• 2017/2018

    • Rozlúčková diskotéka 

     Posledné júnové dni sa v škole už neučíme, nie sú žiadne písomky ani domáce úlohy. Najradšej by sme sa len jašili a skúšať by sa malo z tanca a bláznenia. V Školskom klube detí máme už tradične v posledné dni rozlúčku so školským rokom. Verte, že nikto nesmúti. Práve naopak - je to popoludnie plné zábavy a tanca. Taká má byť diskotéka.

     Stretli sme sa na školskom dvore. Dievčatá z II.B si pre nás pripravili na úvod divadelnú scénku a dievčatá z II. C nám zaspievali. Potom sa už pustila hudba “na plné pecky”, ktorá nás všetkých roztancovala. Po chvíli prišiel čas aj na dobroty. Sladkosti, ktoré máme tak radi, nám dodali energiu na ďalší tanečný maratón.

     V II.B si pre deti pripravila pani vychovávateľka Magda Sabová klobáskovú hostinu. Na opekačku celkom nevyšlo počasie, ale s tým si poradili naše tety kuchárky a klobásky pripravili v školskej kuchyni. Nám to neprekážalo, klobásky chutili výborne.

     Plné brušká treba vytancovať, tak sme sa rýchlo zapojili do diskotékového kola. Rozlúčiť sa so školou - diskotékou bol určite dobrý nápad. A takto veselo naladení sa tešíme na leto a prázdninové zábavné dni. Viac fotiek v našom fotoalbume. 

     Kreslíme na chodník 

     Všetci radi kreslíme. V Školskom klube detí, niekedy aj doma, pokreslíme kopec papierov. Kreslíme, čo máme radi, čo nás teší, aj to, ako sa cítime. A keď nám výkresy nestačia a tabuľa je tiež malá pre náš výtvarný talent, vezmeme si kriedy a maľujeme na chodníky. Aj v to štvrtkové popoludnie ste nás mohli vidieť pred školou, ako spoločne krášlime sivú asfaltovú plochu. Kreslili sme obľúbené rozprávkové bytosti, srdiečka či autá, ale hlavne sme všetci chceli namaľovať, ako veľmi sa tešíme na leto a prázdniny. Na chodníku vznikali hotové umelecké diela: slnká, dúha a celé kvetinové záhony. Ľudia chodili okolo a mali na tvárach široké úsmevy. My sme mali dobrú náladu prsty zamazané od kriedy. (Niektorí aj oblečenie :-))  Naše výtvory už zmyl dážď, ale nám to neprekáža. Veď vieme, že si to môžeme kedykoľvek zopakovať. Viac fotiek v našom fotoalbume. 

     Čert a Kača

     Bábkové divadlo patrí už dlhé roky všetkým. Veľkým aj malým. Pre zábavu a potešenie. Pre deti je bábkové divadlo úžasným zážitkom. Do našej školy zavítalo drevené divadlo z Bratislavy a sám principál divadla si pre nás pripravil  divadelné predstavenie Čert a Kača. Rozprávka o papuľnatej Kači, ktorá aj v pekle rozkazovala všetkým čertom, ba aj Luciferovi, nás všetkých pobavila. Spolu s ňou a čertom sme prežili veľa dobrodružných okamihov aj humorné zápletky. V príbehu bola na konci svadba a na svadobný tanec pozval principál aj nás. Na záver predstavenia sme si všetci zatancovali a telocvičňa bola, doslova, plná tanečníkov. Predstavenie skončilo, bábky uložil principál do veľkej škatule a my sme sa plný zážitkov mohli vrátiť do svojich oddelení. Viac fotiek v našom fotoalbume. 

     Deň detí 

     S dňom detí sa v našej škole spája nejedna tradícia. No tá najúžasnejšia pre všetkých je tá, že sa celý deň zabávame, súťažíme, a hlavne, neučíme sa. V Školskom klube detí má táto tradícia, samozrejme, tiež svoje  miesto. Aj tohto roku sme sa na školskom dvore poriadne vybláznili. Počasie nám prialo – bolo ozaj krásne. Naše pani vychovávateľky si pre nás pripravili rôzne hry  a súťaže. Najviac  nás zaujala súťaž o najlepšieho a najvytrvalejšieho tanečníka či tanečníčku. Všetci sme sa zvŕtali, ohýbali, poskakovali, vykrúcali a predvádzali, aby sme zaujali a uspeli.

     Najlepším tanečníkom sa stal Luigi Beličák z II.B,  za najlepšiu tanečníčku  bola pasovaná Nelka Lajošová z II. A a najvytrvalejšia  a tiež najšikovnejšia bola Zuzka Čierniková z II. C.

