• Deň mlieka v I.C

  Do galérie Deň mlieka v I.C boli pridané fotografie.

  Deň mlieka v I.C

  Dňa 26.09.2019 sme na ZŠ M. R. Štefánika v I.C oslávili Deň mlieka. Mlieko a mliečne výrobky by mali byť súčasťou nášho jedálnička. S deťmi sme sa rozprávali, odkiaľ sa berie mlieko, ako sa dostáva do potravinového priemyslu, ako sa spracováva, čo sa z mlieka vyrába, ako sa presúva do obchodov a ako sa tieto mliečne produkty v obchode skladujú. Deti následne pracovali s pracovným listom na hodine SJL a MAT. Na VYV si každý žiak vytvoril vlastný projekt mliečnych výrobkov a samozrejme ich aktivita počas celého dňa bola odmenená čokoládovým pudingom a mliekom. 

 • JESENNÉ TVORENIE V II.D

  Do galérie JESENNÉ TVORENIE V II.D boli pridané fotografie.

  Jeseň,  pani bohatá,

  farbí stromy do zlata,

  premaľúva celý sad...

  V jeden krásny slnečný jesenný deň sme  sa so žiakmi II.D rozhodli, že hodinu výtvarnej výchovy strávime na čerstvom vzduchu. Nepoužili sme žiadne štetce a farby. Na tvorenie nám poslúžili farebné listy, gaštany, drievka... Z nich sme vytvorili naozaj krásne umelecké diela, ktoré sme si zvečnili fotografiou.

 • ZBER PAPIERA

   

  V dňoch 14.10. – 25.10.2019 sa uskutoční zber papiera. Papier sa bude odoberať každé ráno v čase od 07.00 do 07.55 hod. v prechodovej chodbe do átria.

  Kartón sa odoberať nebude.

  Papier je potrebné doniesť dobre zviazaný alebo v previazaných škatuliach.

 • Školská knižnica

  Školská knižnica

  Oznamujeme žiakom, že od 1. októbra bude opäť otvorená školská knižnica, avšak v nových priestoroch bývalej multimediálnej učebňe.

    Otváracie hodiny:   utorok 9.00  -  14.00

                                   streda 9.00  -  14.00

  Teší sa na Vás vedúca knižnice Mgr. Anna Kasoniová

 • Európsky týždeň športu ŠKD

  Európsky týždeň športu ŠKD

  Do galérie Európsky týždeň športu ŠKD boli pridané fotografie.

  Náš Školský klub detí sa zapojil do Európskeho týždňa športu. Športové aktivity organizovalo CVČ v Trebišove. 

  Deti súťažili v rôznych pohybových hrách ako beh okolo méty, minifutbal, hod ťažkou loptou, skok z miesta a tiež veľmi žiadaná lukostreľba.

  Odmenou im bola radosť z pohybu, sladké prekvapenie a malá školská pomôcka. 

 • Deň kroja

  Do galérie Deň kroja boli pridané fotografie.

  Deň kroja na vyučovacej hodine geografie

  Na Slovensku máme prekrásne kroje a všetky  ich bolo možné vidieť v Banskej Bystrici, dňa 07.09.2019, na 2. ročníku Dňa kroja.

  Aj my sme si na vyučovacej hodine geografie, vo štvrtok, 12.09.2019, pripomenuli tradície a zvyky našich predkov. Pani učiteľka Tkáčová nám rozprávala o typických jedlách slovenskej kuchyne a začala vyučovaciu hodinu netradične, chlebom a soľou. Potom sme prezentovali naše prezentácie o krojoch z regiónu. Na vyučovacej hodine sme kroje nášho regiónu spoločne obdivovali, naši spolužiaci boli dokonca oblečení v krojoch z oblasti južného Zemplína. Opisovali sme si jednotlivé časti ženského a mužského kroja a žasli nad krásou výšiviek a čipiek. V závere hodiny sme si zahrali  „krojované“ pexeso.

                                                                   Laura, žiačka z VIII.A

 • Európsky týždeň mobility ŠKD

  Európsky týždeň mobility ŠKD

  Do galérie Európsky týždeň mobility ŠKD boli pridané fotografie.

