARAKOVO - kontaktná ZOO s papagájmi. Deti mali jedinečnú možnosť byť v priamom kontakte s najväčšími papagájmi na svete, ktoré si mohli pohladkať, vziať na ruku a tí odvážnejší aj kŕmiť. Vtáky sa pohybovali medzi deťmi ako v nejakej rozprávke. Vtáčí deň priniesol úsmev a radosť všetkým deťom a nepochybne aj samotným papagájom, ktoré si užívali detskú pozornosť.

     • Otvorená hodina v 1. A a v 1. B triede

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Otvorená hodina v 1. A a v 1. B triede.

      Otvorená hodina v 1. A a v 1. B triede

       

      4.  4. 2024 malí predškoláci z MŠ na Škultétyho ulici nakukli do 1. A a 1. B triedy, aby zistili ako ich kamaráti prváci už vedia čítať, písať, počítať. V prváckych triedach ich privítali spoločne so žiakmi p. uč. Mačugová a p. uč. Štefanová.  Škôlkari pozorovali šikovných prvákov  pri ich práci  a zároveň sa spoločne  zahrali a vytešení s cukríkovou kvetinkou odchádzali do svojej škôlky, aby mohli byť ešte pár mesiacov predškolákmi, kým v septembri zasadnú do našich školských lavíc.

     • Okresné kolo Pytagoriády

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Okresné kolo Pytagoriády.

      Srdečne blahoželáme našim žiakom, ktorí uspeli na okresnom kole Pytagoriády:

      Mia Bobíková (3.C) - 2. miesto v kategórii P3

      Ema Danková (5.A) - 1. miesto v kategórii P5

      Richard Košara (6.A) - 2. miesto v kategórii P6

      Diana Korbuľáková (7.A) - 2 miesto v kategórii P7

       

      GRATULUJEME a prajeme im veľa ďalších úspechov!

     • Milí prváci, tešíme sa na Vás!

     •  

       NAŠA ŠKOLA ŽIAKOM PONÚKA

       

      • Príjemné prostredie, triedy vybavené interaktívnymi tabuľami, moderne vybavené učebne fyziky, chémie, biológie, techniky, dve učebne informatiky s 3D tlačiarňou, multimediálnu učebňu, učebňu jazykov, školskú kuchynku a  školskú knižnicu s najnovšími knižnými titulmi
      • Využívanie inovatívnych metód a foriem práce v edukačnom procese
      • Rozvoj logiky, algoritmického myslenia žiakov a IT gramotnosti pomocou zábavného sofrwéru Informatika s Emilom, micro:bit pomocou platformy Code.org, Informatika 2.0, Skratch
      • Výučbový softwér – Smart Books,  Alf, WordWall, výučbové softwéry na výučbu cudzích jazykov
      • Rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov od 5. ročníka
      • Poradenstvo a podporu školského podporného tímu, ktorý pozostáva z výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga, školského psychológa, 7 asistentov
      • Inkluzívne vzdelávanie podporujúce rozvoj individuálneho potenciálu u všetkých žiakov
      • Individuálny prístup k žiakom zo strany pedagógov, asistentov a vychovávateľov
      • Výučbu anglického jazyka už od 1. ročníka a od 7. ročníka možnosť výberu druhého cudzieho jazyka -  nemeckého alebo ruského
      • Týždenné jazykové kurzy s anglickými a americkými lektormi
      • Rozvíjanie pohybových zručností žiakov v dvoch zrekonštruovaných telocvičniach a športoviskách v areáli školy
      • Školu v prírode pre žiakov I. stupňa, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik a korčuliarsky výcvik
      • Zaujímavé exkurzie, výlety, besedy, výchovné koncerty, divadelné a filmové predstavenia, poznávacie zájazdy do Anglicka
      • Zapájanie a prípravu žiakov na rôzne súťaže a olympiády
      • Zmysluplné využívanie voľného času v rôznych záujmových krúžkoch  - Detský  ľudový súbor Čerkotka, Detský recitačný kolektív MIRAŠIK, Redakčná rada školského časopisu Školáčik, Školská kapela, Krúžok informatiky, Malí športovci, Volejbal, TABATA,  Basketbal, Hokejbal, Florbal, Krúžok anglického jazyka, Enviráčik, Biblický krúžok, Čítajko – hravé čítanie, Hravá matematika, Šikovné varešky, Majster, Kreatívna dielnička  a iné
      • Rôznorodú záujmovú činnosť v školskom klube detí – ranná činnosť od 6:15 do 7:30 a popoludní od 11:30 do 17:00 hod.
      • Zapájanie sa do zberových aktivít počas roka – zber gaštanov a papiera
      • Školský bufet
      • Modernú školskú jedáleň s ponukou chutných obedov a šalátov z čerstvého ovocia a zeleniny, jedáleň je zapojená do programov Školské ovocie a zelenina a Školské mlieko, čo je veľkým prínosom pre zvyšovanie zdravej výživy u žiakov 
      • Dobrá poloha školy – blízkosť ZUŠ, futbalového ihriska, hokejbalového ihriska, plavárne
     • Vesmír očami detí - výtvarná súťaž

