• OZNAM - Celoškolský aktív Rodičovského združenia

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že dňa 28.09.2023 o 16.00  sa v jedálni našej školy uskutoční celoškolský aktív Rodičovského združenia. Po jeho ukončení prebehnú zasadnutia triednych aktívov v jednotlivých triedach.

    • OZNAM - ŠKD
     • OZNAM - ŠKD

     • Organizácia činnosti v ŠKD od 5.9.2023

      6:15 - 7:30 - ranná služba - v 2.B triede

      07:30 - 07:55 - presun do tried a príprava na vyučovanie

      11:30 - 14:00 - ukončenie vyučovania, obed podľa harmonogramu, oddychové a relaxačné činnosti,        pravidelné striedanie tematických oblastí výchovy

      14:00 - 15:00 - rekreačné činnosti, pobyt vonku, striedanie tematických oblastí výchovy

      15:00 - 15:15 - osobná hygiena, olovrant

      15:15 - 16:00 - činnosti zamerané na prípravu na vyučovanie

      16:00 - 16:30 - oddychové a relaxačné činnosti

      16:30 - 17:00 - presun detí do zberného oddelenia, odchod domov

       

   • Kontakty

    • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
    • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com