• Trieda Názov súťaže Meno OK KK SK Pripravoval
     2.A Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Savková Zoja 2.     Kavuľová
     3.B Šaliansky Maťko Kulinová Natália 2.     Kocáková
     3.B Stolný tenis Švec Rastislav 1.     Sokol
     3.C Štafetový crosový cezpoľný beh Jevošová Ema   3.   Zubková, Zámborská
     4.A Vybíjaná mladších žiakov ZŠ Bindasová Karolína 1.     Mačugová, Ilošvayová
     4.A Vybíjaná mladších žiakov ZŠ Domorádová Natália 1.     Mačugová, Ilošvayová
     4.A Vybíjaná mladších žiakov ZŠ Sinčáková Sára 1.     Mačugová, Ilošvayová
     4.A Vybíjaná mladších žiakov ZŠ Kobzoš Sebastián 1.     Mačugová, Ilošvayová
     4.A Vybíjaná mladších žiakov ZŠ Pilár Peter 1.     Mačugová, Ilošvayová
     4.A Vybíjaná mladších žiakov ZŠ Krištan Pavol 1.     Mačugová, Ilošvayová
     4.A Vybíjaná mladších žiakov ZŠ Štepán Ľuboš 1.     Mačugová, Ilošvayová
     4.B Vybíjaná mladších žiakov ZŠ Jurčáková Alexandra 1.     Mačugová, Ilošvayová
     4.B Vybíjaná mladších žiakov ZŠ Obrinová Deborah 1.     Mačugová, Ilošvayová
     4.B Vybíjaná mladších žiakov ZŠ Štefan Sebastián 1.     Mačugová, Ilošvayová
     4.B Vybíjaná mladších žiakov ZŠ Telepčák Matúš 1.     Mačugová, Ilošvayová
     4.C Štafetový crosový cezpoľný beh Babičová Barbora   3.   Zubková, Zámborská
     4.C Vybíjaná mladších žiakov ZŠ Burdová Soňa 1.     Mačugová, Ilošvayová
     4.C Vybíjaná mladších žiakov ZŠ Hlebaško Juraj 1.     Mačugová, Ilošvayová
     5.A Štafetový crosový cezpoľný beh Zamborský Peter   3.   Zubková, Zámborská
     5.A Štafetový crosový cezpoľný beh Jevoš Dominik    3.   Zubková, Zámborská
     5.A Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky- mladší žiaci Pavúk Damián 1.     Simanová
     5.A Krajské kolo v streľbe zo vzduchovky Pavúk Damián   5.   Simanová
     5.A Bedminton žiakov Zámborský Peter 3.     Farová
     5.A Florbal Zámborský Peter 3.     Sokol
     6.A Šaliansky Maťko Grimling Tomáš 1.     Tothová
     6.A Čo vieš o hviezdach? Bérešová Michaela 3.      
     6.A Cezpoľný beh žiakov Karvaš Šimon 1.     Németh, Farová
     6.A Stolný tenis Karvaš Šimon 1.     Sokol
     6.C Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky- mladší žiaci Faťolová Katarína 1.     Simanová
     6.C Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Kandová Laura 3.     Tociková
     6.C Krajské kolo v streľbe zo vzduchovky- Rožňava Faťolová Katarína   5.   Simanová
     7.A Dejepisná olympiáda Slyvka Iryna 1.     Kocáková
     7.A Dejepisná olympiáda Sováková Sára 3.     Kocáková
     7.A Čo vieš o hviezdach? Toth Peter 2.      
     7.A Čo vieš o hviezdach? Najmanová Monika 3.      
