• Trieda Názov postupovej súťaže Meno Typ súťaže družstvo/jednotlivec OK KK SK Pripravoval
     7.C Atletika žiačok- skok do diaľky Burdová Soňa J 3.     Németh
     9.A Atletika- štafeta 4x60m Karvaš Šimon D 2. 4.   Németh
     9.A Atletika- štafeta 4x60m Neckár Šimon D 2. 4.   Németh
     8.A Atletika- štafeta 4x60m Poľacký Samuel D 2. 4.   Németh
     8.B Atletika žiačok Borčíková Ema D 2.     Németh
     7.C Atletika žiačok Burdová Soňa D 2.     Németh
     8.B Atletika žiačok Gergeľová Vivien D 2.     Németh
     7.C Atletika žiačok Knežová Jana D 2.     Németh
     9.A Atletika žiačok Tóthová Radka D 2.     Németh
     8.A Atletika žiačok Zoššáková Ružena D 2.     Németh
     7.C Atletika žiačok- beh na 800 m Knežová Jana J 2.     Németh
     8.B Atletika žiačok- hod kriketovou loptičkou Gergeľová Vivien J 1.     Németh
     8.B Atletika žiačok- hod kriketovou loptičkou Gergeľová Vivien D 2.     Németh
     8.A Atletika žiačok- hod kriketovou loptičkou Zoššáková Ružena J 2.     Németh
     8.A Atletika žiačok- hod kriketovou loptičkou Zoššáková Ružena D 2.     Németh
     9.A Atletika žiačok- skok do diaľky Tóthová Radka J 2.     Németh
     7.C Atletika žiačok- skok do výšky  Burdová Soňa J 3.     Németh
     8.B Atletika žiačok- vrh guľou Gergeľová Vivien J 1.     Németh
     9.C Atletika žiakov Ivan Peter D 1. 3.   Németh
     8.A Atletika žiakov Jevoš Dominik D 1. 3.   Németh
     9.A Atletika žiakov Karvaš Šimon D 1. 3.   Németh
     9.C Atletika žiakov Lajoš Samuel D 1. 3.   Németh
     9.A Atletika žiakov Neckár Šimon D 1. 3.   Németh
     8.A Atletika žiakov Poľacký Samuel D 1. 3.   Németh
     8.A Atletika žiakov Tóth Denis D 1. 3.   Németh
     9.A Atletika žiakov- beh na 800 m Karvaš Šimon J 1. 1.   Németh
     9.A Atletika žiakov- hod kriket. loptičkou Karvaš Šimon J 1. 4.   Németh
     9.C Atletika žiakov- skok do diaľky Ivan Peter J 2. 4.   Németh
     9.C Atletika žiakov- skok do výšky Ivan Peter J 1. 2.   Németh
     8.A Atletika žiakov- skok do výšky Jevoš Dominik J 1. 3.   Németh
     9.C Atletika žiakov- štafeta 4x60m Ivan Peter D 2. 4.   Németh
     8.B Basketbal- dievčatá Borčíková Ema D 1.     Németh
     7.C Basketbal- dievčatá Burdová Soňa D 1.     Németh
     6.C Basketbal- dievčatá Hajduová Chiara Zoe D 1.     Németh
     9.A Basketbal- dievčatá Kačalová Tatiana D 1.     Németh
     7.C Basketbal- dievčatá Knežová Jana D 1.     Németh
     7.C Basketbal- dievčatá Naďová Alžbeta D 1.     Németh
     8.C Basketbal- dievčatá Sokoliová Saskia D 1.     Németh
     8.B Basketbal- dievčatá Suchá Vanda D 1.     Németh
     9.A Basketbal- dievčatá Tóthová Radka D 1.     Németh
     8.A Basketbal- dievčatá Zoššáková Ružena D 1.     Németh
     7.C Basketbal- chlapci Berecin Damián D 1.     Németh
     9.B Basketbal- chlapci Cabada Adam D 1.     Németh
     7.A Basketbal- chlapci Hlebaško Juraj D 1.     Németh
