• Vianočná burza

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná burza.

      Vianočná burza

      Čas vianočný je na našej škole tradične spojený s vianočnou burzou. Posledný štvrtok pred vianočnými prázdninami sa dolné chodby našej školy premenili na čarovnú vianočnú tržnicu. Naši žiaci pre svojich spolužiakov zhotovili rôzne zaujímavé výrobky viažuce sa k nasledujúcemu sviatočnému obdobiu.

      Žiaci si vyskúšali roly predávajúcich i kupujúcich, zjednávali a veľmi starostlivo zvažovali, na čo svoje peniaze minú. Svoje jazýčky potešili krásne zdobenými perníkmi, koláčikmi, opekancami či domácim medíkom. Sviece zo včelieho vosku, vianočné ikebany a mnoho iných ručne vyrobených drobností potešili naše oči i srdcia.

      Peniaze za stoly, ktoré si predávajúci žiaci kúpili symbolicky za 1 euro, boli venované organizácii Červený nos.

      Ďakujeme! 

     • Biela pastelka

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biela pastelka.

      Biela pastelka

      Naša škola aj tento rok prejavila spolupatričnosť s tými, ktorí to potrebujú a dňa 22. 09. 2023 sa zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka. Naši žiaci a učitelia sa rozhodli svojím príspevkom podporiť nevidiacich a slabozrakých v ich úsilí o samostatný a plnohodnotný život.

      Dobrovoľníkmi na našej škole boli Dianka Veľková (IX. A) a Samko Moroz (IX. A), ktorí mali pripravené biele pastelky pre každého, kto prispel do zbierkovej pokladničky. Vyzbierali 232,34 eur.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka 2023!

     • Vianočná pošta

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vianočná pošta.

      Vianočná pošta

      Opäť tu máme  Vianoce – dni lásky, pokoja, štedrosti... snažíme sa byť lepšími.... spomaliť, byť zhovievavejší, pomáhať, urobiť radosť iným. Ani my najmladší nezaostávame. Žiaci prvého stupňa v rámci  projektu Vianočná pošta  v adventnom čase vyrábali   pohľadnice a listy pre starkých z domovov seniorov v Malackách, Sobranciach, Žiaru nad Hronom, Terchovej a Rožňave. Oslovila nás myšlienka potešiť tých, ktorí Vianoce nemôžu tráviť v kruhu rodiny .  Deti boli tvorivé, trpezlivé a vložili do svojich prác kus srdiečka. Veríme, že osobným prianím spríjemníme seniorom ich  sviatočné dni a prinesieme svetielko radosti a šťastia.

      Veselé vianočné dni v kruhu rodiny prajú prvostupniari 😊

     • Informatická súťaž iBobor

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Informatická súťaž iBobor.

      Informatická súťaž iBobor

      Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili celoštátnej on-line informatickej súťaže iBobor.                                                                           

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.                                                                                                                  V kategórii Drobci – žiaci 3. ročníka bolo 11 úspešných riešiteľov, v kategórii Bobríci – žiaci 4. a 5. ročníka bolo 33 úspešných riešiteľov, v kategórii Benjamíni – žiaci 6. a 7. ročníka bolo 14 úspešných riešiteľov, v kategórii Kadeti – žiaci 8. a 9. ročníka bol 1 úspešný riešiteľ. Odmenení boli diplomami a vecnými cenami.                         

      Všetkým srdečne blahoželáme!

       

     • Mikulášsky mini volejbal

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikulášsky mini volejbal.

      Mikulášsky mini volejbal

      Dňa 1. 12. 2023 sa na štátnom gymnáziu v Trebišove uskutočnil Mikulášsky mini volejbal. Našu školu reprezentovali žiaci: Saskia Sokoliová z 9. C, Samuel Moroz, Samuel Poľacký, Denis Tóth z 9. A triedy, Nina Dufincová z 8. A, Soňa Burdová a Jana Kniežová z 8. C triedy. Hrali štyria žiaci, systémom každý s každým. V konkurencii ďalších štyroch základných škôl si žiaci svojou hrou vybojovali 1. miesto.

      Za úspešnú reprezentáciu im ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii.

     • Týždeň dobrovoľníctva

     • V rámci "Týždňa dobrovoľníctva" v dňoch od 20. do  24. novembra 2023  sme v našej škole zrealizovali niekoľko aktivít. Žiaci z 2. stupňa skrášlili okolie školy, vyhrabali opadané lístie, vyzbierali odpadky. Deti z ŠKD mali besedu s členmi Územnej organizácie DPO a s členmi Územného spolku SČK vTrebišove. Cieľom akcie bolo poukázať na význam veľmi dôležitej a záslužnej práce dobrovoľných hasičov pri ochrane zdravia a majetku a poukázať na význam dobrovoľného darcovstva krvi pri záchrane ľudského života a pomoci starým a chorým ľuďom.

   • Kontakty

    • Základná škola
    • +421566684416
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841