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vesmír očami detí - výtvarná súťaž.

      Vesmír očami detí - výtvarná súťaž


      Dňa 4.4. 2024 sa v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove – Galéria Koniareň uskutočnilo vyhodnotenie okresného kola celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.

      V silnej konkurencii prác získala žiačka VI.B triedy Sofia Lovasová  pekné 4. miesto a priamy postup do celoslovenského kola.


        
      Srdečne jej blahoželáme a držíme palce aj v celoslovenskom kole.
       

     • Micro:bit na hodinách informatiky

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Micro:bit v 3. C.

      Na hodine informatiky si žiaci v programovacom prostredí MakeCode vytvorili vlastné digitálne menovky, obrázky a animácie. Vytvorené programy si stiahli do micro:bitov.

      Micro:bity nie sú novinka. Vyvinula ich v roku 2016 televízia BBC na podporu výučby programovania na hodinách informatiky vo Veľkej Británii. Za pomoci micro:bitu sa dajú vytvárať hry, riešiť matematické zadania, merať teplota alebo svetelnosť iných zariadení. Micro:bity poskytujú množstvo príležitostí na učenie zábavnou formou.
      Žiaci sa pri ich používaní učia nielen programovať, ale aj pracovať v tímoch, komunikovať a aktívne riešiť problémy.

     • Svetový deň vody

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň vody.

      Svetový deň vody

      Žiaci 5. A triedy mali netradičné vyučovacie hodiny geografie, blokové vyučovanie, venované Svetovému dňu vody. Cieľom blokového vyučovania bolo zvýšiť povedomie žiakov o dôležitosti čistej  vody pre celú planétu a uvedomenie si, že každý svojim zodpovedným prístupom môžu prispieť k ochrane vody.

     • Čo vieš o hviezdach

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Čo vieš o hviezdach.

      Čo vieš o hviezdach

      Na okresnom kole vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach v prvej kategórii obsadila druhé miesto 

      Ema Malčická, žiačka VI. A triedy.

                                                                                                         Blahoželáme!

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • Dňa 21. marca sme medzi sebou privítali budúcich prvákov, ktorí sa zúčastnili tohtoročného Dňa otvorených dverí. Deti s rodičmi si najprv pozreli kultúrny program, ktorý si pre nich pripravili naši žiaci. Potom sa presunuli do tried, kde si pre nich učiteľky a vychovávateľky nachystali rôzne aktivity. Rodičia si medzitým prezreli priestory a učebne našej školy. Na záver ochutnali výrobky z našej školskej kuchyne. Dúfame, že sa im medzi nami páčilo a že sa stanú aj oni súčasťou nášho školského kolektívu.

     • Lyžiarsky výcvik 2024

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Lyžiarsky výcvik 2024.