     7.A Cezpoľný beh žiakov Cabadová Viktória 2.     Németh, Farová
     7.B Stolný tenis Vendel Patrik 1.     Sokol
     7.B Florbal Uličný Adam 3.     Sokol
     7.C Technická olympiáda Fzain Amira 3.     Kundrák
     7.D Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky- mladší žiaci Kočiš Boris 1.     Simanová
     7.D Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky Kočiš Boris 2.     Simanová
     7.D Krajské kolo v streľbe zo vzduchovky Kočiš Boris   5.   Simanová
     7.D Basketbal žiačok Vilková Patrícia 1.      Németh 
     8.A Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky- starší žiaci Korbuľák Damián 2.     Simanová 
     8.A Dejepisná olympiáda Kentošová Veronika 1.     Kocáková
     8.A Dejepisná olympiáda Tomášová Adela 2.     Kocáková
     8.A Basketbal žiačok Litvová Soňa 1.      Németh 
     8.A Basketbal žiačok Minďarová Natália 1.      Németh 
     8.B Cezpoľný beh žiakov Miško Adrián 1.     Németh, Farová
     8.B Florbal Hirko Miloš  3.     Sokol
     8.B Florbal Hovanec Miroslav 3.     Sokol
     8.B Florbal Hrabovský  Denis  3.     Sokol
     8.B Florbal Kovačík Martin 3.     Sokol
     8.B Florbal Miško Adrián 3.     Sokol
     8.C Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky- starší žiaci Zamba Samuel 2.     Simanová
     8.C Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky- starší žiaci Barcal Kristián 2.     Simanová
     9.A Olympiáda zo sloevského jazyka Majcherová Laura Mária 1.     Tociková
     9.A Dejepisná olympiáda Majcherová Laura Mária 2.     Kocáková
     9.A Dejepisná olympiáda Grimlingová Sofia Mária 3.     Kocáková
     9.A Chemická olympiáda Dulovičová Ema 1.     Belasová
     9.A Chemická olympiáda Suchá Lujza 3.     Belasová
     9.A Technická olympiáda Hrabovský Dávid 3.     Kundrák
     9.A Cezpoľný beh žiakov Lujza Suchá  2., 2.     Németh, Farová
     9.A Cezpoľný beh žiakov Sidorová Dáša 2.     Németh, Farová
     9.A Cezpoľný beh žiakov Zámborký Rastislav 2., 1.     Németh, Farová
     9.A Basketbal žiačok Suchá Lujza 1.      Németh 
     9.A Basketbal žiačok Sidorová Dáša 1.      Németh 
     9.A Basketbal žiačok Čierna Ema 1.      Németh 
     9.A Basketbal žiačok Dulovičová Ema 1.      Németh 
     9.A Bedminton žiakov Zámborký Rastislav 3.     Farová
     9.A Bedminton žiačok Andrašová Kristína 2.     Farová
     9.A Bedminton žiačok Suchá Lujza 2.     Farová
     9.A Florbal Hrabovský Dávid  3.     Sokol
     9.A Florbal Urban Gabriel 3.     Sokol
     9.C Technická olympiáda Mihajlo Dávid 3.     Kundrák
     9.C Bedminton žiakov Mihajlo Dávid 3.     Farová
     9.C Stolný tenis Mihajlo Dávid 1.     Sokol
     9.C Florbal Vlasatý  Viliam 3.     Sokol
     9.C Florbal Zámborský  Rastislav 3.     Sokol

      

     Trieda Názov nepostupovej súťaže Meno OK KK SK Pripravoval
     2.A Zemplin špiva i hutori Suchý Martin 2.     Lešková
     2.A Zemplin špiva i hutori Bindasová Soňa 3.     Kavuľová
     2.A Zemplin špiva i hutori Haburajová Annamária 3.     Kavuľová
     2.A Zemplin špiva i hutori Savková Zoja 3.     Kavuľová
     2.A Zemplin špiva i hutori Lovásová Sofia 3.     Kavuľová
