• Výučba od 10. mája
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Výnimočný úspech!

      Každá škola chce zaujať, byť na očiach. V súčasnej dobe je oveľa náročnejšie upútať pozornosť múdrosťou, myslením, výnimočnými vedomostnými výkonmi. To je najťažšia, ale najušľachtilejšia cesta.

      Takúto náročnú cestu si vybrala žiačka 8. A zo Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika, keď sa dňa 26.4.2021 zúčastnila 13. ročníka celoštátneho kola Dejepisnej olympiády. Vzhľadom na pandemickú situáciu, ktorá zasiahla celý svet, sa Dejepisná olympiáda prvýkrát konala online formou. Do celoštátneho kola postúpilo len osem najúspešnejších žiakov z celého Slovenska. Mesto Trebišov, celý Košický kraj a našu školu reprezentovala v kategórii ,,D,, Iryna Slyvka.

     • DEŇ SLNKA v 3.B

      Do fotogalérie bol pridaný nový album DEŇ SLNKA v 3.B.

      DEŇ SLNKA v 3.B

      Jedno staré múdre slovenské príslovie hovorí: „Kam nechodí slnko, tam chodí lekár“. Význam tohto príslovia sme si pripomenuli 3. mája, ktorý je vyhlásený organizáciou UNEP (Environmentálny program spojených národov) ako Deň Slnka. Počas vyučovania na hodinách slovenského jazyka, matematiky, výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania sme sa venovali rôznym zaujímavým aktivitám. Zopakovali sme si všetko, čo sme sa doteraz o Slnku naučili, no zároveň sme sa dozvedeli aj mnoho nových poznatkov. Vyučovanie ubehlo veľmi rýchlo a my sme mali veľmi dobré pocity z aktivít, počas ktorých sme získali nové vedomosti o Slnku. A najviac zo všetkého nás tešilo to, že aj keď sa deň začal s mráčikmi na oblohe, počas dopoludnia sa Slnko na nás všetkých usmialo z jasnej modrej oblohy...

    • Úspechy našich žiakov
     • Úspechy našich žiakov

      Naši žiaci sa aj v tomto zložitom období zúčastnili a boli úspešní vo vedomostných súťažiach:

      Peter Lešo (5.A) 1. miesto Matematická olympiáda, kat. Z-5, okresné kolo

      Peter Lešo (5.A) 2. miesto Geografická olympiáda, kat. G, okresné kolo

      Tomáš Grimling (7.A) 1. miesto Dejepisná olympiáda, kat. E, okresné kolo

     • Dôvod na radosť

      Dňa 8.3. sme prežívali obrovskú radosť z listu pani Ľubice Kepštovej, ktorá je šéfredaktorkou časopisu Slniečko. Oznámila nám, že naše básne, ktoré sme jej vo februári zaslali, sa redaktorom veľmi páčia a rozhodli sa, že ich v najbližších číslach uverejnia.

      Báseň Hrdinka zaradili do aprílového čísla a Prázdniny do jedného z ďalších vydaní. Veľmi nás to prekvapilo a tešíme sa z toho, že redaktori v Bratislave takto posúdili naše prvotiny. Je pre nás veľkým povzbudením, že môžeme vidieť svoje vlastné veršíky na stránkach Slniečka. Predstava, že naše myšlienky si čítajú deti na celom Slovensku, je skvelá. Ďakujeme svojej triednej učiteľke Ivete Kavuľovej, že nás motivovala a verila v náš úspech.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 9. 5. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com