• ŠKD, kreslíme na chodník

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ŠKD, kreslíme na chodník.

      Kreslíme na chodník

       

      Všetci radi kreslíme. V školskom klube detí, niekedy aj doma, pokreslíme kopec papierov. Kreslíme, čo máme radi, čo nás teší, aj to, ako sa cítime. A keď nám výkresy nestačia a tabuľa je tiež malá pre náš výtvarný talent, vezmeme si kriedy a maľujeme na chodníky.

      Aj v to utorkové popoludnie sme vzali kriedy  a  spoločne sme skrášlili sivú asfaltovú plochu na školskom dvore. Kreslili sme obľúbené rozprávkové bytosti, srdiečka či autá, ale hlavne sme všetci chceli namaľovať, ako veľmi sa tešíme na leto a prázdniny. Na zemi vznikali hotové umelecké diela: slnká, dúha a celé kvetinové záhony.

      Mali sme dobrú náladu a prsty zamazané od kriedy a niektorí aj oblečenie :-) Naše výtvory možno čoskoro zmyje dážď, ale nám to neprekáža. Veď vieme, že si to môžeme kedykoľvek zopakovať.

    • Osmijankova literárna záhrada
     • Osmijankova literárna záhrada

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Osmijankova literárna záhrada .

      Osmijankova literárna záhrada 

      Do 17. ročníka čitateľskej súťaže sme sa zapojili aj my – žiaci III. C triedy. Počas 5 mesiacov sme sa pomocou súťažného zošita zoznamovali s odporúčanými knihami a vypracovávali /aj výtvarne/ odpovede na úlohy, ktoré Osmijanko ukryl do jednotlivých súťažných kapsičiek a semienok.  
      Pomocou tety Naďky z knižnice a našej p. učiteľky sme sa zoznámili s tvorbou slovenských autorov a zistili sme, že aj „doma“ sa vydávajú pekné a poučné knihy určené nám  - deťom. 
      Poslaním celej súťaže bolo spoločné čítanie a výtvarné spracovanie jednotlivých úloh. 
      Aj keď sme sa vzdelávali dištančne a prístup ku knihám bol obmedzený, zvládli sme to vynikajúco. 
      Naše vypracované úlohy a výtvarné spracovania sme zaslali „Osmijankovi“, ktorý ich zaradí do hodnotenia odbornou porotou.  

      Držte nám palce😉 

      Komisia ohodnotila všetky práce a z 300 zapojených školských kolektívov sa naši žiaci umiestnili medzi 24 najlepšími...srdečne gratulujeme.

     • Úspechy našich žiakov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Úspechy našich žiakov.

      Medzinárodná fotografická súťaž v Hodoníne (CZ)

      Úspešná reprezentácia školy i mesta Trebišov na medzinárodnej fotografickej súťaži v Hodoníne / ČR /

       

      Mesto Hodonín v ČR sa aj v týchto neľahkých koronových časoch rozhodlo spolu so svojimi partnerskými mestami usporiadať medzinárodnú fotografickú súťaž na tému :  Moje mesto.

      Súťažiť mohli žiaci základných škôl vo veku od 10  do 13 rokov. Ich úlohou bolo pozorne sledovať svoje mesto , jeho atmosféru , zákutia a pokúsiť sa tieto okamihy zachytiť objektívom fotoaparátu. Tri najvydarenejšie fotografie mohol  súťažiaci  žiak zaslať do Hodonína, kde týmto spôsobom reprezentoval svoje mesto. Súťaže sa zúčastnili partnerské mestá z Hodonína , Holiča / SR / ,  Skalice / SR / , Trebišova / SR / ,  Jasla / Poľsko / a Vignily / Taliansko /.

      Sme veľmi radi , že naša žiačka , Nina Gašparová (VIII.D) získala v tejto súťaži krásne 1.miesto a vyhrala aj nový fotoaparát Kodak Astra.  Veríme , že aj naďalej bude fotiť naše mesto a šíriť jeho dobré meno v svojom okolí.

     • Hviezdoslavov Kubín 2021

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín 2021.

      Súťaž Hviezdoslavov Kubín spája deti nitkami slova, reči, literárneho textu a priameho živého kontaktu. Udržiava priamy kontakt a komunikáciu prostredníctvom slova. Obohacuje ich myšlienkovou, zvukovou a estetickou kvalitou ľudskej reči. 

