• Verejné obstarávanie

    • Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

      

     Profil verejného obstarávateľa:

     Verejný obstarávateľ:                      Základná škola

     Sídlo:                                            M.R.Štefánika 910/51, 075 01  Trebišov

     Štatutárny zástupca:                      RNDr. Iveta Kučerová, riaditeľka školy

     IČO:                                              35541113

     DIČ:                                              2021663479 

     Telefón:                                         056/6724223

     Fax:                                              056/6726655

     E-mail:                                          riaditelka@zsmrstv.edu.sk

      

     Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 

     Mariana Siváková

     Tel.: +421566724223

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • lapitkova@zsmrstv.edu.sk
   • Učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
   • 035541113
   • 202 166 34 79
   • RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416 0901 704 093
   • PaedDr. Božena Vašková Mgr. Renáta Lapitková Email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk lapitkova@zsmrstv.edu.sk Telefón: 0903 645 685
   • Vedúca jedálne: Monika Dulovičová Telefón: 0903 644 841
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
 • Fotogaléria

  • Vybíjaná najmladších žiakov a žiačok ZŠ
  • Vystúpenie žiakov v domove dôchodcov Lumen
  • Filmový večierok
  • Čítame a kreslíme si spolu
  • Z rozprávky do rozprávky ŠKD
  • Čerstvé hlavičky
  • ENVIRONKO - Upcyklovaná škola
  • Jeseň pani bohatá v ŠKD
  • Poklad ukrytý v jabĺčku ŠKD
  • Zdravie na tanieri v II.A
  • Babka, dedko mám ťa rád ŠKD
  • Šarkaniáda ŠKD