• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis S/bez DPH Dátum Objednávateľ Dátum zverejnenia
  Faktúra faktúry_február s DPH 01.03.2011
  Faktúra FA102 s DPH 18.10.2011
  Faktúra faktúry_marec s DPH 01.04.2011
  Faktúra faktury_marec s DPH 02.04.2012 02.04.2012
  Faktúra február 2012 s DPH 29.02.2012 01.03.2012
  Faktúra Január s DPH 31.01.2012 16.02.2012
  Faktúra FA121 s DPH 14.12.2011
  Faktúra FA113 s DPH 14.12.2011
  Faktúra FA111 s DPH 21.11.2011
  Faktúra FA104 s DPH 24.10.2011
  Faktúra FA103 s DPH 24.10.2011
  Faktúra FA112 s DPH 22.11.2011
  Faktúra FA101 s DPH 10.10.2011
  Faktúra FA82 s DPH 06.09.2011
  Faktúra FA81 s DPH 06.09.2011
  Faktúra Faktúry_apríl s DPH 04.05.2011
  Faktúra FA72 s DPH 22.07.2011
  Faktúra FA71 s DPH 22.07.2011
  Faktúra FA61 s DPH 21.06.2011
  Faktúra FA51 s DPH 25.05.2011
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/413
  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421566684416
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841