           Súťaž Hviezdoslavov Kubín spája deti nitkami slova, reči, literárneho textu a priameho živého kontaktu. Udržiava priamy kontakt a komunikáciu prostredníctvom slova. Obohacuje ich myšlienkovou, zvukovou a estetickou kvalitou ľudskej reči.

           V našej základnej škole sme tento sviatok slova usporiadali pre žiakov 1. kategórie 13. 5. 2021 v školskej knižnici. Po neľahkom období dištančného vzdelávania, počas ktorého sa snažili učiteľky viesť detských recitátorov aj cez monitory počítačov, sa súťaže zúčastnilo 13 žiakov vo veku od 8 - 10 rokov. Súťažili v kategórii poézie a prózy. Žiaci sa úlohy reprezentantov slova ujali výborne a publiku vyrozprávali svoje príbehy a odkryli krásu slova pretaveného do básní a príbehov.

           V kategórii poézie sa na 1. mieste umiestnila žiačka 2. ročníka - Terézia Šimaiová, ktorá bude školu reprezentovať na okresnej súťaži Hviezdoslavovho Kubína.

          Našu školu zastúpi v kategórii prózy žiačka 4. ročníka - Natália Kulinová, ktorá takisto získala 1. miesto.

           Ďalšie krásne umiestnenia získali:

      Poézia:                                                   Próza:

      Viktória Tačárová – 2. miesto                  Vivienne Valcerová – 2. miesto

      Karolína Krišáková – 2. miesto                Marko Fazekáš – 3. miesto

      Juliana Sabová – 3. miesto

      Zoja Savková – 3. miesto

          Všetkým recitátorom ďakujeme za príjemné popoludnie prežité s našou krásnou materinskou slovenčinou a víťazom želáme veľa úspechov na okresnom kole.

    • Čerstvé hlavičky - prihlasovanie od 13.5.2021
     • Čerstvé hlavičky - prihlasovanie od 13.5.2021

     • Čerstvé ovocie a zelenina zohrávajú významnú rolu v jedálničku každého človeka a majú veľký vplyv na vývoj detského organizmu. Zabezpečiť ich pravidelný prísun však nemusí byť pre každého rodiča jednoduché. Rozhodli sme sa preto opäť zapojiť do projektu spoločnosti Kaufland Čerstvé hlavičky, vďaka ktorému môžeme získať týždenný prísun kvalitného a čerstvého ovocia alebo zeleniny. Tento rok je už jeho tretí ročník. Doteraz sme vďaka Vašej iniciatíve boli úspešní v obidvoch predošlých!
      O tom, či získame ovocie a zeleninu, rozhodujete Vy! Hlasujte za našu školu v termíne od 13. 5. do 23. 6. 2021 priamo na  stránke: https://www.cerstvehlavicky.sk/  Každý deň môžete odovzdať jeden hlas.

     • Výnimočný úspech!

     • Každá škola chce zaujať, byť na očiach. V súčasnej dobe je oveľa náročnejšie upútať pozornosť múdrosťou, myslením, výnimočnými vedomostnými výkonmi. To je najťažšia, ale najušľachtilejšia cesta.

       Takúto náročnú cestu si vybrala žiačka 8. A zo Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika, keď sa dňa 26.4.2021 zúčastnila 13. ročníka celoštátneho kola Dejepisnej olympiády. Vzhľadom na pandemickú situáciu, ktorá zasiahla celý svet, sa Dejepisná olympiáda prvýkrát konala  online formou. Do celoštátneho kola postúpilo len osem najúspešnejších žiakov z celého Slovenska. Mesto Trebišov, celý Košický kraj a našu školu reprezentovala v kategórii ,,D,, Iryna Slyvka.

      Počas dištančného vzdelávania dokázala svoj voľný čas venovať nielen škole, ale aj náročnej príprave a rozširovaniu svojich poznatkov z histórie. Cesta k jej úspechu viedla cez  okresné a krajské kolo. Bola náročná, ale svojím zodpovedným prístupom k vzdelávaniu a svojou snahou dokázala dosiahnuť úspech na najvyššej úrovni v celoštátnom kole.

      Dejepisnú olympiádu tvoril písomný test, ktorý  pozostával z monotematicej časti – Významné stredoveké štáty a všeobecnej časti. Žiaci mohli získať 100 bodov. Iryna Slyvka dosiahla 97 bodov a získala 1. miesto. Stala sa víťazkou celoslovenského kola.