     Nakoniec sme sa víťazmi stali všetci a zaslúžene sme si vytancovali sladkú odmenu. Škoda, že Deň detí nie je každý deň. Viac fotiek v našom fotoalbume. 

     Sadíme my máje

     Slovensko je krajina s bohatými a pestrými ľudovými tradíciami. A stavanie mája je jednou z nich. V predvečer prvého mája sa na celom Slovensku, v mnohých mestách a dedinách udržiava táto tradícia.

     V Školskom klube detí  si stavanie mája tiež radi pripomenieme. Lenže, my deti, večer v škole nie sme. Preto sme si máj pred školou postavili už popoludní. Chlapci dotiahli konárisko z brezy, dievky sa potešili a zábava sa začala. Zaspievali sme si, aj zatancovali a spotrebovali obrovské množstvo pestrofarebných stužiek, aby sme ho vyparádili, ako sa patrí.

     A taký krásny a bohatý sme ho umiestnili pred budovu školy. Nech ľudia vidia a tešia sa s nami, že aj deti v Školskom klube detí stále zachovávajú naše krásne ľudové tradície. Viac fotiek v našom fotoalbume.

     Jarné upratovanie

     To, že v Školskom klube detí kreslíme, spievame a tancujeme, je všetkým dávno známe. Okrem toho športujeme, súťažíme a tiež sa stále učíme niečo nové. No, že vieme aj upratovať, to je novinka aj pre nás. Vyhrnuli sme si rukávy, vzali si vrecia na odpadky a rukavice a spoločne sme sa pustili do jarného upratovania. Aby sme mali pekný školský dvor. Veď sa na ňom hrávame každý deň. Ani sme netušili, že upratovanie môže byť také zábavné. Viac fotiek v našom fotoalbume.

     My a príroda VI. oddelenie

     Život človeka je od nepamäti spojený s prírodou. Živý strom je skrýšou pre zvieratá a rôzne organizmy, v jeho korunách hniezdia vtáky, medzi koreňmi bývajú zvieratká.

     K nám do VI. oddelenia ŠKD sme pozvali členky z Klubu dôchodcov, ktoré si pre deti  pripravili kvíz o ochrane prírody. Zábavnou formou a hádankami deti riešili otázky spojené s ochranou prírody. Zhodli sme sa, že chrániť prírodu a okolie našich príbytkov, je úlohou nás všetkých.

     Prítomnosť p. riaditeľky Kučerovej a p. zástupkyne Lapitkovej deti v ich aktivite veľmi povzbudila. Po skončení kvízu, sa deti všetkým prítomným poďakovali vlastnoručne zhotovenou ružičkou. Kvízu sa zúčastnila aj p. Haburová, ktorá o vydarenej akcii informovala v týždenníku MY Zemplínske noviny. Viac fotiek v našom fotoalbume.


      

     Deň Zeme

     Každý deň by mal byť Deň Zeme. Aby sme si každý deň uvedomili, že si ju máme chrániť.  Možno to zabúdame a mali by sme si  to pripomínať čo najčastejšie.      Preto sa aj tento rok konala 19. apríla v Trebišove akcia Deň Zeme, ktorú organizovali Štátna ochrana prírody SR – Správa chránenej krajinnej oblasti Latorica, mesto Trebišov – oddelenie školstva a Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Trebišov.

     Akcie sa zúčastnili deti z materských škôl a deti zo školských klubov detí pri základných školách v Trebišove. Všetci sme sa stretli pri našom krásnom múzeu.   Naša škola mala tento rok milú povinnosť – pripraviť kultúrny program. A ten sa, veru, vydaril.  Žiaci vyšších ročníkov si pripravili básne a piesne, potom nás všetkých roztlieskala Čerkotka – náš folklórny súbor a na záver všetkých roztancovali Piráti zo IV. C .

     Súčasťou tejto akcie je každoročne výtvarná súťaž, ktorej sa aj tento rok zúčastnili niektorí z našich výtvarníkov. Za všetkých gratulujeme Nicolasovi Farkašovi z I. C, ktorý úspešne reprezentoval našu školu a umiestnil sa na poprednom mieste.

     Pre nás deti boli najzaujímavejšie tvorivé dielne, kde sme si pri jednotlivých stolíkoch mohli niečo vytvoriť. Vyfarbovali sme sadrové odliatky, vyrábali drevené prívesky alebo vlastnoručne stĺkali vtáčiu búdku.  Aj náš Školský klub detí mal zastúpenie – vyrábali sme z odpadových materiálov stromy, ktoré sme spoločne umiestnili na veľkú mapu Slovenska a takto sme aspoň symbolicky zalesňovali našu krajinu.

