• Výtvarná súťaž k 770. výročiu vzniku mesta Trebišov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výtvarná súťaž k 770. výročiu vzniku mesta Trebišov.

         770. výročie vzniku mesta Trebišov

      V piatok, 23. 2. 2024 sa v priestoroch Kultúrneho centra ŠUM Berehovo konala Vernisáž výtvarných prác žiakov základných škôl mesta Trebišov. Výtvarnú súťaž organizovalo mesto Trebišov spolu s Centrom voľného času pri príležitosti  770. výročia vzniku mesta Trebišov.

      Súťažilo sa v dvoch témach:

       1.  Logo mesta Trebišov

       2.  Architektúra mesta Trebišov

      Do súťaže sa zapojili všetky základné školy v meste Trebišov a ZUŠ Trebišov.

      V silnej konkurencii obstáli žiaci našej školy, keď obsadili v kategórii - Logo mesta Trebišov - všetky hodnotené miesta. Všetkým srdečne blahoželáme!

      Výsledky :    1. miesto -  Karolína Bindasová -  VIII. A trieda

           

                           2. miesto - Alexandra Jurčáková - VIII. A trieda

       

                           3. miesto - Alžbeta Naďová - VIII. C trieda

       

      Čestné uznanie získal žiak IX. B triedy - Martin Vereščák

     • Vesmír a slnečná sústava

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vesmír a slnečná sústava.

      Vesmír a slnečná sústava

           Tri dvojčlenné družstvá štvrtákov z našej školy sa zúčastnili súťaže Vesmír a slnečná sústava, ktorú každý rok organizuje Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, útvar astronómie v Trebišove. Spomedzi všetkých základných škôl v Trebišove, mali naši žiaci veľký úspech: 

      1. miesto : Marián Babič, 4. B

                        Peter Novikmec, 4. B

      3. miesto : Marek Duč, 4. B

                        Mattias Havrila, 4. B

           B L A H O Ž E L Á M E !

     • Všetkovedko 2024

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Všetkovedko 2024.

      Všetkovedkovia našej školy

           Žiaci našej školy sa zúčastnili celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Bol to súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. O titul Všetkovedko zabojovalo 32 076 žiakov z celého Slovenska. Prváci boli pri svojej premiére veľmi úspešní a titul Všetkovedko získalo takmer 60 % žiakov, ostatní získali titul Všetkovedkov učeň. Druháci, tretiaci a štvrtáci, ktorí sa zaradili medzi 30 % najúspešnejších, získali diplom s titulom Všetkovedko, ostatní diplom s titulom Všetkovedkov učeň. Do súboja sa zapojilo 82 žiakov našej školy z prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Svoje vedomosti si overovali z oblasti slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky, vlastivedy, prírodovedy, informatiky a hudobnej výchovy. 

       

      1. ročník: zúčastnilo sa 21 žiakov (z 1. B, 1. C) z toho najlepší za školu:

            1. Matúš Ančo,1.B,  1. miesto (1. miesto SR) – Všetkovedko

                Hanka Paľovčíková, 1. B, 1. miesto (1. miesto SR) – Všetkovedko

                Natália Sarvašová, 1. B, 1. miesto (1. miesto SR) – Všetkovedko

                Kristián Lukáč, 1. C, 1. miesto (1. miesto SR) - Všetkovedko

                Vladimír Smačar, 1. C, 1. miesto (1. miesto SR) - Všetkovedko

             2. Matúš Fedorčák, 1. B, 2. miesto (2. miesto SR) – Všetkovedko

             3. Patrik Hoľan, 1. B, 3. miesto (3. miesto SR) – Všetkovedko

                 Júlia Farová, 1. C, 3. miesto (3 .miesto SR) – Všetkovedko

                 Emily Ballová, 1. C, 3. miesto (3. miesto SR) – Všetkovedko

                 Peter Moskaľ, 1. C, 3. miesto (3. miesto SR) – Všetkovedko

       