      Sme na ňu veľmi hrdí, blahoželáme jej k nádhernému víťazstvu a prajeme, nech sa jej aj naďalej darí! V našej pamäti zostanú Irynine jedinečné výkony, ktoré sa rodili na základe pracovitosti, usilovnosti, trpezlivosti i odriekania.

       Víťazku a úspešnú reprezentantku nášho mesta pripravovala pani učiteľka Mgr. Alena Kocáková.

    • Úspechy našich žiakov
     • Úspechy našich žiakov

     • Naši žiaci sa aj v tomto zložitom období zúčastnili a boli úspešní vo vedomostných súťažiach:

      Peter Lešo (5.A)                    1. miesto   Matematická olympiáda,  kat. Z-5, okresné kolo

      Peter Lešo (5.A)                    2. miesto   Geografická olympiáda, kat. G, okresné kolo

      Tomáš Grimling (7.A)           1. miesto   Dejepisná olympiáda, kat. E, okresné kolo

      Veronika Kentošová (9.A)    1. miesto   Matematická olympiáda, kat. Z-9, okresné kolo

      Kristína Šrámková (9.A)       6. miesto   Matematická olympiáda, kat. Z-9, okresné kolo

      Kristína Šrámková (9.A)       3. miesto  Chemická olympiáda, kat. D, okresné kolo

      Iryna Slyvka  (8.A)                 2. miesto   Dejepisná olympiáda, kat. D, okresné kolo  

                                                      1. miesto   Dejepisná  olympiáda, kat. D, krajské kolo

                                                      1. miesto   Dejepisná  olympiáda, kat. D, slovenské kolo

      Adrián Girman (9.A)              2. miesto  Chemická olympiáda, kat. D, okresné kolo

      Michaela Bérešová   (7.A)     1. miesto  Čo vieš o hviezdach?,   2. kateg., okresné kolo

      Monika Najmanová (8.A)       3. miesto  Čo vieš o hviezdach?,   2. kateg., okresné kolo

      Bianka Kiš-Petyová  (7.C)     1. miesto Biologická olympiáda, kat. D, okresné kolo

      Srdečne blahoželáme !

      Všetci žiaci postupujú do vyšších kôl, kde im prajeme veľa šťastia.

       

     • DEŇ SLNKA v 3.B

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album DEŇ SLNKA v 3.B.

      DEŇ SLNKA v 3.B

      Jedno staré múdre slovenské príslovie hovorí: „Kam nechodí slnko, tam chodí lekár“. Význam tohto príslovia sme si pripomenuli 3. mája, ktorý je vyhlásený organizáciou UNEP (Environmentálny program spojených národov) ako Deň Slnka. Počas vyučovania na hodinách slovenského jazyka, matematiky, výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania sme sa venovali rôznym zaujímavým aktivitám. Zopakovali sme si všetko, čo sme sa doteraz o Slnku naučili, no zároveň sme sa dozvedeli aj mnoho nových poznatkov. Vyučovanie ubehlo veľmi rýchlo a my sme mali veľmi dobré pocity z aktivít, počas ktorých sme získali nové vedomosti o Slnku. A najviac zo všetkého nás tešilo to, že aj keď sa deň začal s mráčikmi na oblohe, počas dopoludnia sa Slnko na nás všetkých usmialo z jasnej modrej oblohy...

     • Zmena podmienok nástupu žiakov do školy od 3.5.2021

     •     Na základe aktuálneho rozhodnutia vlády SR v uznesení č. 215/2021 z 26. apríla 2021 je od 29. apríla 2021 zrušená podmienka preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiakov a jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti pri navštevovaní prezenčnej formy vzdelávania sa v školách. Z uvedeného vyplýva zrušenie povinnosti testovania sa žiakov navštevujúcich 2. stupeň základných škôl.

      Podmienkou účasti všetkých žiakov na vyučovaní je:

      1. čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti: Cestne_prehlasenie_od_3.5.2021.docx (v záložke Dokumenty školy) - odovzdať v prvý deň nástupu na prezenčné vyučovanie. Čestné vyhlásenie môže rodič potvrdiť aj elektronicky na Edupage pod záložkou „Žiadosti/vyhlásenia“ – Vyhlásenie o bezinfekčnosti 8

      2prekrytie horných dýchacích ciest rúškom.