  Každoročne sa v septembri koná Európsky týždeň mobility. Tohto roku sa niesol v znamení hesla: Prejdime sa spolu! 

  My v školskom klube detí sme sa tiež zapojili, veď prechádzky máme radi. Vyrazili sme do ulíc mesta ale aj do nášho krásneho parku. Takto sme sa ,,krokom cez mesto" pripojili ku všetkým, ktorí sa  rozhodli podporiť túto akciu. Aby sa ľuďom veselšie kráčalo, skrášlili sme chodník pred našou školou pestrými kriedovými obrázkami. Nech nie je nuda. 

  Bolo to zaujímavé a veselé a sme radi, že sme išli všetkým príkladom. Tak aj Vám pripomíname, aby ste nezabudli: chôdza je pohyb a pohyb je zdravý. 

 • O kúsok lepšie Slovensko s MÍŠOM

  O kúsok lepšie Slovensko s MÍŠOM

  Do galérie O kúsok lepšie Slovensko s MÍŠOM boli pridané fotografie.

  Naša škola sa zapojila do projektu „O kúsok lepšie Slovensko s MÍŠOM“. 

  Túto akciu organizovalo mesto Trebišov. Cieľom akcie bolo skrášliť verejný priestor v historickom parku a vyčistiť prírodu od pohodených odpadkov. Dostali sme rukavice a vrecia na sklo, plasty a zmiešaný odpad. Spoločne sme sa pustili do práce a vyzbierali sme veľké množstvo odpadu. Skla sme nazbierali dve vrecia, jedno vrece plastu a dve vrecia komunálneho odpadu.

  Akcia mala aj výchovný charakter a viedla účastníkov k ochrane životného prostredia.

 • Šk.rok 2019-2020

  Šk.rok 2019-2020

  Do galérie Šk.rok 2019-2020 boli pridané fotografie.

 • Zoznam školských pomôcok - šk. rok 2019/2020

 • Oznam pre rodičov

  Oznam pre rodičov

  Zo stránky školy je možné po prihlásení vytlačiť potvrdenie o návšteve školy.

   

 • Čerstvé hlavičky

   Čerstvé hlavičky

  Huráááá - v projekte Čerstvé hlavičky, ktorý prebiehal v termíne od 25. apríla do 5. júna 2019, sme sa stali  víťazom s najvyšším počtom hlasov spomedzi všetkých škôl súťažiacich o partnerstvo s  predajňou Kaufland Trebišov, J. A. Komenského. 

  Zabojovali sme o 200-gramové balíčky ovocia a zeleniny pre našich žiakov a teší nás, že sme zmobilizovali aj našich žiakov, rodičov, priateľov školy a ľudí vo svojom okolí, ktorí nás v projekte podporili a svojimi hlasmi pomohli dostať ovocie a zeleninu práve do našej školy. Ďakujeme!

  Pre nás je dôležité, čo jedia naše deti, preto sme sa rozhodli zapojiť  do projektu, ktorý je  zameraný na zlepšenie stravovacích návykov školákov.

   Balíčky plné vitamínov budú pre nás pripravené už od 2. septembra 2019.

 • Šlabikár remesiel ŠKD

  Šlabikár remesiel ŠKD

  Do galérie Šlabikár remesiel ŠKD boli pridané fotografie.

  Múzeum a Kultúrne stredisko Južného Zemplína v Trebišove nás pozvalo do múzea pod názvom

  ,, Šlabikár  remesiel“.

  Program bol určený deťom, aby spoznali a zároveň si aj vyskúšali jednotlivé remeslá našich predkov. Ručné pletenie lana, mlátenie obilia, mletie kukurice.......

  Skutočný zážitok im poskytla jazda na historickom traktore s vlečkou a návšteva domácej farmy. V priestoroch muzeálneho dvora si deti prezreli aj výstavu poľnohospodárskych strojov.

 • Kreslím, kreslíš, kreslíme ŠKD

  Kreslím, kreslíš, kreslíme ŠKD

  Do galérie Kreslím, kreslíš, kreslíme ŠKD boli pridané fotografie.

