ČO NÁS ČAKÁ

 

Zapísať dieťa do 1. ročníka šk. roka 2019/2020

                       bude možné aj elektronicky  od 1.4.2019 do 15.4.2019.                                        

TESTOVANIE 9-2019

V školskom roku 2018/2019 sa riadny termín Testovania 9 uskutoční 3.  apríla 2019 (streda).

Náhradný termín testovania sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019.

NÚCEM od školského roku 2018/2019 pripravuje zmeny v štruktúre a špecifikácii testov Testovania 9.
Inovácie testov spočívajú v navýšení počtu položiek vo všetkých predmetoch na 30, predĺžení času na ich riešenie a zavedení otvorených položiek, t.j. úloh s krátkou odpoveďou

Vzorové inovované testy Testovania 9 zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a matematiky, odpoveďové hárky a kľúče správnych odpovedí k týmto testom nájdete v časti Dokumenty ► Vzorové inovované testy T9, OH, kľúče správnych odpovedí.

Ďalšie informácie nájdete na:  https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 

Mapa

Počet návštev: 6829247

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
  • Učtáreň: 056/6724223

Fotogaléria