       

       

     • Okresné kolo Pytagoriády 2020/2021

     • V apríli 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády 2020/2021, v ktorom sa umiestnili žiaci:

       

      2.-3. miesto  v kategórii P3 - Košara Richard (3. C)

      2. miesto v kategórii P4 – Holečka Róbert (4. C)

      3.-4. miesto v kategórii P5 – Bojti Patrik (5. A)

      2. miesto v kategórii P7 – Barbora Košarová (7. A)

      5. miesto v kategórii P7 – Patrik Kulín (7. A)

      5. miesto v kategórii P8 – Peter Toth (8. A)

       

      Všetkým žiakom blahoželáme!

     • Dôvod na radosť

     • Dňa 8.3. sme prežívali obrovskú radosť z listu pani Ľubice Kepštovej, ktorá je šéfredaktorkou časopisu Slniečko. Oznámila nám, že naše básne, ktoré sme jej vo februári zaslali, sa redaktorom veľmi páčia a rozhodli sa, že ich v najbližších číslach uverejnia.

                    Báseň Hrdinka zaradili do aprílového čísla a  Prázdniny do jedného z ďalších vydaní. Veľmi nás to prekvapilo a tešíme sa z toho, že redaktori v Bratislave takto posúdili naše prvotiny. Je pre nás veľkým povzbudením, že môžeme vidieť svoje vlastné veršíky na stránkach Slniečka. Predstava, že naše myšlienky si čítajú deti na celom Slovensku, je skvelá. Ďakujeme svojej triednej učiteľke Ivete Kavuľovej, že nás motivovala a verila v náš úspech.

                    Milí spolužiaci a spolužiačky,  touto cestou chceme aj Vás  povzbudiť. Ak Vám v stolíku ležia vlastné veršíky a básne, skúste ich poslať do  obľúbených časopisov a potešiť tak nie len seba, ale aj všetkých čitateľov.

                                                                                                   Zoja Savková  a Sofia Lovásová,  žiačky III.A triedy

     • Prezenčné vyučovanie od 12.4.2021

      • Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu, č. 2021/11929:1-A1810, zo dňa 08.04.2021 oznamujeme, že od 12. apríla 2021  otvárame prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. stupňa  od 12.4.2021 (pondelka)Žiaci sa učia podľa riadneho rozvrhu.

      • Podmienkou účasti žiaka 1. stupňa na vyučovaní je:

      • 1. doklad o negatívnom teste jedného z rodičov na Covid 19 nie starší ako 7 dní  - k nahliadnutiu pri príchode žiaka - zoznam MOM nájdete na stránke mesta Trebišov: https://www.trebisov.sk/aktuality/25032

       2. čestné vyhlásenie: https://zsmrstv.edupage.org/a/dokumenty-skoly (v záložke Dokumenty školy) - odovzdať v prvý deň nástupu na prezenčné vyučovanie

       3. prekrytie horných dýchacích ciest minimálne rúškom

       Všetci žiaci, ktorí sa prihlásili na prezenčné vzdelávanie, sú prihlásení na obed aj do ŠKD (v prípade, že dieťa nebude chodiť na obed, je potrebné ho odhlásiť u vedúcej ŠJ).

       Pre žiakov, ktorí navštevujú ŠKD, je zabezpečená ranná služba. Príchod do školy je možný cez vedľajší vhod už od 6:30 hod.  Činnosť v ŠKD je do 16:30 hod.

      • Vstup do budovy školy je možný cez dva vchody od 7.15 hod.:                                                            Hlavný vchod z ulice - bližšie k Amadeu: 1.B, 2.A, 2.C, 3.B, 3.D, 4.A, 4.B, 4.C                                      Zadný vchod z dvora - bližšie k Amadeu : 1.A, 1.C, 1.D, 2.B, 3.A, 3.C

     • Úspechy našich žiakov

     •    Aj počas náročného pandemického obdobia, keď prebiehalo dištančné vyučovanie, sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí". Okresné kolo sa uskutočnilo 7. a 8. apríla 2021. Do súťaže bolo zaslaných až 150 výtvarných prác z rôznych škôl. V každej kategórii vybrala odborná porota päť prác postupujúcich do celoslovenského kola tejto súťaže, ktoré sa  uskutoční v Slovenskej ústrednej hvezdárni  v  Hurbanove. Zároveň  porota udelila prvé tri miesta. Všetky  práce budú od 16. 4. 2021 sprístupnené na online výstave na stránkach Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove  www.muzeumtv.sk a facebooku  Múzeum Trebišov a facebooku Hvezdáreň Trebišov. 

