• Milí prváci, tešíme sa na Vás!

     •  

       NAŠA ŠKOLA ŽIAKOM PONÚKA

       

      • Príjemné prostredie, triedy vybavené interaktívnymi tabuľami, moderne vybavené učebne fyziky, chémie, biológie, techniky, dve učebne informatiky s 3D tlačiarňou, multimediálnu učebňu, učebňu jazykov, školskú kuchynku a  školskú knižnicu s najnovšími knižnými titulmi
      • Využívanie inovatívnych metód a foriem práce v edukačnom procese
      • Rozvoj logiky, algoritmického myslenia žiakov a IT gramotnosti pomocou zábavného sofrwéru Informatika s Emilom, micro:bit pomocou platformy Code.org, Informatika 2.0, Skratch
      • Výučbový softwér – Smart Books,  Alf, WordWall, výučbové softwéry na výučbu cudzích jazykov
      • Rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov od 5. ročníka
      • Poradenstvo a podporu školského podporného tímu, ktorý pozostáva z výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga, školského psychológa, 7 asistentov
      • Inkluzívne vzdelávanie podporujúce rozvoj individuálneho potenciálu u všetkých žiakov
      • Individuálny prístup k žiakom zo strany pedagógov, asistentov a vychovávateľov
      • Výučbu anglického jazyka už od 1. ročníka a od 7. ročníka možnosť výberu druhého cudzieho jazyka -  nemeckého alebo ruského
      • Týždenné jazykové kurzy s anglickými a americkými lektormi
      • Rozvíjanie pohybových zručností žiakov v dvoch zrekonštruovaných telocvičniach a športoviskách v areáli školy
      • Školu v prírode pre žiakov I. stupňa, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik a korčuliarsky výcvik
      • Zaujímavé exkurzie, výlety, besedy, výchovné koncerty, divadelné a filmové predstavenia, poznávacie zájazdy do Anglicka
      • Zapájanie a prípravu žiakov na rôzne súťaže a olympiády
      • Zmysluplné využívanie voľného času v rôznych záujmových krúžkoch  - Detský  ľudový súbor Čerkotka, Detský recitačný kolektív MIRAŠIK, Redakčná rada školského časopisu Školáčik, Školská kapela, Krúžok informatiky, Malí športovci, Volejbal, TABATA,  Basketbal, Hokejbal, Florbal, Krúžok anglického jazyka, Enviráčik, Biblický krúžok, Čítajko – hravé čítanie, Hravá matematika, Šikovné varešky, Majster, Kreatívna dielnička  a iné
      • Rôznorodú záujmovú činnosť v školskom klube detí – ranná činnosť od 6:15 do 7:30 a popoludní od 11:30 do 17:00 hod.
      • Zapájanie sa do zberových aktivít počas roka – zber gaštanov a papiera
      • Školský bufet
      • Modernú školskú jedáleň s ponukou chutných obedov a šalátov z čerstvého ovocia a zeleniny, jedáleň je zapojená do programov Školské ovocie a zelenina a Školské mlieko, čo je veľkým prínosom pre zvyšovanie zdravej výživy u žiakov 
      • Dobrá poloha školy – blízkosť ZUŠ, futbalového ihriska, hokejbalového ihriska, plavárne
    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • Dňa 21. marca sme medzi sebou privítali budúcich prvákov, ktorí sa zúčastnili tohtoročného Dňa otvorených dverí. Deti s rodičmi si najprv pozreli kultúrny program, ktorý si pre nich pripravili naši žiaci. Potom sa presunuli do tried, kde si pre nich učiteľky a vychovávateľky nachystali rôzne aktivity. Rodičia si medzitým prezreli priestory a učebne našej školy. Na záver ochutnali výrobky z našej školskej kuchyne. Dúfame, že sa im medzi nami páčilo a že sa stanú aj oni súčasťou nášho školského kolektívu.

     • Veľkonočná burza

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Veľkonočná burza.

      Veľkonočná burza

       

      Mesto Trebišov zorganizovalo pre všetky školy veľkonočnú burzu. A my sme si nemohli nechať ujsť príležitosť predviesť svoje výrobky. Zapojili sa hlavne naše vychovávateľky. Aj vďaka ich šikovným rukám vznikali nádherné veľkonočné dekorácie - venčeky, kraslice a celá kopa zajačikov aj kuriatok.

