• školský rok 2014/2015

    • POSTUPOVÉ SÚŤAŽE
     Názov súťaže Mená súťažiacich Umiestnenie
     Obvodové kolo Okresné kolo /v olympiádach obvodové/ Krajské kolo Slovenské kolo Pripravoval
     Cezpoľný beh - chlapci

     T. Sidor

     M. Úporský

     D. Oláh

       3.     Németh
     Cezpoľný beh- dievčatá

     D. Sidorová

     V. Čalfová

     S. Kožuchová

       3.     Szucs
     Streľba zo vzduchovky

     J. Michaľov

     G. Gajič

     D. Sivák

     / družstvo/

       1.      
     Streľba zo vzduchovky J.Michaľov   1      
     Streľba zo vzduchovky M. Ramšáková   3.      
     Vesmír a slnečná sústava

     D. Sabo

     P. Gore

       2.      
     Olympiáda v anglickom jazyku D.Mihálik   2.      
     Olympiáda v nemeckom jazyku B. Semanová   3.      
     Novoročný turnaj v streľbe zo vzduchovky

     D. Sivák

     J. Michaľov

     C. Kohút

     / družstvo /

       2.      
     Matematická olympiáda Z5 Gazdičová   1.      
     Šaliansky Maťko P. Toth   1.     Zubková
     Šaliansky Maťko S. Gazdičová   3.     Tothová
     Šaliansky Maťko S. Kohút   2.     Tothová
     BOI-C Z. Bérešová   2.     Šiňajová
     Basketbal chlapci   1.     Németh
     Basketbal dievčatá   2.     Németh
     Šaliansky Maťko P. Toth     špeciálna cena poroty   Zubková
     Vesmír očami detí Iryna Slyvka     postup na celoslovenské kolo   Zubková
     Biblická olympiáda

     B. Bérešová

     J. Kačala

     J. Plavnický

       2.     Karičková
     Matematická pytagoriáda V. Kentošová   2.     Račkovská
     Hviezdoslavov Kubín

     M. Kolodiová

     M. Takáčová

     P. Toth

     1.

     1.

     1.

      

      

     1.

        

     Tothová

     Lorinčíková

     Zubková

     Pytagoriáda P5

     E. Karvaš

     J. Lorincová

      

     2.

     3.

         Matysová
     Veľkonočný turnaj v streľbe

     D. Sivák

     J. Mihaľov

     G. Gajič

     E.Vasiľ

       2.     Simanová CVČ
     Rozprávkové vretienko E. Czuľbová   3.     Mantičová
     BIO- C Z. Bérešová   2. 6.   Šiňajová
     BIO- E- zoológia

     Z. Bérešová

     R. Rimarová

      

     4.

     5.

        

     Šiňajová

     Belasová

                  
                  

      

     NEPOSTUPOVÉ SÚŤAŽE
     Názov súťaže Meno súťažiaceho Umiestnenie Pripravoval
     Červené stužky- Boj AIDS Kohut, Foltin, Mitinko, Kišidaj  

     Nwokoyeová

     Tociková

     Nebuď otrok drog Hajaš, Kohut    NWOKOYEOVÁ
     RECYMOB- elektroodpad- ANJ 6. ročník Do 10. miesta na Slovensku Vašková
     I- BOBOR- informatická súťaž 3., 4. ročník  

     Zubková

     Lučanská

     Kocáková

     Zemplin špiva a hutori

     V. Bogdaňová

     D. Demko

     S. Varhaníková, J. Lorincová, I. Lešková

     1.

     3.

     2.

     Lorinčíková

     Lorinčíková

     Lorinčíková

     Zemplin špiva a hutori

     N. Semková, E. Czuľbová

     P. Viňaš

     2.

     2.

     Mantičová

      

     Staň sa tvorcom digitálneho objekt.

     8.A

     7.A

     2.

     3.

     Vašková

     Tothová

     Jazykovo- literárna súťaž Bojtiová, Feketeová, Kohút 2. Tothová
     MO- 6 N. Semko 1. Gibová
     MO- 7 R. Kurilla 2.  
     Poľovník v očiach detí

     V. Birová

     D. Demko

     S. Kohút

     2.

     2.

     3.

     Zubková

     Tociková

     Tociková

      

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com