• JA Slovensko

    •  

     Vďaka programu JA (Junior Achievement) Slovensko

     sa na našej škole učí predmet Viac ako peniaze, vytvorený podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti, čím  zvyšujeme finančnú gramotnosť žiakov.

     Žiaci pomocou tohto predmetu:

     1. Spoznajú históriu peňazí, oboznámia sa s vývojom slovenskej meny až po zavedenie eura. Naučia sa rozlišovať bohatstvo a chudobu a posudzovať význam peňazí v živote človeka vo vzťahu k životným hodnotám.

     2. Spoznajú štruktúru základných príjmov rodiny so zreteľom na možné príjmy samotných žiakov. Získajú základné informácie aj o príjmoch a výdavkoch z podnikania. Dozvedia sa o problémoch s nezamestnanosťou, získajú prehľad o rôznych štátnych dávkach do rodinného rozpočtu. Doplnia si informácie o osobných výdavkoch vo vzťahu k osobným potrebám a vplyve inflácie na výšku výdavkov.

     3. Zoznámia sa s princípmi zostavovania a organizovania svojho vlastného alebo rodinného týždenného, resp. mesačného rozpočtu. Zistia, že rozpočet sa využíva na rozumné hospodárenie a riadenie vlastných finančných prostriedkov.

     4. A ďalšie zaujímavosti ohľadom bánk, spoznajú výhody vlastného účtu, budú schopní zostaviť si plán, postupnosť krokov, ako ho získať, naučia sa rozlišovať hotovostný a bezhotovostný platobný styk, ich výhody a nevýhody, spoznajú najčastejšie používané formy platobného styku, získajú prehľad o druhoch úveru.

     5. Naučia sa posudzovať rôzne ponuky podľa úrokovej sadzby a ďalších kritérií pre správne rozhodovanie v tejto oblasti.

     Viac informácii získate na:

     http://vzdelavanie.jaslovensko.sk/showdoc.do?docid=4894

      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • lapitkova@zsmrstv.edu.sk
   • učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov
   • 035541113
   • 202 166 34 79
   • RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416 0901 704 093
   • PaedDr. Božena Vašková email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk Mgr. Renáta Lapitková email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk Telefón: 0903 645 685
   • Vedúca jedálne: Monika Dulovičová email: jedalen@zsmrstv.edu.sk Telefón: 0903 644 841
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
 • Fotogaléria

  • PVO - II.A
  • Škola v prírode 2020
  • September v ŠKD
  • ČAROSVET – výtvarná dielňa
  • Deň dobrovoľníctva
  • Európsky týždeň mobility
  • Kde bolo, tam bolo, alebo ako sa maľuje s láskou...
  • Začiatok šk. roka 2020/2021
  • Záver školského roka 2019/2020
  • Netradičná online hodina s Hevierom
  • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 2. turnus 09.03.2020-13.03.2020
  • Turnaj Minihandball Tipos liga