• 2% z dane

      • Vážení rodičia a priatelia školy,
       pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
     • Partneri

      • {#1508} 1
      • {#1508} 2
      • {#1508} 3
      • {#1508} 4
     • Prihlásenie

     • Zvonenia

      Pondelok 12. 4. 2021
     • Fotogaléria

       zatiaľ žiadne údaje
     • Kontakty

      • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
      • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
      • valcerova.danka@gmail.com
      • Telefón učtáreň: 056/6724223
      • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
      • IČO: 035541113
      • DIČ: 202 166 34 79
      • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
      • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
      • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
      • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
      • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com