• školský rok 2012/2013


    •  


      

     Názov súťaže, olympiády

     Umiestnenie- dosiahnuté

     výsledky

         

          Umiestnenie v medzinárodných

                      súťažiach            

      

     regionálne

     kolo

     krajské

     kolo

     celoslovenské

     kolo

     názov súťaže umiestnenie
     Hádzaná - CH 1 1 4    
     Hádzaná - D 1      
      
        
     Basketbal - D 1      
      
        
     Atletika – družstvo CH 1 2      
        
     Atletika – družstvo D 1 2      
        
     Volejbal - Ch 3      
      
        
     Volejbal - D 3      
      
        
     Atletika – beh na 60 m CH 2      
      
        
     Atletika – beh na 300 m CH 1, 2      
      
        
     Atletika – hod kriketovou loptičkou CH 2, 3 1 5    
     Atletika – beh na 800 m D 1      
      
        
     Atletika – skok do diaľky D 2, 3      
      
        
     Atletika – beh na 300 m D 2      
      
        
     Atletika – skok do výšky D 2, 1 3, 2      
        
     Atletika – beh na 1000 m CH 2, 1 1 3    
     Atletika – vrh guľou D 3, 2 2      
        
     Atletika – hod kriketovou loptičkou D 1 1 7    
     Atletika – skok do výšky CH 3      
      
        
     Cezpoľný beh CH 1 1 5    
     Cezpoľný beh D 3      
      
        
     Viacboj všestrannosti 1, 1, 3      
     2, 1, 3    
     Chemická olympiáda 2 4      
        
     Olympiáda zo slovenského jazyka 3      
      
        
     Veda okolo nás
      
      
     3    
     Dielo tvojich rúk

      
      
     2, 2    
     Vesmír očami detí 1,1      
     1    
     Budimírske studničky

      
      
     2    
     Biblická súťaž 3, 3      
      
        
     Hviezdoslavov Kubín 2, 3      
      
        
     Namaľuj Vianoce 3      
      
        
     Zemplin špiva i hutori 2, 2, 3, 1      
      
        
     Slávik Slovenska 3      
      
        
     Cyril a Metod na palete 1, 2      
      
        
     Polícia očami detí 1, 2      
      
        
     Sv. trojhviezdie Gorazd, Cyril, Metod 1      
      
        
     Vesmír a slnečná sústava 1, 1      
      
        
     Bezpečne na bicykli 2      
      
        
     Šaliansky Maťko 3      
      
        
     Biblická olympiáda 1      
      
        
     Pytagoriáda P4 2      
      
        
     Čo vieš o hviezdach 3      
      
        
     SUPERTRIEDA   2, 1 3    
     Jazykový kvet – n.j.   2      
        
     Jazykový kvet – a.j.        
     2    
     Sv. Gorazd 2      
      
        
     Jazyková štafeta        
     3    
     Olympiáda z nem.j. 2      
      
        
     Biologická olympiáda E 2 6      
        
     Biologická olympiáda D 2        
        
     Veda a technika z minulosti do budúcnosti     3    
     Matematická olympiáda – Z8 2        

      

     Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

     • Comenius školské partnerstvá – The Magic Spirit of Universe - Music
     • KOMPARO – testovanie žiakov 9. Ročníka
     • Cesta k emocionálnej zrelosti
     • Projekt ŠPÚ – Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov
     • Správaj sa normálne – preventívny projekt PZ SR pre žiakov 5. Ročníka
     • Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ
     • Projekt „Učebne kontinuálneho vzdelávania“ – MPC Bratislava
     • Supertrieda
     • School dance
     • Zlatý Amos – najobľúbenejší učiteľ
     • SME v škole
     • Projekt FAJČENIE – preventívny program
     • Čítame s Osmijankom
     • Týždeň hlasného čítania
     • Školský časopis
     • Národný štandard finančnej gramotnosti so zameraním ISCED 2

      

            

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com