      Nápadov bol celý kopec. A chuť tvoriť? Tej bolo ešte viac. S hotovými výrobkami sme sa prezentovali v Mestskom kultúrnom stredisku, kde sa akcia konala. Zároveň s burzou prebiehala aj tvorivá dielňa. Aj na tej sme sa zúčastnili a maľovali kraslice spolu s deťmi zo škôl z celého mesta. Vyfarbenými vajíčkami sme vyzdobili stromček pred kultúrnym domom.

      Naše veľkonočné výrobky sme ponúkli na predaj aj kamarátom - spolužiakom zo školy. Burza pokračovala na chodbe našej školy a mala mimoriadny úspech.

      Veríme, že naše jarné dekorácia spríjemnia ľuďom sviatočné domovy.

     • Triedime a recyklujeme

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Triedime a recyklujeme.

      Triedime a recyklujeme

       

      Papierové obaly od vajíčok, rolky od toaletného papiera či plastové fľaše.

      Na prvý pohľad to vyzerá ako bežný odpad. No pre nás sa tieto veci stali skvelým materiálom na jarné tvorenie.

      V Školskom klube detí sme sa zhostili úlohy "Zatočíme s odpadom". Najprv sme si zopakovali, ako odpad triedime a načo nám slúžia farebné kontajnery. Potom sa naše šikovné ruky pustili do tvorenia a v našich oddeleniach vznikali obrázky z letákov, kvetinové dekorácie z roliek, ozdobné kvetináče z plastových fliaš alebo rozkošné zvieratká, snežienky aj mrkvičky z obalov od vajíčok.

      O tom, že triedenie a recyklácia odpadu sú pre životné prostredie veľmi dôležité, určite nikto nepochybuje. Ak máte nejaké nejasnosti o tom, ako sa triedi odpad, príďte sa nás opýtať. My deti v ŠKD to vieme. 

     • Hodina deťom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodina deťom.

      Hodina deťom

      Hodina deťom sa zameriava cielene na pomoc deťom, ktoré vyrastajú len s jedným rodičom. Na Slovensku je v súčasnosti takmer 150-tisíc rodičov, ktorí vychovávajú svoje deti ako samoživitelia. Celkový počet detí v týchto rodinách predstavuje viac ako 200-tisíc. Za posledných osem rokov sa riziko prepadu do chudoby u týchto rodín zvýšilo najviac v celej EÚ.

      Naša škola prejavila spolupatričnosť s týmito rodinami  a zapojila sa do verejnej finančnej zbierky, ktorá sa konala 21. marca 2024.

      Dobrovoľníčkami na našej škole boli Dianka Veľková (IX. A) a Šarlotka Bubeňková (IX. A). Vyzbierali 160,30 eur.

      Výnosom verejnej zbierky bude Nadácia pre deti Slovenska podporovať individuálnych žiadateľov z radov jednorodičov, rovnako ako aj organizácie pomáhajúce  rodinám s jedným rodičom, ktoré sa ocitli v núdzi.

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto zbierky!

                                                                  PaedDr. Jana Nwokoyeová

       

     • Projektová hodina anglického jazyka v 6. B a 6. D triede

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projektová hodina anglického jazyka v 6. B a 6. D triede.

      Projektová hodina anglického jazyka v 6. B a 6. D triede

      V piatok 22.03.2024 sme mali projektovú hodinu anglického jazyka s pani učiteľkou Nwokoyeovou. Bola to netradičná hodina pre nás, ale zároveň veľmi zaujímavá. Čím bola zaujímavá? Mali sme vytvoriť projekty nielen teoreticky, ale aj prakticky. Témou bolo naše obľúbené jedlo. Recept, ktorý sme napísali, sme museli aj prichystať. Naše projekty sme prezentovali a popri tom aj ochutnávali. Bolo to super.

                                                     Barbora Muchová, 6. B

     • Súťaž Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

     • Žiaci z našej školy sa  na okresnom kole umiestnili na vynikajúcich miestach.

       

      Poézia - 2. kategória 

      1. miesto – Tereza Šimaiová

      Próza -   2. kategória  

      2. miesto – Lukas Oliver Kurák

      Próza -   3. kategória  

      1. miesto – Natália Kulínová

      Úspešným recitátorom srdečne gratulujeme!

      Terezke Šimaiovej a Natálke Kulínovej  želáme veľa úspechov v krajskom kole.

       

       

     • Pasovačka prvákov za čitateľov školskej knižnice

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pasovačka prvákov za čitateľov školskej knižnice.

