• školský rok 2013/2014

    • Názov súťaže, olympiády

     Umiestnenie- dosiahnuté

     výsledky

          Umiestnenie

     v medzinárodných

        súťažiach 

      

     okresné

     kolo

     krajské

     kolo

     celoslovenské

     kolo

     názov súťaže  umiestnenie/ Meno žiaka  
     Zemplin špiva a hutori 1., 2., 3., 3.        
     Vesmír a slnečná sústava 1.,1., 2., 2.        
     Olympiáda v anglickom jazyku 1.        
     Šaliansky Maťko 2.        
     Vianoce 2., 3., 3.        
     Korčuľuje celé Slovensko 2.        
     BIO- C 3.        
     Cezpoľný beh 2., 2.        
     Supertrieda   2.      
     Ja a môj bicykel 2.        
     Čo vieš o hviezdach   1.      
     Stolný tenis 3. 3.        
     Európa v škole 2., 3.        
     Hviezdoslavov Kubín 1., 1., 1., 1., 2., 2., 2.        
     Pytagoriáda 2., 3., 3.        
     Matematická olympiáda 1., 3.        
     Fyzikálna olympiáda 3.        
     Jazykový kvet   1.      
     Biblická olympiáda 1.,  2.,  3. 3.      
     Biologická olympiáda-  E 1. 13.      
     Biologická olympiáda- E- Zólogia 1., 3.        
     Biologická olympiáda D 2.        
     Nakresli svoju sovu     1.    
     Svätoplukovo kráľovstvo     1.    
     Kvety v záhrade 1., 1., 2., 2., 2.        
     Sv. Cyril a Metod 2.        
     Hádzaná-st.žiaci 1. 1. 2.    
     Atletika- chlapci 1. 1. 7.    
     Basketbal- chlapci 1. 4.      
     Basketbal- dievčatá 3.        
     Hádzaná- dievčatá 3.        
     Atletika- dievčatá 1. 3.      
     Volejbal- chlapci 3.        
     Volejbal- dievčatá 3.        
     Florbal- ml.dievčatá 2.        
     Atletika- jednotl. chlapci 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 2., 2., 3. 1., 1., 1., 2., 2., 2. 5., 5., 6.    
     Atletika- jednotl. dievčatá 1., 1., 1., 1., 2., 2., 2., 3. 2., 3.      

      

      

      

      

      


      

  • Kontakty

   • Základná škola
   • +421566684416
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • M. R. Štefánika 910/51 07501 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841