• Školský rok 2022/23

   • Hodnotenie kvality aktualizačného vzdelávania:

    1. Hodnotenie spracovania dištančnej časti – online programu:

     

    1 - veľmi nespokojný

    2- nespokojný

    3 - priemerné

    4 - spokojný

    5 – veľmi spokojný

    Priehľadnosť  online programu:

     

     

    2

    23

    29

    Študijné materiály:

     

     

    3

    25

    26

    Pracovné materiály:

     

     

    3

    17

    34

    Celkové hodnotenie spracovania dištančnej časti:

     

     

    3

    21

    30

     

    1. Hodnotenie obsahu vzdelávania:

     

    1 - veľmi nespokojný

    2- nespokojný

    3 - priemerné

    4 - spokojný

    5 – veľmi spokojný

    Odbornosť obsahu:

     

     

    4

    29

    21

    Prínos pre prax:

     

    3

    11

    29

    11

    Atraktivita obsahu:

     

     

    10

    32

    12

    Sumárne hodnotenie obsahu vzdelávania:

     

     

    8

    32

    14

     

    1. Sumárne hodnotenie vzdelávania:

     

    1 - veľmi nespokojný

    2- nespokojný

    3 - priemerné

    4 - spokojný

    5 – veľmi spokojný

    Sumárne hodnotenie vzdelávania:

     

     

    7

    32

    15

     

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421566684416
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841