     8.A Basketbal- chlapci Jevoš Dominik D 1.     Németh
     9.A Basketbal- chlapci Karvaš Šimon D 1.     Németh
     9.A Basketbal- chlapci Kulín Patrik D 1.     Németh
     9.C Basketbal- chlapci Lajoš Samuel D 1.     Németh
     7.A Basketbal- chlapci Lešo Peter D 1.     Németh
     8.A Basketbal- chlapci Moroz Samuel D 1.     Németh
     9.A Basketbal- chlapci Neckár Šimon D 1.     Németh
     5.A Bedminton - dievčatá Poľacká Tamara D 1.     Farová
     9.A Bedminton- chlapci Karvaš Šimon D 1.     Farová
     8.A Bedminton- chlapci Tóth Denis D 1.     Farová
     8.A Bedminton- chlapci Zámborský Peter  D 1.     Farová
     5.A Bedminton žiačok Poľacká Tamara D 1. 5.   Farová
     9.A Bedminton žiačok Tóthová Radka D 1. 5.   Farová
     9.A Bedminton žiakov Karvaš Šimon D 1. 4.   Farová
     8.A Bedminton žiakov Tóth Denis D 1. 4.   Farová
     8.A Bedminton žiakov Zámborský Peter  D 1. 4.   Farová
     1.C Biblia očami detí a mládeže- výtvarná súťaž Čuchráčová Emma J 1. 2.   Geletková
     3.C Biblia očami detí a mládeže- výtvarná súťaž Jurašková Barbora J 1. 3.   Geletková
     7.D Biblia očami detí a mládeže- výtvarná súťaž Maďarová Laura J 1. 2.   Geletková
     7.B Biblia očami detí a mládeže- výtvarná súťaž Masniková Anastázia J 1. 3.   Geletková
     7.B Biblická olympiáda- GR Hamžiková Viktória D 1. 1. 8. Geletková
     5.B Biblická olympiáda- GR Lovásová Sofia D 1. 1. 8. Geletková
     7.D Biblická olympiáda- GR Maďarová Laura D 1. 1. 8. Geletková
     7.C Biblická olympiáda- RIM Domaracký Martin D 1.     Karičková
     7.A Biblická olympiáda- RIM Koščáková Rebeka D 1.     Karičková
     7.A Biblická olympiáda- RIM Obrinová Deborah D 1.     Karičková
     9.C Biologická olympiáda Kiš-Petyová Bianka J 2.     Zbojovská
     7.A Biologická olympiáda Koščáková Rebeka J 2.     Belasová
     9.A Cezpoľný beh  Karvaš Šimon D 2.     Németh
     9.A Cezpoľný beh  Karvaš Šimon J 1.     Németh
     9.A Cezpoľný beh   Neckár Šimon D 2.     Németh
     8.B Cezpoľný beh žiačok Borčíková Ema D 2.     Németh
     9.C Cezpoľný beh žiačok Kolesnyková Yelizaveta D 2.     Németh
     9.C Cezpoľný beh žiačok Kolesnyková Yelizaveta J 3.     Németh
     9.A Cezpoľný beh žiačok Tóthová Radka D 2.     Németh
     9.C Cezpoľný beh žiaka  Ivan Peter D 2.     Németh
     9.A Čo vieš o hviezdach? Bérešová Michaela J 1. 1.   Lešková 
     5.A Čo vieš o hviezdach? Malčická Ema J 3. 3.   Kaľavská
     7.A Dejepisná olympiáda Domorádová Natália J 3.     Kocáková
     7.A Dejepisná olympiáda Dufincová Nina J 2.     Kocáková
     9.A Dejepisná olympiáda Maďarová Tamara J 3.     Kocáková
     6.A Dejepisná olympiáda Figeľ Patrik J 1.     Kocáková
     6.A Dejepisná olympiáda Jozefiová Liliana J 3.     Kocáková
     1.B Dobre je v záhrade - výtvarná súťaž Dančáková Sofia J 3.     Lučanská
     3.B Dobšinského Košice Demko Marko J   1.   Štefanová, Gumanová