      Na okresnom kole získali ocenenie títo naši žiaci:

      2. kategória

      1. miesto: Šimon Kocák, ZŠ M. R. Štefánika Trebišov -„Kozmická loď“ - III.B

      Postupujúca práca: Barborka Muchová, ZŠ M. R. Štefánika Trebišov „Astro Víla“ -   III.C 

      3. kategória

      1. miesto:  Michaela Repovská, ZŠ M. R. Štefánika Trebišov,  - VIII.D

                         „Stella Polvo z planéty G2-AXI-4-ALA 9“ 

      Postupujúca práca: Laura Maďarová, ZŠ M. R. Štefánika Trebišov - „Vesmírna bytosť“      - V.D

       

      Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do tejto súťaže zapojili. 

       

      Víťazom a všetkým, ktorí postúpili do celoslovenského kola blahoželáme.

       

       

                                                                                

                            

       

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Prosíme rodičov, ktorí doteraz neuhradili príspevok do RZ, aby tak urobili čím skôr.

      Príspevok na šk. rok 2020/21 je (v súvislosti s pandemickou situáciou)  12 € na jednu rodinu.

      Žiaci 2. stupňa uhradia príspevok na účet č.: SK16 0900 0000 0001 0582 6618

      Do poznámky pre prijímateľa je dôležité uviesť meno žiaka a triedu.

      Ak uhrádzate za viac súrodencov, uveďte mená a triedy všetkých.

     • Celoslovenská literárna súťaž My a vírusy 21. storočia

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Celoslovenská literárna súťaž My a vírusy 21. storočia.

      Tak, ako po mnohé roky, aj tento rok sa naša škola zapojila do 14. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky 2020. V rámci tejto kampane bola pre základné školy prvýkrát vyhlásená literárna súťaž My a vírusy 21. storočia. Do tejto súťaže sa zapojilo 65 žiakov z celého Slovenska. Náš žiak, Peter Toth z 8. A triedy, získal krásne 6. miesto.

      Srdečne mu blahoželáme!

      PaedDr. Jana Nwokoyeová, koordinátor PDP

     • Rozprávkový čas Vianoc - ŠKD

     • Od Mikuláša cez Advent sme v našom školskom klube detí neustále tvorili rôzne dielka s vianočnou tematikou. Zdobili sme stromčeky, písali listy Ježiškovi, každý deň otvárali nové okienka adventného kalendára s úlohami, zbierali dobré skutky, vyrábali vianočné priania i ozdoby a pripravovali darčeky pre našich najmilších.

     • LEGO - ŠKD

     • Kto by nepoznal obľúbenú stavebnicu LEGO?

      Konštruktívne hry sú súčasťou ŠKD, no LEGO je kráľom. Deti si ho vždy vyberú ako prvé spomedzi všetkých hier. Opäť sme dokázali, že nás lego baví, máme veľkú fantáziu a vieme postaviť krásne stavby.

      Nech sa páči, pozrite sa! 

     • Pytagoriáda – kategória P3 a P4

     • Do galérie Pytagoriáda – kategória P3 a P4 boli pridané fotografie.

      Pytagoriáda – kategória P3 a P4

      Dňa 9.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo matematickej Pytagoriády. Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníkov. Popasovali sa s 15 úlohami počas 60 minút. Overili si svoje matematické vedomosti a zručnosti, šikovnosť a rýchlosť pri riešení úloh v rôznych oblastiach matematiky. Získali body nielen za správne výsledky, ale aj body za čas. Verte, že to nebolo úplne ľahké. Máme však šikovných žiakov, pretože úspešných riešiteľov školského kola je dosť. Sú to títo žiaci:

      3.ročník1.miesto – Alex Miško

                         2.miesto – Richard Košara

                         3.miesto – Zoja Savková

      Ďalší úspešní riešitelia: Sebastián Csorba, Maximilián Ledl, Petra Gergeľová, Matej Stričko, Samuel Uličný, Marko Fazekaš, Sofia Tejová, Gregor Maďar, Ema Malčická, Šimon Kocák, Jozef Kasarda, Patrik Süč, Karolína Krišáková, Soňa Bindasová, Adam Pavko.

      4.ročník1.miesto – Róbert Holečka, Adam Tejko

                         2.miesto – Kristína Majovská, Simona Maňková

                         3.miesto – Sebastián Géczi

      Ďalší úspešní riešitelia: Tomáš Leško, Jakub Rohaľ, Jakub Kačo, Šimon Schneider, Patrik Figeľ, Natália Kulínová.

      Všetkým blahoželáme a želáme veľa úspechov!

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com