      2. ročník: zúčastnilo sa 25 žiakov ( z 2. A, 2. B, 2. C) z toho najlepší za školu:

           1. Sofia Dančáková,  2. B, 1. miesto (16. miesto SR) -  Všetkovedko

               Martina Majovská,  2. C, 2. miesto (16. miesto SR) – Všetkovedko

           2. Tereza Tejová, 2. A, 2. miesto (19. miesto SR) – Všetkovedko

       

      3. ročník: zúčastnilo sa 25 žiakov ( z  3. B, 3. C, 3. D) z toho najlepší za školu:

           1. Ela Maťašová, 3.B, 1. miesto ( 39. miesto SR) – Všetkovedko                                    

           2. Nikola Kukuľová, 3. D, 2. miesto (41. miesto SR) – Všetkovedko

       

      4. ročník: zúčastnilo sa 11 žiakov ( z 4. A, 4. B, 4. C) z toho najlepší za školu:

            1. Marián Babič, 4. B, 1. miesto (30. miesto SR) – Všetkovedko

                Peter Novikmec, 4. B, 1. miesto (30. miesto SR) – Všetkovedko

            2. Liana Harvanová, 4. B, 2. miesto (32. miesto SR) – Všetkovedko

            3. Barbora Jurašková, 4. C, 3. miesto (44. miesto SR) - Všetkovedko

       

      SRDEČNE BLAHOŽELÁME všetkým s titulom Všetkovedko a s titulom Všetkovedkov učeň.

       

     • Okresné kolo dejepisnej olympiády

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Okresné kolo dejepisnej olympiády.

      Okresné kolo dejepisnej olympiády

      V tomto školskom roku našu školu na okresnom kole dejepisnej olympiády úspešne reprezentovali:

      Ema Malčická – 1. miesto,

      Martin Fedorčák – 3. miesto,

      Patrik Figeľ – 1. miesto,

      Liliana Jozefiová – 3. miesto,

      Filip Kundek – 1. miesto a 

      Leila Semková – 3. miesto.

      Všetkým úspešným reprezentantom blahoželáme!

    • Fašiangová šiška
     • Fašiangová šiška

     • Keďže sa zajtra končí fašiangové obdobie, zamestnanci školskej jedálne pozývajú všetkých žiakov a zamestnancov na "fašiangovú šišku", ktorú dostanú na desiatu.

      A takto šišky dnes vyzerali a chutili....

     • Korčuliarsky výcvik druhý ročník

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Korčuliarsky výcvik druhý ročník.

      Korčuliarsky výcvik

      Žiaci 2. ročníka úspešne absolvovali korčuliarsky výcvik. Pokroky boli viditeľné priamo pred očami každý deň. Deti sa naučili a zdokonalili v korčuľovaní na ľade, obchádzať prekážky, naučili sa dávať pozor na seba a na svojich spolužiakov, zároveň sa naučili prijímať aj boľavé pády. Veríme, že pre mnohé deti bol tento výcvik zamilovaním si ľadového korčuľovania a budú sa tomuto športu i naďalej venovať a rozvíjať ho.

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

      Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      Dňa 30. 11. 2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 18 žiakov. V kategórii 1A bolo 6 žiakov a v kategórii 1B bolo 12 žiakov. Všetci preukázali vynikajúce vedomosti a konečné výsledky boli veľmi tesné.

      Kategória 1A – 1. miesto – Jakub Kačo – 7. A

                                   2. miesto – Samuel Janok – 7. A

                                   3. miesto – Natália Greculová – 7. C

       

      Kategória 1B – 1. miesto – Emília Malecová – 9. A

                                   2. miesto – Leila Semková – 8. A

                                   3. miesto – Ella Gnapová – 9. A

      Výhercom srdečne blahoželáme!

   • Kontakty

    • Základná škola
    • +421566684416
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841