• Košice EXPO 2023 - Vyhodnotenie a prezentácia projektu MyMachine

     • Košice EXPO 2023 - Vyhodnotenie a prezentácia projektu MyMachine

       

      A JE TO TU! 

      Vážení priatelia! 

           Dňa 26.6.2023 sme objali nášho Matúša - robot Lízankomat, ktorého sme vymysleli a dohliadali sme na jeho výrobu. Náš spolužiak Peťko Novikmec ho za nás všetkých úspešne predstavil všetkým prítomným, ktorí organizovali projekt  a tiež celej verejnosti. Spoznali sme kolegov, novátorov, vedcov, konštruktérov, ... Videli sme ich nápady a tiež ich splnené sny. Boli sme inšpirovaní a motivovaní do ďalšej práce.

      ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa podieľali na našich zážitkoch, zábave, tvorivom vzdelávaní, poznaní a inšpirácií.   

      Prajeme krásne leto a snívajte!               

      Žiaci 3. B triedy

     • Technika

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Technika.

      TECHNIKA

       

      Na hodinách techniky v 5. ročníku sme počas školského roka prešli rôznymi témami. Oboznámili sme sa so súčasnými technickými zariadeniami, z ktorých žiaci vyrábali projekty. Potom sme sa vrátili do minulosti a oboznámili sme sa z rôznymi remeslami, ktorými sa ľudia živili. Jedno z najvandrovnejších remesiel - drotárstvo, sme si zároveň vyskúšali. Žiaci vyrobili rôzne ozdoby z drôtu. Naučili sme sa triediť odpad a z odpadového materiálu si žiaci vyrobili dačekovo-úžitvkový predmet - stojan na perá. Nakoniec sme sa zaoberali tkaninami, z akých materiálov sú látky vyrobené a žiaci si ušili kapsičky.

   • Kontakty

    • Základná škola
    • +421566684416
    • Telefón učtáreň: 056/6724223
    • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
    • IČO: 035541113
    • DIČ: 202 166 34 79
    • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
    • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841