      Pasovačka prvákov za čitateľov školskej knižnice

       

      Cieľom podujatia bolo pritiahnuť pozornosť malých čitateľov na možnosť pravidelného požičiavania kníh, oboznámiť deti s chodom a pravidlami knižnice, porozprávať sa s deťmi o tom, ako zaobchádzať s knihami a v neposlednom rade podporiť pozitívny vzťah k čítaniu.

      Budúcich čitateľov v úvode privítala pani knihovníčka Račkovská a oboznámila žiakov s knižničným poriadkom. Malú slávnosť začali žiaci I.B triedy scénickým tančekom a dramatizáciou básne od Ľudmily Podjavorinskej Žabiatko pod vedením pani učiteľky Štefanovej.

      Počas podujatia žiaci plnili zábavnú úlohu, vyskladanie slov abecedy, ktorú pre ne  pripravila pani učiteľka Hanuľová. Prekvapením boli víly, zo súboru Mirašik, ktoré prišli  zatancovať budúcim čitateľom priamo z rozprávky o Luskáčikovi. Malí čitatelia zložili slávnostný čitateľský sľub a následne boli pasovaní za čitateľov knižnice. Na pamiatku všetky deti dostali drobný darček a samozrejme svoj prvý čitateľský preukaz. 

      Veríme, že pasovačka bola nezabudnuteľný zážitok a do knižnice budú chodiť s radosťou.

     • Geografická olympiáda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Geografická olympiáda.

      Geografická olympiáda

       

      Na okresnom kole geografickej olympiády reprezentovali našu školu žiaci v troch kategóriách: 

      E – 8., 9. ročník,  

      F – 6., 7. ročník,  

      G - 5. ročník.

      Na výbornom druhom mieste s titulom úspešného riešiteľa v G kategórii sa umiestnil žiak V. A triedy Tobias Michalčík.

      Štvrté miesto a titul úspešný riešiteľ  v F kategórii získal žiak VI. A triedy Richard Košara.

      Šieste miesto a titul úspešný riešiteľ  získal v G kategórii žiak V. A triedy Pavol Hajdu.

      Gratulujeme!

     • Detský ľudový súbor Čerkotka a súbor MiRaŠik

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Detský ľudový súbor Čerkotka a súbor MiRaŠik.

      Detský ľudový súbor  Čerkotka a súbor MiRaŠik

      Na našej škole  úspešne pracuje súbor MiRaŠik pod vedením PaedDr. Márie Štefanovej a detský ľudový súbor Čerkotka, ktorý  vedú p. učiteľky Mgr. Diana Vincejová a Mgr. Anna Dragulová. V minulom školskom roku súbor MiRaŠik úspešne reprezentoval školu na okresnej a krajskej súťaži Hviezdoslavovho Kubína  a obidva súbory rozdávajú radosť pri mnohých školských akciách. Žiaci nielenže rozvíjajú svoje pohybové, spevácke, či recitačné nadanie, ale deti sa učia kultivovane vystupovať na verejnosti.

     • Súťaž Hviezdoslavov Kubín

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Súťaž Hviezdoslavov Kubín.

      Súťaž Hviezdoslavov Kubín

      Súťaž  Hviezdoslavov Kubín ( HK ) pôvodne vznikla pre potreby zdokonalenia výslovnosti v slovenskom jazyku, postupne sa však pretváral, prepájal sa s inými druhmi umenia a nadobúdal súčasnú podobu. Je vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa.

      HK vznikol v roku 1954 a je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa.

      V našej základnej škole sme si 70. výročie prestížnej súťaže Hviezdoslavov Kubín a 175. výročie narodenia jedného z najväčších európskych básnikov Pavla Országha Hviezdoslava uctili umeleckým slovom v školskom kole spomínanej súťaže. Súťaž sa konala v pekných priestoroch našej školskej knižnice 19. 2.  a 22. 2. 2024.

      Žiaci súťažili v kategóriách poézie a prózy.