     9.A Geografická olympiáda Bérešová Michaela J 3.     Kaľavská
     9.A Geografická olympiáda Biačko Viktor J 2.     Kaľavská
     5.A Geografická olympiáda Košara Richard J 1.     Kaľavská
     9.A Hviezdoslavov Kubín Koščáková Rebeka J 2.     Tothová
     6.A Hviezdoslavov Kubín Kulínová Natália J 2.     Trella
     4.B Hviezdoslavov Kubín Tačárová Viktória J 1.     Štefanová
     4.B Hviezdoslavov Kubín Valcerová Vivienne J   2.   Štefanová
     4.B Hviezdoslavov Kubín - detský recitačný kolektív Danková Ema D 1. 2.   Štefanová
     4.B Hviezdoslavov Kubín - detský recitačný kolektív Hrešková Eliška D 1. 2.   Štefanová
     4.B Hviezdoslavov Kubín - detský recitačný kolektív Jakubócová Liliana D 1. 2.   Štefanová
     4.B Hviezdoslavov Kubín - detský recitačný kolektív Bardzáková jazmína D 1. 2.   Štefanová
     4.B Hviezdoslavov Kubín - detský recitačný kolektív Jeneiová Tamara D 1. 2.   Štefanová
     4.B Hviezdoslavov Kubín - detský recitačný kolektív Kurák Lukas Oliver D 1. 2.   Štefanová
     4.B Hviezdoslavov Kubín - detský recitačný kolektív Majorošová Nella D 1. 2.   Štefanová
     4.B Hviezdoslavov Kubín - detský recitačný kolektív Michalčík Tobias D 1. 2.   Štefanová
     4.B Hviezdoslavov Kubín - detský recitačný kolektív Oprysková Simona D 1. 2.   Štefanová
     4.B Hviezdoslavov Kubín - detský recitačný kolektív Rovňanová Hana D 1. 2.   Štefanová
     4.B Hviezdoslavov Kubín - detský recitačný kolektív Šimaiová Tereza D 1. 2.   Štefanová
     4.B Hviezdoslavov Kubín - detský recitačný kolektív Tačárová Viktórua D 1. 2.   Štefanová
     4.B Hviezdoslavov Kubín - detský recitačný kolektív Valcerová Vivienne D 1. 2.   Štefanová
     9.A Chemická olympiáda Bérešová Michaela J 1.     Belasová
     9.A Chemická olympiáda Grecula Patrik J 2.     Belasová
     7.B Majstrovstvá okresu v streľbe so vzduchovej pušky- mladší žiaci Dr. Barcalová Diana D 1.     Sabolová
     9.B Majstrovstvá okresu v streľbe so vzduchovej pušky- mladší žiaci Dr. Bubeňko Florián D 3.     Sabolová
     9.C Majstrovstvá okresu v streľbe so vzduchovej pušky- mladší žiaci Dr. Faťolová Katarína D 3.     Sabolová
     9.C Majstrovstvá okresu v streľbe so vzduchovej pušky- mladší žiaci Dr. Faťolová Katarína J 3.     Sabolová
     6.A Majstrovstvá okresu v streľbe so vzduchovej pušky- mladší žiaci Dr. Janok Samuel D 1.     Sabolová
     6.A Majstrovstvá okresu v streľbe so vzduchovej pušky- mladší žiaci Dr. Janok Samuel J 1.     Sabolová
     9.B Majstrovstvá okresu v streľbe so vzduchovej pušky- mladší žiaci Dr. Lednický Dominik D 3.     Sabolová
     9.B Majstrovstvá okresu v streľbe so vzduchovej pušky- mladší žiaci Dr. Šimko Lukáš D 3.     Sabolová
     6.A Majstrovstvá okresu v streľbe so vzduchovej pušky- mladší žiaci Dr. Tačárová Laura J 1.     Sabolová
     6.A Majstrovstvá okresu v streľbe so vzduchovej pušky- mladší žiaci Dr. Tačárová Laura D 1.     Sabolová
