• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Objednávateľ Dátum zverejnenia
  Faktúra faktúry_február s DPH 01.03.2011
  Faktúra faktúry_máj2020 s DPH 01.06.2020 01.06.2020
  Faktúra faktúry_november2020 s DPH 01.12.2020 01.12.2020
  Faktúra faktúry_október2020 s DPH 04.11.2020 04.11.2020
  Faktúra faktúry_september2020 s DPH 02.10.2020 02.10.2020
  Faktúra faktúry_august2020 s DPH 02.09.2020 02.09.2020
  Faktúra faktúry_júl2020 s DPH 12.08.2020 12.08.2020
  Faktúra faktúry_jún2020 s DPH 02.07.2020 02.07.2020
  Faktúra faktúry_apríl2020 s DPH 05.05.2020 05.05.2020
  Faktúra faktúry_januárŠJ2019 s DPH 01.02.2019 01.02.2019
  Faktúra faktúry_marec2020 s DPH 01.04.2020 01.04.2020
  Faktúra faktúry_február2020 s DPH 04.03.2020 04.03.2020
  Faktúra faktúry_január2020 s DPH 03.02.2020 03.02.2020
  Faktúra faktúry_december2019 s DPH 10.01.2020 10.01.2020
  Faktúra faktúry_november2019 s DPH 04.12.2019 04.12.2019
  Faktúra faktúry_október2019 s DPH 04.11.2019 04.11.2019
  Faktúra faktúry_december2020 s DPH 07.01.2021 07.01.2021
  Faktúra faktúry_februárŠJ2019 s DPH 01.03.2019 01.03.2019
  Faktúra faktúry_august2019 s DPH 03.09.2019 03.09.2019
  Faktúra faktúry_januárŠJ2020 s DPH 03.02.2020 03.02.2020
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/413
  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421566684416
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841