      Lyžiarsky výcvik

      Písal sa dátum 11.3.2024. V tento deň sa tohtoroční ôsmaci zbiehali skoré pondelkové ráno na parkovisku, kde ich čakal jeden z najlepších a nezabudnuteľných výletov ich školského života.
      Z parkoviska vyrážali dva autobusy so štyrmi triedami ôsmakov a s najlepším tímom pedagógov. V autobusoch zaváňala dobrá nálada, spev, no samozrejme aj obava. Cesta ubehla celkom rýchlo a zábavne. Už na Dargove sme zažili to, čo nikto z nás nečakal. Museli sme nečakane zastaviť kvôli vytratenému kufru z autobusu. Všetci sme sa smiali, ako zobral nohy na plecia a s nami aj majiteľ kufra, pán učiteľ Urmacher. Celú situáciu si s úsmevom na tvári natáčal na mobil.
      Už o jedenástej sme dorazili na miesto činu menom Jasná. Tam nám učitelia zabezpečili skipasy a vydali sme sa na prvú prehliadku Chopku. Hore na Chopok sme sa vyniesli lanovkou, v ktorej poniektorí z nás sedeli prvýkrát. Na Chopku nás z príjemného trebišovského počasia prefackal studený vietor a výhľad na zasneženú krajinu zanietila hustá hmla. Po rýchlych fotkách sme sa vrátili lanovkou späť a vybrali sa na hotel. Po príchode do hotela sme si vyskúšali lyžiarky a lyže. Prvý deň sme na svah nešli, lebo pršalo, no ten druhý deň bol pre niektorých ten osudný. V utorok sme sa po raňajkách teplo poobliekali, nasadili helmy a lyžiarsky výstroj a vydali sme sa pešo na svah. Na svahu stáli viacerí z nás prvýkrát. Po prvýkrát obuté lyže prinášali mnoho nadšenia, ale aj strachu a obáv. Napokon to každý zvládol najlepšie ako len mohol a ukázal čo v sebe má. Takto sme sa rozdelili do skupín podľa našich schopností a učitelia rozhodovali čo ďalej. Prvé zlyžované kopce a prvé pády nás naučili to, ako ovládať lyže. Počas týchto piatich dní sme lyžovanie striedali s rôznymi inými aktivitami, napríklad výletom do Tatralandie, prechádzkami po okolí a poučnými prednáškami pána učiteľa Németha.

      A takto si každý z nás odniesol nový nezabudnuteľný zážitok počas týchto piatich dní. Vyskúšali sme si niečo nové, prekonali strach zo strmých kopcov a naučili sa zimné športy. Zažili sme svoje nové úspechy a veľa zábavných okamihov. Trávili sme super čas s našimi najlepšími učiteľmi. Odporúčam každému žiakovi zažiť takúto lyžiarsku skúsenosť, ktorá sa vryje navždy do pamäti.


      Laura Maďarová, 8. D

     • Veľkonočná burza

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Veľkonočná burza.

      Veľkonočná burza

       

      Mesto Trebišov zorganizovalo pre všetky školy veľkonočnú burzu. A my sme si nemohli nechať ujsť príležitosť predviesť svoje výrobky. Zapojili sa hlavne naše vychovávateľky. Aj vďaka ich šikovným rukám vznikali nádherné veľkonočné dekorácie - venčeky, kraslice a celá kopa zajačikov aj kuriatok.

      Nápadov bol celý kopec. A chuť tvoriť? Tej bolo ešte viac. S hotovými výrobkami sme sa prezentovali v Mestskom kultúrnom stredisku, kde sa akcia konala. Zároveň s burzou prebiehala aj tvorivá dielňa. Aj na tej sme sa zúčastnili a maľovali kraslice spolu s deťmi zo škôl z celého mesta. Vyfarbenými vajíčkami sme vyzdobili stromček pred kultúrnym domom.

      Naše veľkonočné výrobky sme ponúkli na predaj aj kamarátom - spolužiakom zo školy. Burza pokračovala na chodbe našej školy a mala mimoriadny úspech.

      Veríme, že naše jarné dekorácia spríjemnia ľuďom sviatočné domovy.

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421566684416
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841