     Počasie nám prialo, program nás pobavil a môžeme smelo vyhlásiť, že sa táto akcia vydarila. Viac fotiek v našom fotoalbume.

     Popoludnie s Rumcajsom 

     Kto sa nebojí zbojníkov a drakov a má rád dobrodružstvá, ten sa isto pridal k nám.

     V jedno príjemné popoludnie sme sa všetci v Školskom klube detí vybrali do lesa, kde žije zbojník Rumcajs. Vlastne, ten les prišiel za nami aj s Rumcajsom, jeho milou Mankou, zemepánom ba dokonca aj s drakom. Teda, aby sme boli úplne pravdovravní, prišli k nám herci z banskobystrického divadla Clipperton. Pripravili si pre nás úžasné divadelné predstavenie plné zábavy a veselých piesní. Naša telocvičňa sa zmenila na divadelnú sálu a my sme sa s nadšením zapájali do predstavenia. Veď Rumcajs je dobráčisko a z draka sa stal kamarát a naozaj nikto nemal dôvod báť sa ho. Verte či nie, nám sa to páčilo a všetkých nás to bavilo. Viac fotiek v našom fotoalbume. 

     Prvá pomoc 9. oddelenie

     Do Školského klubu detí bola privolaná rýchla zdravotná služba. Niektoré deti už nezvládali nápor svojich školských povinností...

     ... Nie, nie. Všetko bolo inak. V rámci plnenia výchovno-vzdelávacieho cieľa v oblasti poskytovania prvej pomoci, sme si na prednášku do školského klubu detí prizvali pracovníka zdravotnej služby. Našou snahou bolo priblížiť deťom toto dôležité povolanie a samozrejme aj naučiť ich základom poskytovania prvej pomoci.

     Deti sa počas prednášky aktívne a so záujmom zapájali diskusie a svojimi otázkami doslova nedali prednášajúcemu dýchať. Až sa zdalo, že prvú pomoc bude potrebovať on. Našťastie deti boli pozorné a teoreticky aj pripravené mu ju poskytnúť. Teoretické vedomosti si následne deti mohli pod odborným dohľadom aj samy vyskúšať. Ako vidieť, všetci sme to v zdraví a s úsmevom na tvári prežili, za čo patrí nášmu záchranárovi Bc. Kristiánovi Némethovi srdečná a „sladká“ vďaka.Viac fotiek v našom fotoalbume.

     Návšteva školskej knižnice

     Marec sa nesie v duchu podpory trvalého záujmu o knihy. Preto 4. a 9. oddelenie  navštívili školskú knižnicu. Pani učiteľka Mgr. Anna Kasoniová nás pútavo previedla systémom fungovania školskej knižnice – ako si vybrať vhodnú a zaujímavú knihu, kde si ju vyhľadať, ako si ju vypožičať. Aby nezostalo len pri prechádzaní sa medzi regálmi plnými kníh, podujala sa aj na názornú ukážku, ako si knihu čítať. Nejde totiž len o to, čo najskôr prečítať celú knihu, ale povedané jej slovami – podstatné je AKO ju čítame. Pri čítaní je potrebné dať priestor aj vlastnej fantázii, premietať si v hlave to, čo čítame, akoby to bol film. Deti so záujmom počúvali a veríme, že mnohé z nich vyskúšajú tráviť čas s knihou v ruke, namiesto mobilu. Veď „nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť“. Viac fotiek v našom fotoalbume.

      

      

     Hurá, máme sneh 

     Babka Perinbaba asi zaspala zimným spánkom a úplne zabudla, že nám mala nasnežiť. Aspoň doteraz to tak vyzeralo. No konečne sa prebudila a nasypala snehu aj na Trebišov. Nie veľa, ale aj to nám postačilo, aby sme sa vyšantili na snehu. Na poriadnu sánkovačku nádielky nebolo, ale nám v Školskom klube detí to neprekážalo. Na školskom dvore sme postavili pár snehuliakov, vytvorili snežných anjelov a poriadne sa zguľovali. Vymrzli sme, aj naše vychovávateľky, no neubralo nám to na dobrej nálade. Všetci sme si užívali prvú snehovú zábavu. Viac fotiek v našom fotoalbume. 

     Beseda IV.oddelenie

     Naše deti sa zúčastnili besedy s pani Oľgou Švedovou. Je to bývalá pani učiteľka, ktorá sa venuje písaniu kních a spevníkov pre prvákov. Popoludnie bolo kreatívne a deťom sa veľmi páčilo. Niektorí si zakúpili aj knihy, z ktorých majú radosť.