     8.A Matematická olympiáda Garanská Rebeka J 1.     Matysová
     5.A Matematická olympiáda Ledl Maximilián  J 2.     Jurašková
     5.A Matematická olympiáda Malčická Ema J 1.     Jurašková
     8.A Midivolejbal - chlapci Jevoš Dominik D 3.     Farová
     8.A Midivolejbal - chlapci Kožuch Nino D 3.     Farová
     9.A Midivolejbal - chlapci Neckár Šimon D 3.     Farová
     8.A Midivolejbal - chlapci Tóth Denis D 3.     Farová
     8.A Midivolejbal - chlapci Zámborský Peter  D 3.     Fárová
     7.D Miniliga ZŠ v stolnom tenise o Putovný pohár primátora mesta Trebišov šk. r. 2022/23- 11.ročník Pilar Peter D 1.     Sokol
     6.A Miniliga ZŠ v stolnom tenise o Putovný pohár primátora mesta Trebišov šk. r. 2022/23- 11.ročník Švec Rastislav D 1.     Sokol
     8.A Miniliga ZŠ v stolnom tenise o Putovný pohár primátora mesta Trebišov šk. r. 2022/23- 11.ročník Peter Zámborský D 1.     Sokol
     9.A Miniliga ZŠ v stolnom tenise o Putovný pohár primátora mesta Trebišov šk. r. 2022/23- 11.ročník Karvaš Šimon D 1.     Sokol
     5.A Miniliga ZŠ v stolnom tenise o Putovný pohár primátora mesta Trebišov šk. r. 2022/23- 11.ročník Košara Richard D 1.     Sokol
     6.A Návrh poštovej známky Maňková Simona J 3.     Tociková
     1.C Návrh poštovej známky Kurtošová Anna J 1.     Ilošvayová
     7.B Okresná strelecká liga Barcalová Diana D 2.     Sabolová
     9.B Okresná strelecká liga Bubeňko Florián D 3.     Sabolová
     6.A Okresná strelecká liga Janok Samuel D 2.     Sabolová
     7.A Okresná strelecká liga Koščáková Rebeka D 3.     Sabolová
     8.A Okresná strelecká liga Mackanič Oliver D 3.     Sabolová
     5.B Okresná strelecká liga Serbin Branko D 2.     Sabolová
     6.A Okresná strelecká liga Tačárová Laura D 2.     Sabolová
     8.B Okresná strelecká liga Vereščák Martin D 3.     Sabolová
     9.A Olympiáda so slovenského jazyka Košarová Barbora J 2.     Tothová
     3.C Plavecký trojboj Farová Eliška J   2.   Farová, Zubková
     3.C Plavecký trojboj Farová Eliška D   3.   Farová, Zubková
     2.B Plavecký trojboj Krištof Michal J   2.   Farová, Zubková
     2.B Plavecký trojboj Krištof Michal D   3.   Farová, Zubková
     3.B Plavecký trojboj Serbailo Sofia D   3.   Farová, Zubková
     4.C Plevecká trojboj Petro Simon D   3.   Farová, Zubková
     1.C Policajti v našom meste - výtvarná súťaž Brynzey Bianka J 1. 1.   Ilošvayová
     3.C Pytagoriáda Jurašková Barbora J 3.     Vincejová
     5.A Pytagoriáda Košara Richard J 1.     Jurašková
     3.C Slávik Slovenska Baranišinová Zoja J 3.     Urmacher
     9.A Slávik Slovenska Kačová Evelyn  J 3.     Urmacher
     9.C Street basketbal - žiaci Ivan Peter D 1. 5.   Sokol, Németh
     9.A Street basketbal - žiaci Karvaš Šimon D 1. 5.   Sokol, Németh
     9.C Street basketbal - žiaci Lajoš Samuel D 1. 5.   Sokol, Németh
     8.A Street basketbal - žiaci Moroz Samuel D 1. 5.   Sokol, Németh