      V prednese poézie v 1. kategórii súťažili žiaci 2. – 4. ročníkov. Na popredných miestach sa umiestnili:

      1. miesto – Liana Vágóová
      2. miesto  - Nataša Mrázová
      3. miesto – Sofia Slabá

      V prednese prózy v 1. kategórii  porota rozhodla a udelila:

      1. miesto – Markovi Demkovi
      2. miesto - Barbore Juraškovej
      3. miesto – Bastiánovi Loškárovi

      V prednese poézie v 2. kategórii súťažili žiaci 5. a 6. ročníka. Na popredných miestach sa umiestnili:

      1. miesto – Tereza Šimaiová

      V prednese prózy v 2. kategórii  porota rozhodla a udelila:

      1. miesto – Lukasovi Oliverovi Kurákovi

      2. miesto – Eve Kačalovej

      V prednese poézie v 3. kategórii súťažili žiaci 7. – 9.  ročníkov . Na popredných miestach sa umiestnili:

      1. miesto – Sofiya Sorochan

      2. miesto – Matej Kolodi

      V prednese prózy v 3. kategórii  porota rozhodla a udelila:

      1. miesto – Natálii Kulínovej

      2. miesto – Nele Lajošovej

      Úspešným recitátorom gratulujeme!

      Lianke Vágóovej, Markovi Demkovi, Lukasovi Oliverovi Kurákovi a Natálke Kulínovej  želáme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 12. a 13. marca 2024.

     • KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH.

      SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC vyhlásila tohto roku 25. ročník celoslovenského podujatia od 4. – 10. marca 2024 pod spoločným mottom – KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH.

            Cieľom podujatia je prepájať generácie čitateľov a zvyšovať povedomie o knižniciach  ako inštitúciách pre všestranné využitie v každodennom živote spoločnosti. Poukázať, že slovenské knižnice kráčajú so súčasným vyspelým svetom.

            Knihy deťom pomáhajú snívať, predstavovať si a rozvíjať fantáziu. Napomáhajú rozvíjať funkcie reči, kognitívne schopnosti, ale aj pamäť, vyjadrovanie, úsudok, porozumenie a iné mozgové aktivity.

            Do našej okresnej knižnice chodia s nadšením  aj žiaci našej školy, ktorí si tiež pripomenuli Týždeň slovenských knižníc a zároveň mesiac marec ako MESIAC KNÍH.

       

     • Šaliansky Maťko

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šaliansky Maťko.

      Šaliansky Maťko

      Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna malebná krajina, ktorú Pán Boh veľmi miloval, lebo jej neskutočnú krásu dal. Obdaril ju  horami, riekami, potokmi, dolinami, dedinami, mestami.... Venoval jej krásne zvyky, tradície, obyčaje, povesti,  ktoré jej obyvateľov spájajú a  rozveseľujú. Tá krajina sa Slovenskom zvala.  V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala.

      Víťazi školského kola súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko reprezentovali našu školu v okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo  15.2. 2024 v Zemplínskej knižnici v Trebišove.  Všetci naši školskí víťazi  sa umiestnili aj v okresnom kole. 

      Adam Kufa -  3. miesto, 1. kategória,

      Vivienne Valcerová – 1. miesto,  2. kategória,

      a Petra  Gergeľová – 2. miesto,  3. kategória.

      Všetkým srdečne blahoželáme a Vivienne Valcerovej držíme palce aj v krajskom kole, v ktorom bude reprezentovať našu školu i okres!

     • Týždeň s anglickými lektormi

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Týždeň s anglickými lektormi.

      Týždeň s anglickými lektormi

      Od 19. februára do 23. februára 2024 našu školu navštívili vzácni hostia. Boli to štyria lektori, ktorí k nám prišli z anglicky hovoriacich krajín, aby nám pomohli zlepšiť si našu hovorovú angličtinu a rozšíriť poznatky.
      Celý týždeň sme sa spolu s nimi navzájom spoznávali, diskutovali, argumentovali, hrali sa, a to všetko výlučne v anglickom jazyku. Hravou formou nás nútili nielen sa v tomto jazyku vyjadriť, ale v ňom aj rozmýšľať.
      Týždeň však zbehol ako voda a než sme sa nazdali, bol piatok. S lektormi sme sa síce rozlúčili a poďakovali im, bolo však ťažké do slov pretvoriť vďaku za znalosti a spomienky, ktoré sme si za tento týždeň všetci vytvorili. 
      Aj keď my, deviataci, tu už budúci rok nebudeme, dúfame, že našu školu lektori opäť navštívia. Je to totiž výnimočný zážitok, ktorý pomáha deťom mnohými spôsobmi, nielen rozvojom znalosti anglického jazyka.

       

                                                              Ella Bučková

                                                                     9. A

   • Kontakty

    • Základná škola
    • +421566684416
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841