     Jesenné tvorenie I.oddelenie

     Takto sa rozlúčili s jesenným obdobím deti z  I.oddelenia ŠKD. Vo svojich aktivitách sa venovali rôznym zaujímavým činnostiam. Jesenné slnečné lúče si deti užívali na školskom dvore vytváraním obrázkov z prírodného materiálu. Keď sa slniečko na chvíľu skrylo, vyrábali sme krásne farebné stromy, listom vdychovali život, tekvičku premenili na krásne strašidielko. Ani zlé počasie nám nepokazí náladu a už teraz sa tešíme na jeseň, ako nás znova inšpiruje........ Viac fotiek v našom fotoalbume.

     Ružičky VI.oddelenie

     Nádherné jesenné počasie a farebné javorové listy, priam lákali deti k ich zbieraniu a hrám. Po ukážke, ako krásne sfarbené lístie môžeme poskladať a využiť ho na výrobu ružičiek, sa deti rýchlo zhostili práce. Z javorového lístia vyrábali ružičky, uplatňovali fantáziu a tešili sa z vlastných výrobkov. Vlastnoručne vyrobené ružičky podarovali rodičom a starým rodičom.

     Halloweenská strašipárty

     Pani Jeseň už končí svoju vládu a možno práve preto nám ukazuje aj svoju zamračenú tvár. Upršané dni a silný vietor, ktoré má vo svojej moci, nikomu na dobrej nálade nepridajú.
     No my, v Školskom klube detí, sme sa rozhodli, že sa aj tak zabavíme a na zlé počasie nebudeme hľadieť. Pani vychovávateľky usporiadali v jedno také upršané popoludnie Strašidelnú párty. 
     Školská jedáleň sa vďaka halloweenskej výzdobe zmenila na úžasnú tanečnú sieň, my sme si obliekli kostými a už nám nič nebránilo pri zábave. Na tanečnom parkete sa zvŕtali čarodejnice spolu s kostlivcami, upírmi či zombíkmi. Naše vychovávateľky pre nás, dokonca, pripravili program - čarovali sme. Ale len tak trošku. Chceli sme si pričarovať prázdniny. A podarilo sa. Strašipráty sa vydarila, nikto sa v skutočnosti nebál, no a všetci sa výborne bavili. Viac fotiek v našom fotoalbume.

     Zdravé brušká III.oddelenie

     Aj deti z III. oddelenia sa zapojili do projektu Zdravá výživa a to rôznymi aktivitami. Či to už boli rôzne prezentácie, didaktické hry alebo vytváranie 3D modelov ovocia. Deťom sa najviac páčila ochutnávka šalátikov, s ktorými nám pomohli šikovné mamičky. Keďže už vieme, že ovocie a zelenina patria dennodenne do nášho jedálnička, veríme že aj naďalej budeme v tomto dobrom zvyku pokračovať. Viac fotiek v našom fotoalbume.

     Šarkaniáda

     Týmto podujatím sme oslávili príchod jesene. Počasie bolo nádherné jesenné, slnečné. Chýbalo nám len trocha viac vetríka. Ale šarkany aj napriek tomu sa vzniesli do výšky. Deti a pani vychovávateľky sa veľmi tešili. Na záver podujatia si všetci pochutnali na sladkej odmene. Viac fotiek v našom fotoalbume.

     Jazda na poníkoch

     Pozvánka na neobyčajnú akciu, ktorú pripravilo mesto Trebišov v rámci Európskeho týždňa mobility nám rozžiarila očká a jednohlasne: ,,Hurá"! Jazda na poníkoch, športové súťaže ale aj prehliadka zvieratiek v MSHS je naozaj to, čo všetky deti milujú. Slniečko nám krásne svietilo a tak prechádzka cez náš očarujúci park do MSHS bola plná očakávaní. Súťažili sme, obdivovali zvieratká, povozili sa na poníkoch a šťastne sa vrátili do školského klubu. Viac fotiek v našom fotoalbume.

  • Kontakty

   • Základná škola, M R. Štefánika 910/51 v Trebišove
   • Telefón učtáreň: 056/6724223
   • Adresa školy: M. R. Štefánika 910/51, 07501 Trebišov 075 01 Trebišov Slovakia
   • IČO: 035541113
   • DIČ: 202 166 34 79
   • Riaditeľka školy: RNDr. Iveta Kučerová Telefón: 056/6684416, 0901 704 093
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň a ŠKD: Mgr. Renáta Lapitková, email: lapitkova@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň: PaedDr. Božena Vašková, email: zastupkyna@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 645 685
   • Vedúca školskej jedálne: Monika Dulovičová, email: jedalen@zsmrstv.edu.sk, telefón: 0903 644 841
   • Email na webmastera: valcerova.danka@gmail.com