     9.A Street basketbal - žiaci Neckár Šimon D 1. 5.   Sokol, Németh
     8.B Street basketbal- žiačky Borčíková Ema D 2.     Sokol, Németh
     9.A Street basketbal- žiačky Čerňáková Sára D 2.     Sokol, Németh
     6.C Street basketbal- žiačky Hajduová Chiara Zoe D 2.     Sokol, Németh
     8.C Street basketbal- žiačky Sokoliová Saskia D 2.     Sokol, Németh
     8.A Street basketbal- žiačky Zoššáková Ružena D 2.     Sokol, Németh
     3.B Šaliansky Maťko Demko Marko J 1.     Gumanová, Štefanová
     4.B Šaliansky Maťko Kurák Lukas Oliver J 1. 3.   Štefanová
     7.A Šaliansky Maťko Semková Leila J 1.     Tothová
     7.C Štafeta 4x60m Burdová Soňa D 2.     Farová
     7.C Štafeta 4x60m Knežová Jana D 2.     Farová
     9.A Štafeta 4x60m Tóthová Radka D 2.     Farová
     8.A Štafeta 4x60m Zoššáková Ružena D 2.     Farová
     7.B Technická olympiáda Malčický Juraj J 3.     Kundrák
     6.A Timravina studnička Kulínová Natália J 2.     Tothová
     4.B Timravina studnička Tačárová Viktória J 1.   2. Štefanová
     4.A Vesmír a slnečná sústava Olesíková Emma Vanesa D 1.     Lapitková
     4.B Vesmír a slnečná sústava Michalčík Tobias D 1.     Lapitková
     4.B Vesmír a slnečná sústava Danková Ema D 3.     Lapitková
     4.A Vesmír a slnečná sústava Podracká Rebeka D 3.     Lapitková
     7.C Vybíjaná žiačok 5.-7. roč. Burdová Soňa D 1. 1. 7. Fárová
     7.A Vybíjaná žiačok 5.-7. roč. Domorádová Natália D 1. 1. 7. Farová
     7.C Vybíjaná žiačok 5.-7. roč. Knežová Silvia D 1. 1. 7. Farová
     7.C Vybíjaná žiačok 5.-7. roč. Kusová Terézia D 1. 1. 7. Farová
     7.C Vybíjaná žiačok 5.-7. roč. Lajošová Nela D 1. 1. 7. Farová
     7.D Vybíjaná žiačok 5.-7. roč. Maďarová Laura D 1. 1. 7. Farová
     6.A Vybíjaná žiačok 5.-7. roč. Majovská Kristína D 1. 1. 7. Fárová
     6.A Vybíjaná žiačok 5.-7. roč. Maňková Simona D 1. 1. 7. Farová
     7.C Vybíjaná žiačok 5.-7. roč. Naďová Alžbeta D 1. 1. 7. Farová
     5.A Vybíjaná žiačok 5.-7. roč. Naďová Viktória D 1. 1. 7. Farová, Zubková
     7.D Vybíjaná žiačok 5.-7. roč. Petrová Lóra D 1. 1. 7. Farová
     7.D Vybíjaná žiačok 5.-7. roč. Sorochan Sofia D 1. 1. 7. Farová
     7.D Vybíjaná žiačok 5.-7. roč. Zuščáková Lívia D 1. 1. 7. Farová
     8.B Zdravá výživa - výtvarná súťaž Verbová Erika       2. Tociková
     4.B Zemplin špiva a hutori Dlužanský Damián  D 2.     Štefanová
     9.A Zemplin špiva a hutori Kačová Evelyn J 2.     Urmacher
     4.B Zemplin špiva a hutori Kováč Vito D 2.     Štefanová
     3.B Zemplin špiva a hutori Marošníková Bianka J 3.     Urmacher, Gumanová
     8.B Zemplin špiva a hutori Vargová Laura J 3.     Urmacher

      

     5.D Hovorme o jedle  Gergeľová Petra J     um. Trella
     6.A Hovorme o jedle  Figeľ Patrik J     um. Trella
  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421566684416
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841