• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Objednávateľ Dátum zverejnenia
  Faktúra faktúry_február s DPH 01.03.2011
  Faktúra faktúry_november2019 s DPH 04.12.2019 04.12.2019
  Faktúra faktúry_október2018 s DPH 07.11.2018 07.11.2018
  Faktúra faktúry_november2018 s DPH 30.11.2018 30.11.2018
  Faktúra faktúry_december2018 s DPH 08.01.2019 08.01.2019
  Faktúra faktúry_január2019 s DPH 01.02.2019 01.02.2019
  Faktúra faktúry_február2019 s DPH 01.03.2019 01.03.2019
  Faktúra faktúry_marec2019 s DPH 01.04.2019 01.04.2019
  Faktúra faktúry_apríl2019 s DPH 02.05.2019 02.05.2019
  Faktúra faktúry_máj2019 s DPH 03.06.2019 03.06.2019
  Faktúra faktúry_jún2019 s DPH 01.07.2019 01.07.2019
  Faktúra faktúry_júl2019 s DPH 06.08.2019 06.08.2019
  Faktúra faktúry_august2019 s DPH 03.09.2019 03.09.2019
  Faktúra faktúry_september2019 s DPH 01.10.2019 01.10.2019
  Faktúra faktúry_október2019 s DPH 04.11.2019 04.11.2019
  Faktúra faktúry_december2019 s DPH 10.01.2020 10.01.2020
  Faktúra faktúry_august2018 s DPH 03.09.2018 03.09.2018
  Faktúra faktúry_január2020 s DPH 03.02.2020 03.02.2020
  Faktúra faktúry_február2020 s DPH 04.03.2020 04.03.2020
  Faktúra faktúry_marec2020 s DPH 01.04.2020 01.04.2020
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/379
  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com