     2.A   Všetkovedko Savková Zoja     39. Kavuľová
     2.C Zemplin špiva i hutori Uličný Samuel  2.     Ilošvayová
     2.C Zemplin špiva i hutori Pčolinská Ella 2.     Ilošvayová
     2.C Zemplin špiva i hutori Gergeľová Petra 2.     Ilošvayová
     2.C Všetkovedko školy Ledl Maximilián 1.     Ilošvayová
     2.C Stroj na jednotky - portál "bezkriedy" Košara Richard   1. 1. Ilošvayová
     2.C Všetkovedko školy Ledl Maximilián     23. Ilošvayová
     2.D Všetkovedko  Malčická Ema     30. Lešková
     3.B I-BOBOR  online Molnár Hugo     1.-2664. Zubková
     3.B I-BOBOR  online Majovská Kristína     1.-2664. Zubková
     3.B I-BOBOR  online Sokol Samuel     1.-2664. Zubková
     3.B Všetkovedko Majovská Kristína     17. Kocáková
     3.B Všetkovedko Sabová Juliana     33. Kocáková
     3.B Všetkovedko Kulinová Natália     42. Kocáková
     3.C I-BOBOR  online Janok Samuel     1.-2664. Kocáková
     3.C I-BOBOR  online Schneider Šimon     1.-2664. Kocáková
     3.C I-BOBOR  online Gramátová Nikola     1.-2664. Kocáková
     3.C Trebišov očami detí -výtvarná Leško Tomáš 3.     Zubková
     3.C Záchranárik  -výtvarná Gramátová Nikola 3.     Zubková
     3.C Vesmír očami detí - výtvarná Gramátová Nikola     1.-10. Zubková
     4.A Vesmír a slnečná sústava Bindasová Karolína 4.     Zámborská
     4.A Vesmír a slnečná sústava Maňko Samuel 4.     Zámborská
     4.B Vesmír a slnečná sústava Nagy Adam 1.     Gumanová
     4.B Vesmír a slnečná sústava Vincejová Martina 1.     Gumanová
     4.B I-BOBOR  online Obrinová Deborah     1.-2664. Gumanová
     4.B I-BOBOR  online Nagy Adam     1.-2664. Gumanová
     4.B I-BOBOR  online Semková Leila     1.-2664. Gumanová
     4.B Všetkovedko Lešo Peter     38. Gumanová
     4.B Všetkovedko Nagy Adam     43. Gumanová
     4.B Všetkovedko Matúš Telepčák     45. Gumanová
     4.C I-BOBOR  online Bojti Patrik      1.-2664. Račkovská 
     4.C Cezpoľný beh Babičová Barbora   3.   Zámborská
     5.A Hokejbalový turnaj- Najlepší hrác turnaja Zamborský Peter 1.     Sokol
     5.A Trebišov očami detí -výtvarná Dzurovčáková Sarah Vivien 1.     Tociková
     6.A Stroj na jednotky - portál "bezkriedy" Košarová Barbora   2. 3. Gibová
     6.A Zemplin špiva i hutori Kačová Evelyn 2.     Lörinčíková
     6.A Dejepisná olympiáda Kulin Patrik 2.     Kocáková
     6.A Dejepisná olympiáda Grimling Tomáš 3.     Kocáková
     7.A Zemplin špiva i hutori Birová Viktória 2.     Lörinčíková
     7.A Zemplin špiva i hutori Birová Viktória 2.     Lörinčíková
     7.C Trebišov očami detí -výtvarná Krokusová Juliana 3.     Tociková
     8.A Novoročný turnaj v streľbe Korbuľak Damián 3.     Simanová
     8.C Novoročný turnaj v streľbe Zamba Samuel 3.     Simanová
     8.C Novoročný turnaj v streľbe Barcal Kristián 3.     Simanová
     9.A November 89 a my - výtvarná Stričková Simona     2. Kocáková
     9.A November 89 a my - výtvarná Kollárová Alexa Elizabeth     2. Kocáková
     9.A November 89 a my Grimlingová Sofia Mária     3. Kocáková
     9.A November 89 a my Bizubová Nina- Ema     3. Kocáková
  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com