  Každé dieťa sa teší na vytúžené prázdniny. V našom ŠKD každoročné vyjadrujú radosť z prázdnin kresbou na asfalt. Školský dvor zaplnia kresbami, ktoré nám prezradia čo chcú deti počas prázdnin zažiť, čo ich zaujíma a na čo sa tešia. Pokreslený bol celý dvor a veru sa im darilo.

 • BRICKLANDIA – výstava a herňa z legokociek

  BRICKLANDIA – výstava a herňa z legokociek

  Do galérie BRICKLANDIA – výstava a herňa z legokociek boli pridané fotografie.

  Žiaci 1.B, 1.D a 2.B triedy si urobili nezabudnuteľný školský výlet do rozprávkovej  BRICKLANDIE – krajiny z lega.

 • Školský program 2018/2019 - spolupráca s RÚVZ v Trebišove

  Do galérie Školský program 2018/2019 boli pridané fotografie.

  V školskom roku 2018/2019 sa žiaci našej školy zapojili do edukačného programu s názvom "Školský program", ktorého realizátorom bol Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trebišove. Edukáciu realizovali pracovníci RÚVZ v súčinnosti s poverenými pedagógmi našej školy.

  Cieľom "Školského programu" je zvýšiť konzumáciu ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov, vplývať na zmenu stravovacích návykov, predchádzať chronickým chorobám, zvýšiť vedomosti detí o zdravotných účinkoch ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich,  edukačnými činnosťami obmedziť plytvanie potravinami a tým chrániť životné prostredie.  

  Edukácia sa realizovala v priebehu celého školského roka formou rôznych interaktívnych besied, prednášok, zážitkového učenia, kvízov, projektov, napríklad "Týždeň zdravej výživy"," Viem, čo zjem" a iné.

 • Didaktické hry na I.stupni ZŠ

  Didaktické hry na I.stupni ZŠ

  Do galérie Didaktické hry boli pridané fotografie.

  Dňa 11.6.2019 sa uskutočnili  didaktické hry pre žiakov I. stupňa ZŠ z  učiva  Ochrana života a zdravia.  Ich cieľom bolo preveriť vedomosti a praktické návyky žiakov  pri riešení mimoriadnych udalostí.  Žiaci si reálne vyskúšali presun a rýchle opustenie budovy v  prípade vyhlásenia poplachu. Poplach bol prekvapením hlavne pre našich prvákov.  Po organizovanom nástupe na školskom ihrisku sa žiaci postupne striedali na jednotlivých  stanovištiach, kde si preverili svoje vedomosti a zručnosti pri riešení rôznych úloh a aktivít z učiva Ochrana života a zdravia. Na niektorých stanovištiach si zasa preverili aj svoju pohybovú zdatnosť. 

 • Nové zážitky 2.C a 3.A

  Nové zážitky 2.C a 3.A

  Do galérie Nové zážitky 2.C a 3.A boli pridané fotografie.

  Žiaci sa zúčastnili exkurzie a školského výletu v Starej Ľubovni. Počas dvoch dní navštívili Meštiansky dom, Ľubovniansky hrad a Skanzen. Spoznali život našich predkov, ich zvyky a tradície. Jazdili na koni, strieľali z luku a kuše. Zažili dva dni plné pohybu v prírode bez mobilov a tabletov.

 • Škola v prírode - Tatry

  Do galérie Škola v prírode - Tatry boli pridané fotografie.

 • Deň detí ŠKD

  Deň detí ŠKD

  Do galérie Deň detí ŠKD boli pridané fotografie.

  1. jún sa nám vždy spája s Medzinárodným dňom detí a inak to nebolo ani u nás v školskom klube detí. Aj tento rok čakalo deti prekvapenie. Pani vychovávateľky pripravili popoludnie plné zábavy a súťaženia. Vďaka slnečnému dňu sa školský dvor premenil na ,,disco pod holým nebom”. Preverili si svoje zručnosti a šikovnosť a po absolvovaní všetkých aktivít dostali sladké odmeny. Deti odchádzali domov s dobrou náladou.Opäť sme  raz spolu zažili popoludnie plné smiechu a radosti.                                                    

  Veď Deň detí je len raz do roka...

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
 • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria