• História školy


    • 1. december 1973
     bol tým pamätným dňom pre učiteľov a žiakov tejto školy, pretože vtedy sa všetci presťahovali z priestorov prízemia terajšieho štátneho gymnázia do krásnej novej budovy.
     Za roky existencie školy prešlo jej bránami tisíce žiakov, vystriedalo sa množstvo pedagogických pracovníkov. Škola si získala veľmi dobré meno vďaka vynikajúcim učiteľom, ktorí na tejto škole pôsobili. Hrdí sa veľmi dobrými výchovno - vzdelávacími výsledkami i dosiahnutými úspechmi na súťažiach - vedomostných, umeleckých i športových.

     Riaditelia školy:

                                                                                                                                                                           Mgr. Ján Molnár              1973 - 1986


     Mgr. Gejza Gore              1986 - 1989


     Mgr. Ľubomír Halász      1989 - 1993


     Mgr. Viera Mokáňová      1993 - 2014

                                                                                                                                                                           RNDr. Iveta Kučerová      2014 - 

            

      

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • riaditelka@zsmrstv.edu.sk
   • valcerova.danka@gmail.com
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com